Biomedische Technologie

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je bekijkt het menselijk lichaam door de ogen van een ingenieur. Je ontwikkelt techniek om het lichaam beter te laten functioneren. Denk aan bijv. scans van het lichaam of een gekweekte hartklep.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56226
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De bacheloropleiding Biomedische Technologie bestaat uit twee Nederlandstalige majors: Biomedische Technologie & Medische Wetenschappen en Technologie. De TU/e is als eerste binnen Nederland deze opleidingen begonnen. Als biomedisch ingenieur wil jij de medische zorg verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen ga je beschikbare informatie, technieken en methoden optimaliseren en vertaal je deze naar oplossingen die een arts kan gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld technieken om een betere diagnose te stellen, de patiënt sneller te kunnen behandelen of misschien zelfs al een patiënt te kunnen behandelen, nog vóórdat de symptomen van zijn ziekte merkbaar zijn.

In deze opleiding leer je hoe je technologische methoden kunt inzetten om biomedische vraagstukken op te lossen. Hiervoor gebruik je analyse- en synthesemethoden uit de natuurkunde en scheikunde, rekenmethoden uit de wiskunde, modelvormingsmethoden uit de werktuigbouwkunde, meet- en regelsystemen uit de elektrotechniek en programmeermethoden uit de informatica. Uiteraard gebruik je ook de kennis over het menselijk lichaam uit de biologie.

Na het afstuderen ontvang je je diploma Bachelor of Science in Biomedical Engineering.

Waarom aan de TU Eindhoven?

  • De TU/e is in '97 als eerste universiteit in Europa begonnen met de opleiding Biomedische Technologie.
  • De TU/e onderscheidt zich qua onderwijs door de vrije keuzeruimte en combinatie van vakken en projecten.
  • Onze technische expertise vullen we aan met biomedische kennis door intensieve samenwerking met docenten en onderzoekers van de Universiteiten en Universitair Medische centra in Maastricht en Utrecht.
  • Aansluitende Master Medical Engineering kun je in Nederland enkel aan de TU/e volgen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens je studie vergaar je kennis via colleges, je oefent de theorie door het maken van opgaven in de begeleide zelfstudie. De opgedane kennis pas je toe in Ontwerpgerichte Onderwijsprojecten (OGO) waar je samen met je groepje aan een casus werkt. Naast de verplichte vakken, kies je zelf een aantal vakken die je interessant vindt. In je 3e jaar ga je zelfstandig aan het werk bij een onderzoeksgroep voor je Bachelor Eindproject. Dit project is een goede voorbereiding op je masteropleiding.
1e jaar De opleiding start met twee vakken en een groepsproject waarbij je een casus krijgt voorgelegd: een praktisch biomedisch probleem dat je gaat oplossen. Je doet projecten in de gehele breedte van het vakgebied om later een keuze te gaan maken voor specialisatie. Gedurende het eerste jaar volg je naast majorvakken, die het grootste deel van je opleiding vormen, ook basisvakken. Dit zijn vakken die elke bachelor student aan de TU/e krijgt, zoals calculus.
periode
Calculus
Toegepaste Natuurwetenschappen
Data Analytics for Engineers
Basisvak USE
Cel en Weefsel
Programming en Genomics
Inleiding Organische Chemie
Biochemie
Biostatistiek en Lineaire Algebra
OGO De menselijke verbrandingsmotor
OGO Medicijnen keuzevak
OGO Weefselschade keuzevak
OGO Beeldanalyse keuzevak
OGO Mechanica van een bloedvat keuzevak
OGO Genexpressie keuzevak
OGO Biosensor voor de huid keuzevak
2e jaar Terwijl de studenten van Medische Wetenschappen en Technologie zich toespitsen op biomedische onderwerpen zoals diagnose & interventie en uitwisseling & regulatie, focus jij je meer op technologische onderwerpen, zoals mechanica, fysica en materiaalkunde. Deze onderwerpen worden in biomedische context behandeld.
periode
Design
Moleculaire Celbiologie
Transportfysica
Beelden
Systemen in tijd en ruimte
Mechanica
OGO Functioneel herstel van weefsels
OGO het lab in / Bloed Oxygenatie
Bio-Organische chemie keuzevak
Advanced Programming keuzevak
3e jaar Het eerste half jaar volg je voornamelijk major vakken. Het laatste half jaar volg je keuzevakken en ga je echt aan het werk bij een van de onderzoeksgroepen voor je Bachelor Eindproject. Dit is een ideale voorbereiding op je masteropleiding.
periode
Materiaalkunde
Electromagnetisme en optica
Numerieke Analyse van Continua
Bachelor Eindproject afstuderen
OGO Computational biology
Klinische metingen keuzevak
Macro-organische chemie keuzevak
Simulatie van biochemische systemen keuzevak
Farmacologie keuzevak
Medische beeldanalyse keuzevak
Toegepaste biostatistische methoden keuzevak
Beeldvormende technieken keuzevak
Instrumentele analyse keuzevak
Cardiovasculaire pathologie keuzevak
System estimation and control for biology keuzevak
Project Biomechanics keuzevak
Project Artificial Intelligence for MIA keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
blended learning, case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
In je vakken krijg je theorie aangereikt. Deze theorie pas je vervolgens toe om tijdens het Ontwerpgericht Onderwijs (OGO) een biomedisch vraagstuk op te lossen. Daarnaast volg je trainingen en ga je in groepjes aan de slag met practica. Je rondt je bachelor af door zelfstandig aan een onderzoeksproject te werken.
doelstelling
Met de opgedane kennis en inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam kun je als biomedisch ingenieur de medische zorg verbeteren. Belangrijk is de begripsvorming door het gebruik van wiskundige modellen en computersimulaties, het verzamelen van gegevens en het ontwerpen van nieuwe technieken en onderzoeksmethoden. Deze competenties worden uiteindelijk gebruikt om vertalingen te maken naar oplossingen die een arts kan gebruiken.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om een deel van de keuzevakken in het buitenland te volgen
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Van de 60 studiepunten (EC) die je kan halen in het eerste jaar moet je aan het eind van het jaar minstens 45 studiepunten gehaald hebben. Dit doe je door het halen van toetsen en het succesvol afsluiten van projecten.
honours-/excellence program TU/e Honors Academy

De TU/e stimuleert extra uitdagingen. Voor bachelorstudenten zijn verschillende Honours-tracks gelanceerd, die zich bezighouden met grote maatschappelijke en wetenschappelijke vragen en uitdagingen.

De TU/e stimuleert extra uitdagingen.
Voor bachelorstudenten zijn verschillende Honours-tracks gelanceerd, die zich bezighouden met grote maatschappelijke en wetenschappelijke vragen en uitdagingen. Voorbeelden van deze thema's zijn:
"Hoe zorgen we ervoor dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn?"
"Welke nieuwe kansen ontstaan ​​wanneer de fusie van internet, mobiliteit en verkeer sterker en sterker wordt?"

In de Track van je keuze word je uitgedaagd om de leiding te nemen in je eigen ontwikkeling en in het project dat je aan het doen bent. Je krijgt de kans om samen te werken met studenten van andere afdelingen, inspirerende coaches en mensen uit de industrie te ontmoeten. Duik in je eigen discipline of verken andere disciplines, het is allemaal aan jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Voor deze opleiding is de Studiekeuzecheck verplicht. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de opleiding krijg je vanzelf een uitnodiging voor de Studiekeuzecheck met aanvullende informatie.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 100inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 1650studiematerialenvoor de gehele opleiding
€ 400
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
172 eerstejaars gestart in 2019
55% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mirjam Rubbens
Hanne Kause

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Biomedische Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
107 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/4 TU Eindhoven
Medische Wetenschappen en Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/4 RUG
Biomedische Technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Universiteit Twente
Biomedische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.94.0
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 332 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 253 176
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 72% 73%
diploma binnen 4 jaar 58% 58%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Master Biomedical Engineering
Master Medical Engineering

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je manier van denken en de vaardigheden die je bezit, kom je als (bio)medisch ingenieur makkelijk en snel aan een baan.
Omdat we met z'n allen steeds ouder worden, neemt de vraag naar innovatieve biomedische oplossingen steeds verder toe. De verwachting is dan ook dat er in de toekomst op de arbeidsmarkt veel vraag naar biomedisch ingenieurs zal blijven.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2442gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
43%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
29%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenApplied Physics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteApplied Physics+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
RUGBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Information Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteChemical Science & Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering and Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
Universiteit TwenteComputer Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 12 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 30 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Design Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 15 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 81 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 81 EC pre-master
TU DelftLife Science & Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ aanv. eisen
TU DelftMechanical Engineering+ 36 EC pre-master
TU EindhovenMedical Engineeringgeen aanvullende eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
Universiteit TwenteNanotechnology+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
UURegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenScience Education and Communication educational+ 30 EC pre-master
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 21 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 24 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSystems & Control+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
klinisch chemicus/fysicus of qualified medical engineer (qme)

Na de master kun je een post-masteropleiding volgen tot bijvoorbeeld klinisch chemicus/fysicus of Qualified Medical Engineer (QME).

overige beroepen

Bijvoorbeeld docent in het voortgezet onderwijs, expert bij een patentbureau, etc.

promovendus
werken bij een bedrijf

Binnen een bedrijf kun je bijvoorbeeld aan het werk als test engineer of onderzoeker. Dit kan bijvoorbeeld bij biotechnologische bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van medische apparatuur of op onderzoeksafdelingen van de farmaceutische industrie.

bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Kyrah Wilmink

Studievoorlichter BMT/MWT

E: bme.studyinformation@tue.nl
T: 040-247 2890
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite