Automotive Technology

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert over de auto als systeem (het samenspel tussen mechanica, electronica en software in moderne voertuigen). Ook leer je over de communicatie tussen voertuigen en met de infrastructuur.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56953
numerus fixusnee
honoursnee
Het Bachelorprogramma Automotive is een unieke opleiding in automotive engineering op universitair niveau. Deze kun je alleen op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) volgen. Ontdek of deze studie iets voor jou is!

De automotive branche groeit hard en de vraag naar automotive ingenieurs stijgt. Niet zonder reden.

De technologische uitdagingen waar de automotive industrie voor staat zijn groot. De moderne auto is een intelligent systeem, super hightech. Elektrische componenten zijn niet meer weg te denken door onder meer de overgang naar nieuwe aandrijfsystemen (hybride en elektrisch), maar ook voor communicatie en navigatie. Deze opleiding leert je multidisciplinair te denken en de auto als totaal systeem (in zijn omgeving) te doorgronden.

De inrichting van het curriculum houdt rekening met wat de maatschappij vraagt van de automotive industrie.
Spreekt dit jou aan, dan hoor jij bij dé nieuwe generatie automotive ingenieurs!

De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen zijn:
  • Slimme mobiliteit: hoe kan door slimme autotechniek het aantal files worden verminderd?
  • Schone auto's: hoe kan door nieuwe techniek de auto nog zuiniger en schoner worden?

Waarom aan de TU Eindhoven?

Deze opleiding is uniek, en alleen maar aan de TU Eindhoven te volgen. Het samenspel tussen meerdere disciplines (onlosmakelijk verbonden aan technische systemen) leer je alleen in het speciale bachelorprogramma Automotive. We leren de studenten dit algemene, brede systeemdenken, door dit op een voertuig toe te passen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.tue.nl/opleidingen/bachelor-college/majors/automotive-technology/curriculum/
1e jaar De theorie wordt uitgelegd in hoorcolleges. Tijdens instructies (begeleide zelfstudie) oefen je de stof. Uiteindelijk pas je de theorie toe in projectgroepen van zes tot acht studenten door gezamenlijk iets te ontwerpen en te bouwen. Je leert bijvoorbeeld hoe je moderne auto-technologie kunt gebruiken voor het verhogen van de veiligheid en het verminderen van CO2-emissie.
Je krijgt een aantal automotive vakken, wiskunde, alsook de relevante vakken uit de werktuigbouwkunde en electrotechniek.
periode
Auto-Mobility
Automotive Trends
Dynamica
Systemen
Toegepaste Wiskunde
2e jaar Na de propedeuse gaan de vakken dieper. Je leert het begrijpen van de auto als combinatie van mechanische onderdelen, elektrische componenten en de software die dat aanstuurt. Je leert op verschillende niveaus te redeneren over de functies die hierbij een rol spelen. Zo krijg je bijv. inzicht in het ontwerpen van terugkoppelingen zoals bijvoorbeeld een cruise control. Ook de ontwerpopdrachten veranderen; ze worden complexer en er wordt meer zelfstandigheid van je verwacht.
periode
Automotive Netwerken
Mechanisch Ontwerpen
Powertrains
Regeltechniek

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
45% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Als je een stage of afstudeeropdracht uitvoert of vakken volgt in het buitenland in een speciaal uitwisselingsprogramma voor studenten, dan kun je hiervoor financiële ondersteuning of een beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding en ondersteuning vanuit jouw opleiding. En voordat je naar het buitenland gaat, kun je via het talencentrum van de universiteit alvast een vreemde taal leren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 september 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
hbo-pbijv. HBO Autotechniek
toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

773 studenten volgen deze opleiding
8% daarvan is vrouw
228 eerstejaars gestart in 2017
10% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Thor
De studie Electrical Engineering kent haar eigen studievereniging, genaamd Thor. De vereniging bestaat sinds 1957 en is voor alle studenten Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Thor probeert het studeren voor de studenten gemakkelijker te maken door allerlei services aan te bieden. Zo verkoopt Thor studieboeken aan bachelorstudenten. Ook organiseert Thor activiteiten om studenten beter voor te bereiden op hun toekomst na het studeren. Bijvoorbeeld excursies naar bedrijven, studiereizen, symposia en ontmoetingen met afgestudeerden die vertellen over hun loopbaan. Ten slotte organiseert de vereniging de introductie, diverse informele activiteiten en leuke feesten.

Thor kent op dit moment twee disputen:
  • ODIN, voor telecommunicatietechniek
  • WALDUR, voor draaistroom en energietechniek

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hans de Penning
Paul

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Automotive Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
228 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/4 TU Eindhoven
Electrical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
228 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/4 TU Delft
Electrical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
170 eerstejaars
5% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
4/4 Universiteit Twente
Electrical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.9
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Automotive Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 300 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nederland heeft een grote bedrijvigheid in het brede gebied van automotive engineering. Een groot deel van deze bedrijvigheid is geconcentreerd in de Brainport regio rond Eindhoven. Deze werkgevers hebben grote behoefte aan hooggekwalificeerde ingenieurs opgeleid voor de automotive branche.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2797gemiddeld bruto maandloon
72%kans op een vaste baan
53%kans op een voltijd baan
83%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematics+ 30 EC pre-master
TU EindhovenApplied Physics+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
TU EindhovenCare and Cure (master's track)geen aanvullende eisen
TU DelftComputer Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftComputer Science+ 45 EC pre-master
TU EindhovenDesign of Electrical Engineering Systems - ICT traineeshipgeen aanvullende eisen
TU EindhovenEIT ICT Embedded Systems+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEIT ICT Service Design and Engineering+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteElectrical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftElectrical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenElectrical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEmbedded Systemsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenEmbedded Systems+ aanv. eisen
TU DelftEmbedded Systems - 4TUgeen aanvullende eisen
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenIndustrial and Applied Mathematics+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 78 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 78 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 78 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 84 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
Universiteit TwenteNanotechnology+ aanv. eisen
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftRobotics+ 12 EC pre-master
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusiongeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 18 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 18 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 18 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftSustainable Energy Technology (4TU)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSystems & Controlgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

embedded software engineer
hoofd technische dienst
manager telecommunicatiebedrijf
technisch schrijver
telecommunicatiemanager
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Lies Termeer

Studie Adviseur Automotive Technology

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite