Molecular Science & Technology

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Molecular Science & Technology combineer je scheikunde en technologie (TU Delft) om te werken aan een schone en gezonde wereld. Hoe kunnen we met biomassa, CO2 en water nieuwe producten maken?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55009
numerus fixusnee
honoursnee
Kunnen we zonnecellen maken die efficiënter zijn dan de huidige? Het zijn de chemici en technologen die nieuwe dingen bedenken om deze vragen te beantwoorden. MST, de gezamenlijke opleiding met de TU Delft, is de enige opleiding in Nederland die scheikunde en scheikundige technologie combineert.Je leert structuren en eigenschappen van moleculen ontrafelen, en je gaat aan de slag met vragen als: hoe kun je het gedrag van moleculen nabootsen en bestaande processen verbeteren? Is MST iets voor jou? * Ben je geïnteresseerd in bètavakken en techniek, en is scheikunde je favoriete vak? * Gaat je interesse uit naar reacties tussen moleculen en eigenschappen van verbindingen? * Wil je weten hoe producten en materialen (schoner en beter) worden gemaakt? * Heb je aanleg voor wiskunde en exacte vakken?

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, groepsopdracht, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Gedurende het eerste jaar word je op verschillende manieren begeleid.
De ouderejaarsmentoren maken je wegwijs in de studie en zijn je vraagbaak bij het voorbereiden van tentamens en heel veel praktische zaken. De studieadviseur, met wie elke student in het begin van het jaar een gesprek heeft, houdt je studievoortgang in de gaten en bespreekt deze zo nodig met je.


bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 542

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
instellingstarief : € 2209

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
hbo-pHBO-propedeuse aan verwante studie. Heb je een propedeuse van een hbo-opleiding, dan is toelating tot het eerste jaar mogelijk mits je voor aanvang van de studie eventuele deficiënties ten opzichte van het VWO niveau voor de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde hebt weggewerkt.
toelatingseisen

basiskennis

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

524 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
155 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Chemisch Dispuut Leiden


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Daphne
Student

Ik vind het interessant dat we in het eerste jaar al mee mogen lopen met een onderzoeksgroep, dat had ik niet verwacht. In de eerste twee periodes heb je bovendien practicum basisvaardigheden, waarbij je op het lab zit, daarbij kan je samenwerken met andere studenten. Veel docenten hebben een eigen onderzoeksgroep binnen MST, dat maakt de colleges heel interessant maakt. Ze hebben voorbeelden uit hun eigen onderzoek in de colleges.
Irene Groot
Docent

De combinatie tussen een klassieke en een technische universiteit, maakt deze opleiding heel bijzonder. Als je niet zo goed weet je of je geïnteresseerd bent in de fundamentele kant (Leiden) of de toegepaste richting (Delft), hoef je bij deze studie niet meteen die keus te maken. De opleiding begint breed, je maakt met beide gebieden kennis, en uiteindelijk kun je je specialiseren..

Scheikunde zit een beetje in het midden van alle bètavakken: het heeft een stukje biologie, scheikunde, natuurkunde en (toegepaste) wiskunde.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Molecular Science & Technology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TU Delft
Molecular Science & Technology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Molecular Science & Technology aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 207 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een MST-diploma laat aan werkgevers zien dat jij vakinhoudelijk sterk bent, zelfstandig en kritisch kunt nadenken, goed kunt samenwerken met chemici én chemisch technologen en complexe problemen kunt oplossen. Na het afronden van een masteropleiding zijn er verschillende opties: * Wetenschappelijke carrière. Dit begint met een vier jaar durend promotieonderzoek aan een universiteit. Je kunt dat doen in Leiden of in Delft, maar ook elders in Nederland of in het buitenland. * Loopbaan in de industrie. Ook bij bedrijven kun je aan de slag in het onderzoek. Grote multinationals hebben zogeheten Research & Development afdelingen, waar je onderzoek kunt doen naar nieuwe en duurzamere producten. Denk hierbij aan functies als productonderzoeker, procesengineer, kwaliteitsmedewerker of projectleider. De chemische sector groeit snel en heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat biedt volop kansen voor jou. * Je MST-opleiding maakt je ook geschikt voor functies buiten het onderzoek. Zo kun je aan de slag als docent, milieuadviseur, beleidsmedewerker of voorlichter bij de overheid. Of als chemisch consultant, plant manager of product specialist in het bedrijfsleven. Beroepen: Onderzoeker, Milieuadviseur, Productonderzoeker, Kwaliteitsmedewerker, (Chemisch) consultant, Plant manager, Docent.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ 51 EC pre-master
TU DelftChemical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenChemistrygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenResearch in Chemistrygeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftLife Science & Technology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLife Science and Technology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLife Science and Business Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science and Education (NL)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science and Science Communication and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science Research and Developmentgeen aanvullende eisen
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
UvHMaster Humanistiek+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGNanoscience+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
TU DelftRobotics+ 18 EC pre-master
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 24 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftSustainable Energy Technology (4TU)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(chemisch) consultant
docent
kwaliteitsmedewerker
milieuadviseur
onderzoeker
plant manager
productonderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite