Deze opleiding

Nanobiologie is een relatief nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van (nano)natuurkunde, biologie en geneeskundig onderzoek.

open_in_newwebsite

locatieDelft, Rotterdam
diplomaBSc Nanobiologie (joint degree)
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55003
numerus fixus100plaatsen
honoursnee
Er is nog veel te ontdekken op dit vlak, dus het is een uitdagende opleiding, vooral geschikt voor nieuwsgierige studenten. De opleiding is een samenwerking tussen de TU Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam), zodat je de expertises en sterktes van deze twee instellingen in je opleiding combineert.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De grondige natuurkundige en wiskundige basis in de opleiding zal toegespitst zijn op de biomedische- en nanowetenschappen. Er zijn veel praktijkvakken in laboratoria, waarbij je de kans krijgt met geavanceerde onderzoeksapparatuur te werken. Zo wissel je bijvoorbeeld vakken als Fysische Instrumentatie en Optics & Microscopy af met een lab course Nanobiology. Een groot deel van de opleiding zal in het Engels zijn. Dit om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het internationale werkveld waar je met deze studie in terecht kunt komen. Je volgt de vakken in twee steden. Zo wissel je vakken als biofysica en thermodynamica & transport in Delft af met moleculaire biologie en genetica in Rotterdam.

Waarom aan de TU Delft?

Waarom nanobiologie?
  • omdat de technologie voor biologie op nanoniveau nog
  • maar heel kort bestaat
  • zodat jij als onderzoeker onontgonnen terrein betreedt
  • op het spannende grensvlak van natuurkunde en biologie
  • in twee instituten van wereldniveau in Delft en Rotterdam
  • de gelegenheid om met zeer geavanceerde
  • onderzoeksfaciliteiten te werken
  • in een stimulerende internationale omgeving

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past. Je kunt per dag bij maximaal drie opleidingen langs gaan.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de studiegids staat per vak aangegeven hoe het wordt vormgegeven, welke einddoelen zijn geformuleerd, op welke manier wordt getentamineerd en wanneer het vak plaatsvindt.
1e jaar In de eerste twee jaar van de opleiding nanobiologie krijg je een stevige basis in theoretische kennis. Daarnaast leer je onderzoeksvaardigheden en laboratoriumtechnieken en maak je je de wetenschappelijke aanpak eigen.

Zie www.studiegids.tudelft.nl > Nanobiologie voor meer specifieke informatie over de vakken.
periode
1234
Analysis 1
5 EC
Faculty Seminar
1 EC
Genetica
4 EC
Inleiding Nanobiologie
3 EC
BioMolecular Dynamics 1, 2, 3
9 EC
Analysis 2
5 EC
Chemistry 1 and 2
6 EC
Lab Course
6 EC
Analysis 3
3 EC
Linear Algebra
3 EC
Biophysics
3 EC
Journal Club
2 EC
Physics
6 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je een vervolg in theoretische kennis. Er ligt nog meer nadruk integratie van aan de ene kant de natuurkunde en wiskunde en aan de andere kant de moleculair biologische vakken.
3e jaar In het derde jaar volg je, zoals voor alle Bachelors aan (in elk geval) de TU Delft een minor van 30 ec (half jaar). Dit kan bestaan uit een pakket verdiepende Nanobiologische vakken, verbredende vakken bij een ander vakgebied of een tijd onderzoek doen en vakken volgen in het buitenland (minor Study Abroad).
Ook zul je voor 20 ec werken aan een Bachelor thesis project, een klein onderzoek en scriptie ter afsluiting van je Bachelor. Tot slot volg je voor 10 ec vakken naar keuze.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
docenten
In de studiegids zijn altijd de contactgegevens van de verantwoordelijke docent terug te vinden.
studeren in het buitenland
In het derde jaar bestaat de mogelijkheid om een minor Study Abroad te volgen. Voor een periode van maximaal een semester kun je een onderzoeksproject en/of vakken (gerelateerd aan Nanobiologie en goedgekeurd door de examencommissie) volgen aan een buitenlandse universiteit.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Tbiologie
hbo-pMet een HBO-propedeuse alleen is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot de BSc opleiding Nanobiologie. Ook dien je in het bezit te zijn van deelcertificaten voor de vakken Natuurkunde, Wiskunde B, Biologie en Scheikunde, allen op VWO-niveau.

Zie voor meer informatie: www.voortentamen.nl voor het behalen van deze certificaten. De deelcertificaten dienen voor 1 augustus voor de start van het academisch jaar behaald te zijn.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
VWO-niveau: Biologie, Natuurkunde, Wiskunde B, Scheikunde

toelatingsgesprek
Mogelijk word je bij aanmelding gevraagd om op gesprek te komen bij de studieadviseur.

cijfergemiddelde
De opleiding raadt aan om minimaal een 7 voor de vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie te hebben gehaald voor je VWO-diploma. Op dit niveau is de het opleidingsprogramma Nanobiologie gebaseerd. Bij entree met lagere cijfers zal het zeer (met een risico op tè) pittig worden om dit programma te volgen en halen.

cijferlijst

motivatiebrief
Bij aanmelding wordt gevraagd naar je motivatie in de vorm van een motivatiebrief.

studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

286 studenten volgen deze opleiding
43% daarvan is vrouw
90 eerstejaars gestart in 2017
37% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SVNB Hooke
'SVNB Hooke' is de studievereniging van de BSc en MSc opleiding Nanobiology (NB).
De studie Nanobiology is in september 2012 van start gegaan. In het tweede studiejaar is, onder leiding van de verenging van Technische Physica in Delft (de VvTP) en de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFvR), het oprichtingsbestuur bestaande uit 5 studenten opgericht. Zij kregen de nobele taak mee om een zelfstandige studievereniging voor en door Nanobiology studenten op te richten. Binnen een half jaar lang hebben zij administratief alles op orde gekregen en nagedacht over hoe de nieuwe vereniging vorm moest worden gegeven..

Op 20 november 2014 wisten ze ons te verheugen met de geboorte van de Studievereniging voor Nanobiology Hooke (S.V.N.B. Hooke). Met de naam eerden ze de Engelse natuurkundige Robert Hooke, bekend van de naar hem vernoemde veerwet, die in het eerste studiejaar vaak terug zal komen. Bovendien vindt het woord 'cel' haar oorsprong in één van zijn boeken. Hij sloeg een brug tussen natuurkunde en biologie; dat is ook waar de studie naar streeft.

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Aoibhinn Reddington
Het is een dynamisch onderzoeksterrein.

Het kiezen van de juiste bacheloropleiding ging bij mij minder soepel dan ik had verwacht. Er waren heel veel studies die me aanspraken, maar niets overtuigde me helemaal.

Het probleem zat hem vooral in mijn brede belangstelling voor bijna alle natuurwetenschappelijke onderwerpen. Daardoor kon ik er moeilijk één bepaalde richting uitkiezen. Gelukkig stuitte ik na een tijdje op nanobiologie, een opleiding waarbij je je in verschillende disciplines kunt verdiepen, met de nadruk op natuurkunde, wiskunde en biologie...
Het is een dynamisch onderzoeksterrein en je kunt een van de eersten zijn die daaraan een bijdrage levert. De combinatie van het pionieren, de uitdagingen en nog veel meer maakt nanobiologie zo uniek.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Delft
Nanobiology
€ 312 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
90 eerstejaars
36% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
2/2 Erasmus
Nanobiology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Nanobiology
Technische Wiskunde
bekijk
Civiele Techniek
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nanobiology aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 131 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 92
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 67%
diploma binnen 4 jaar 29%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het vakgebied van de nanobiologie biedt voortreffelijke loopbaanvooruitzichten. Je kunt onderzoek gaan doen: vaak aan een academische of medische instelling. Een andere mogelijkheid is een betrekking als contactpersoon tussen industriële bedrijven, wetenschappelijk instituten of overheidsinstellingen. Nanobiologen zijn vaak werkzaam in functies op het gebied van biologie, geneeskunde, technologie en levenswetenschappen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ 41 EC pre-master
TUeBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysisgeen aanvullende eisen
ErasmusInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ aanv. eisen
TU DelftLife Science & Technology+ 35 EC pre-master
TUeMedical Engineering+ 30 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine researchgeen aanvullende eisen
TU DelftNanobiologygeen aanvullende eisen
ErasmusNeuroscience researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 21 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Tanja Hilkhuijsen

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite