Technische Wiskunde

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en de financiële crisis begrijpen: wiskundige modellen spelen een grote rol in fysische, technische en maatschappelijke verschijnselen.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc Technische Wiskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56965
numerus fixusnee
honoursnee
Technische Wiskunde leert je om niet zomaar iets aan te nemen. Je probeert door systematisch onderzoek regels af te leiden waarvan je zeker weet dat ze in diverse omstandigheden altijd geldig zijn. Via modellen boots je de werkelijkheid na en ontrafel je ingewikkelde problemen om uiteindelijk de juiste invalshoek voor de oplossing te vinden.

Volg onze studenten via facebook.com/TUDelft.TW

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past. Je kunt per dag bij maximaal drie opleidingen langs gaan.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.
Bachelor open dag Delft
Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode acht weken college en de laatste twee weken sluit je af met tentamens. Per periode krijg je drie of vier vakken. De opleiding kent zes leerlijnen: Analyse, Discrete Wiskunde, Modelleren, Numerieke Methoden en Differentiaalvergelijkingen, Optimalisering en Stochastiek.
In het eerste en het tweede jaar neem je veel theorie tot je. Deze theorie leer je toe te passen tijdens de projecten van het vak Modelleren. Je gaat dus ook om projectmatig te werken. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Het derde jaar start je met een keuzeruimte: de zogenaamde minor. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

1e jaar Naast fundamentele vakken maak je in het eerste jaar ook een begin met het wiskundig modelleren én leer je hoe je een wiskundige oplossing presenteert. Daarnaast krijg je vakken over kansrekening, algebra en programmeren. Ook volg je een technisch keuzevak.
periode
1234
Caleidoscoop
6 EC
Wiskundige Structuren
6 EC
Lineaire Algebra 1
6 EC
Inleiding Programmeren
6 EC
Analyse 1
6 EC
Modelleren A
3 EC
Algebra 1
6 EC
Analyse 2
6 EC
Eerstejaars keuzevak
6 EC
Modelleren B
3 EC
Inleiding Kansrekening
6 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je acht verplichte wiskundevakken – van fundamenteel tot toegepast en van verdiepend tot verbredend. Daarnaast kies je een keuzevak uit een lijst van circa vijf vakken, bijvoorbeeld Voortgezette Statistiek of Beslissingsanalyse. Zo kun je de opleiding Technische Wiskunde naar eigen smaak inrichten. Je bent daarnaast ook bezig met een project, waarbij je een mathematisch fysisch probleem gaat modelleren, zoals het modelleren van een epidemie
periode
1234
Lineaire Algebra 2
6 EC
Optimalisering
6 EC
Reële Analyse
6 EC
Inleiding Statistiek
6 EC
Gewone Differentiaalvergelijkingen
6 EC
Modelleren 2A
3 EC
Numerieke Methoden 1
6 EC
Partiele Differentiaalvergelijkingen
6 EC
Tweedejaars Keuzevak
6 EC
Complexe Functietheorie
6 EC
Modelleren 2B
3 EC
3e jaar Je start de eerste helft van derde jaar met een minor. In het derde kwartaal volg je twee keuzevakken, waarmee je jezelf in een door jou gewenste richting kunt ontwikkelen. Ook volg je een intensieve cursus presenteren. Je sluit de opleiding vervolgens af met het bachelorafstudeerproject. Daarin werk je aan een wiskundig of een praktijkgericht probleem, bijvoorbeeld het maken van een strategie voor Nuna in Zuid-Afrika of het modelleren van wondgenezing. Dit project duurt drie maanden.
periode
1234
Minor
30 EC
Bachelorcolloquium
3 EC
Derdejaars Keuzevak
6 EC
Derdejaars keuzevak
6 EC
Bachelorafstudeerproject
15 EC

specialisaties

specialisatie Dubbele bachelor Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde

De TU Delft biedt getalenteerde studenten de mogelijkheid een programma van vakken uit de bachelors Technische Wiskunde en Technische Natuurkunde met een studielast van 216 studiepunten te volgen.

Elk jaar van je opleiding volg je reguliere vakken bij de bachelor Technische Wiskunde (TW) én bij de bachelor Technische Natuurkunde (TN). Je duikt de techniek in en krijgt veel wiskunde en natuurkunde: van fundamenteel tot toegepast. De ene keer ben je bij wiskunde abstract en theoretisch bezig en de andere keer ben je bij natuurkunde bezig met verschijnselen uit de praktijk. De dubbele bachelor is een stuk zwaarder dan een reguliere bachelor. Door de overlap tussen de vakken van beide bachelors is er een programma samengesteld dat met hard werken goed te doen is.
Dit programma resulteert in zowel een diploma Technische Wiskunde als in een diploma Technische Natuurkunde.
Meer informatie vind je op de website: https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/tw/bsc-technische-wiskunde/dubbele-bachelor/

specialisatie Flyer Talentvolle student

Gaat het vwo je makkelijk af en haal je hoge cijfers of combineer je vwo met topsport of een eigen bedrijf? Lees dan de mogelijkheden je hebt binnen de TU Delft om jouw talent verder te ontplooien.

In deze folder schetsen we kort de extra uitdagingen, die mogelijk zijn tijdens je studie om je kennis en ervaring te verbreden. Hierbij kun je denken aan het Honours Programme, Excellence Track Applied Mathematics, dubbele bachelor Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde, bestuurlijke ervaring, eigen bedrijf via YES!Delft en topsport.

specialisatie Honours Programme

Excellente studenten hebben de mogelijkheid om een individueel samen te stellen programma te volgen.

Het Honours Programme richt zich op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap. Er is een Honours community waarin studenten van alle faculteiten de gelegenheid hebben om samen te werken aan projecten. Studenten, die in het eerste jaar van hun bachelor al hun vakken gehaald hebben (met voor alle onderdelen een 7 of hoger), worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Honours Programme.
Studenten met gemiddeld een 8 of hoger hebben directe toelating tot het programma, anderen moeten een motivatiebrief schrijven. De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) biedt een Honours Programme van 20 studiepunten aan, waarvan 5 studiepunten uit het TU Delft brede programma en 15 facultaire studiepunten. Deze kun je invullen door een vrij onderzoeksproject, een onderzoeksproject voor een studentenproject (bijvoorbeeld Nuna of Formula Student) of door deelname aan internationale programmeerwedstrijden.
Je krijgt een apart Honours-certificaat bij je diploma als je het bachelorprogramma en het extra Honours Programme binnen drie jaar afrondt. www.honours.tudelft.nl

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet35% zelfstudie
55% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
De bachelor Technische Wiskunde is een intensieve studie, dus je moet bereid zijn om hard te werken. Gemiddeld besteed je 40 uur per week aan de studie, waarvan 12 uur aan colleges, 10 uur aan instructies (hierbij ga je zelf onder begeleiding aan de slag), 4 projecturen en 14 uur aan zelfstudie.
studeren in het buitenland
Lees hoe het is om in het buitenland te studeren via https://cswennenhuis.weblog.tudelft.nl/.
exchange programs
  • - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je instroomt in september betekent dit dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pNeem contact op met de studieadviseur voor specifieke eisen.
studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 400studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

385 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
172 eerstejaars gestart in 2017
22% daarvan is vrouw
22199 studenten aan de Technische Universiteit Delft
26% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Christiaan Huygens
Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging voor Wiskunde en Informatica studenten van de Technische Universiteit Delft.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Thirza Bolhuis
De studie is een echte uitdaging

Ik ben vroeg begonnen met mijn studiekeuze en ik wist al snel dat ik een technische studie wilde doen. Ik kwam erachter dat bij elke studie de wiskunde mij het leukste leek. Daarom dacht ik: “Waarom niet gewoon wiskunde studeren?”. Ik heb er goed over nagedacht, want is alleen wiskunde wel leuk. Gelukkig zijn er veel soorten wiskunde en ook veel dingen om te leren, dus de studie is erg divers.

Inmiddels heb ik mijn eerste jaar bijna afgerond. Ik voel me helemaal thuis in Delften ik vind de zelfstandigheid van op kamers wonen erg fijn...
Ik had het meest moeite met het tempo van de studie, want je leert elke dag weer iets nieuws. Je start met de basis waar je tijdens je studie op verder bouwt. Het leukste van het eerste jaar vond ik het programmeervak, omdat dit een leuke afwisseling is van de meer theoretische vakken.

Ik weet nog niet wat ik na deze studie wil doen. Het lijkt me leuk om later bij de overheid te werken of in het buitenland aan de slag gaan.


lees verder ...
Kilian Buis
Tijdens Modelleren werk je in een groepje en pas je de geleerde wiskunde toe op de realiteit

Het maken van een studiekeuze vond ik erg lastig. Wiskunde vond ik het allerleukste op de middelbare school, terwijl ik het beste was in scheikunde. Hierdoor heb ik lang getwijfeld tussen deze twee studies. Uiteindelijk heb ik voor wiskunde gekozen, omdat ik denk dat je daar later heel veel verschillende kanten mee op kan gaan. Inmiddels heb ik zeker geen spijt van mijn studiekeuze.

De eerste weken moest ik erg wennen aan het tempo. Het gaat allemaal een stuk sneller dan op de middelbare school en er wordt verwacht dat je meer zelfstandig werkt...
Daarnaast krijg je ook het vak Modelleren. Hierbij krijgen we een probleem wat we moeten oplossen met behulp van wiskundige modellen. Wat dit vak erg leuk maakt, is dat je in een groepje werkt en dat je de geleerde wiskunde kunt toepassen op de realiteit.

Nog leuker vind ik het vak Analyse 1. Dit is een vak dat voortbouwt op de middelbare school. Je leert hier bijvoorbeeld hoe je moeilijke functies kan differentiëren en integreren. Bij Analyse 2 doe je hetzelfde, maar dan met behulp van vectoren en matrices.

Na mijn studie lijkt het me leuk om een consultant te worden. Ook lijkt het me leuk om iets te doen met optimaliseren of de financiële kant op te gaan.


lees verder ...
Een dag uit het leven van een student Technische Wiskunde

Annemieke Brouwer
Wiskunde is juist heel afwisselend

Op zoek naar de juiste studie leek van alles me leuk en interessant. Ik vond wiskunde heel leuk en ik was er ook goed in, dus daar wilde ik wel iets mee doen. Er zijn genoeg studies waar je veel wiskundevakken krijgt. Eigenlijk vond ik van die studies vooral het wiskundedeel interessant, maar echt een studie wiskunde? Dat leek me erg eenzijdig: de hele dag alleen maar wiskunde...

Na een meeloopdag bij Technische Wiskunde bleek gelukkig het tegendeel waar! Uit eigen ervaring kan ik nu vertellen dat de studie juist heel afwisselend is...
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Ik heb zelf heel veel aan mijn medestudenten gehad, bijvoorbeeld voor extra uitleg of door samen aan opdrachten te werken.

Het leuke aan mijn studie vind ik dat je er nog alle kanten mee op kunt. Je leert wiskunde toepassen op verschillende vakgebieden, van de gezondheidszorg tot de financiële wereld. Waar ik later precies terecht kom weet ik nog niet, maar keuze genoeg!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Delft
Technische Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
172 eerstejaars
21% vrouw
24-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Rijksuniversiteit
Technische Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
20% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/4 TUe
Technische Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  84
€ 280 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
84 eerstejaars
27% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Universiteit Twente
Applied Mathematics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
50 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud3.83.9
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.73.8
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.94.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 133 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 174 81
ervaren contacttijd per week 24-30 18-24
doorstroom naar tweede jaar 63% 63%
diploma binnen 4 jaar 41% 71%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als technisch wiskundige vervul je een brugfunctie tussen wiskunde en problemen uit de praktijk. Je kunt onderliggende verbanden zien en bent analytisch sterk. Je kunt bovendien goed communiceren, omdat je veel samenwerkt met specialisten uit andere vakgebieden. Deze eigenschappen én het feit dat je leert om zelfstandig en kritisch na te denken en inzichten te delen met anderen, maakt je zeer gewild op de arbeidsmarkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden kiezen voor een baan bij de overheid, in het onderwijs of het bedrijfsleven. Denk aan onderzoeks- en managementafdelingen van multinationals, zoals KPN en Shell. Of denk aan ingenieurs- en adviesbureaus, zoals McKinsey. Ben je meer geïnteresseerd in de financiële sector? Dan kun je aan de slag bij banken en verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld ING en Aegon.
Het Nederlands Forensisch Instituut, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren ook tot de mogelijkheden. Voor een wetenschappelijke carrière zijn er mogelijkheden bij universiteiten en TNO.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2455gemiddeld bruto maandloon
73%kans op een vaste baan
37%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
67%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Physics+ 48 EC pre-master
TUeAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftComputer Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftComputer Science+ 45 EC pre-master
TUeData Science in Engineering+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
TU DelftElectrical Engineering+ 60 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 30 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysisgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
UvAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TUeHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TUeIndustrial and Applied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TUeInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Wiskunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftLife Science & Technology+ aanv. eisen
TU DelftManagement of Technologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitMathematicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
TUeMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftNanobiology+ aanv. eisen
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TUeScience Education and Communication educationalgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 15 EC pre-master
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematicsgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
TUeSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TU+ aanv. eisen
TU DelftSystems & Controlgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSystems and Controlgeen aanvullende eisen
TUeSystems and Controlgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
docent
ondernemer
onderzoeker
risico-analist
wetenschapper
bron: StudieData

Contact

Voorlichting Ewi

Voorlichting EWI

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite