Deze opleiding

Je bestudeert duurzame innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief. Deze kennis gebruik je om oplossingen aan te dragen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56265
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij Sustainable Innovation bestudeer je duurzame innovaties vanuit de technische, economische en sociale wetenschappen. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een probleem. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen een rol.
Na je afstuderen heb je kennis van techniek, sociale wetenschappen en economie. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Voorbeelden van functies zijn: innovatiemanager en business-developer in het bedrijfsleven, coördinator energiebeleid bij de overheid, consultant 'smart mobility' bij een internationaal adviesbureau of zelfstandig ondernemer in een collectief voor duurzame woningbouw.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Deze major is uniek vanwege de combinatie van sociaalwetenschappelijke en technische vakken. Studenten waarderen de bacheloropleiding om de interessante onderwerpen, de kleinschaligheid, de breedte van de opleiding, de laagdrempeligheid en de sfeer. Niet voor niets kwam de bacheloropleiding
in 2016 wederom als beste naar voren in de Keuzegids Universiteiten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Urban Planning and Mobility

Urban Planning and Mobility richt zich op uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en logistiek.

Urban Planning and Mobility focust op de ruimtelijke en planningsaspecten van stedelijke gebieden, transport, voorzieningen, economie, recreatie en toerisme en de kwaliteit van leven.

track Sustainable Energy

This specialization includes courses from the Mechanical Engineering department which will teach you necessary basics such as wind flows, combustion technology and thermodynamics.

The use of fossil fuels such as coal and oil has dramatic impact on the global environmental systems such as our climate. Therefore we need fundamental changes in our energy supply. Sustainable Energy is becoming more and more important. New technologies produce useful energy out of wind, sun, water and bio mass
have to be further developed and deployed. We need specialists to make that revolution possible. The Sustainable Energy specialization educates students to become such a specialist in the technological, social and economic aspects of sustainable energy.
This specialization includes courses from the Mechanical Engineering department which will teach you necessary basics such as wind flows, combustion technology and thermodynamics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program TU/e Honors Academy

TU/e Honors Academy biedt verdiepende en verbredende tracks die worden gevolgd in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding. De tracks bestaan uit 30 EC bovenop de reguliere studielast.

De Honors Academy is bedoeld voor studenten die het onderste uit de kan willen halen. Honorsstudenten studeren gemakkelijk en hebben regelmatig het gevoel meer te willen weten over een vak of verwante zaken. Het zijn studenten die graag over de grenzen van hun eigen vakgebied willen kijken. Het doel is om je voor te bereiden op wetenschappelijke, maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
toelatingseisen

toelatingsgesprek
dit is GEEN selectiegesprek.
Je krijgt dan informatie over je major, over wat coaching eigenlijk voor jou inhoudt en over studeren aan de TU/e en het Bachelor College. Zo kunnen we samen met jou alvast kijken naar je keuze-, studie- en studeergedrag.

vooropleiding
vwo-diploma met wiskunde B

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

494 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
126 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
  • Informatievoorziening
  • Onderwijsverbetering
  • Studiegerelateerde activiteiten
  • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Tina Tijsma
In mijn werk komen alle facetten aan bod; economie, sociologie en techniek.

Tijdens mijn studie heb ik een heel pakket aan vakken kunnen volgen die later naadloos aansloten bij de functie die ik zou gaan vervullen.

"In januari 2005 ben ik afgestudeerd aan de TU/e. Tijdens mijn studie heb ik een heel pakket aan vakken kunnen volgen die later naadloos aansloten bij de functie die ik zou gaan vervullen. Nog voor ik was afgestudeerd, had ik al een baan geaccepteerd bij het Belgische energieconcern Electrabel, een bedrijf met meer dan 14.000 werknemers over heel Europa dat wereldwijd zaken doet in energie en milieu...
Ik heb mij hier bezig gehouden met een breed scala aan projecten zoals windenergie, biomassaprojecten, wetgeving, communicatie en relatiebeheer en het opstellen van investeringsplannen. In mijn werk komen alle facetten aan bod; economie, recht, sociologie en techniek.

Momenteel werk ik voor Electrabel in België. Terug bij projectontwikkeling. Onder andere wind, biomassaprojecten en het ontwerpen van CO2-vrije productieplants voor grootschalige industriële klanten. Ik ben altijd op pad, ontmoet veel klanten, zie veel andere bedrijven en niet onbelangrijk, ik draag mijn steentje bij aan het beheer van ons milieu. Ik vertel altijd aan iedereen dat ik de leukste baan heb die ik mij kan indenken."


lees verder ...
Sybren Steensma
werkzaam als Innovatieadviseur bij Syntens
Op dit moment werk ik bij Syntens als innovatieadviseur.

Bij Sustainble Innovation ben ik goed voorbereid: een goede basis in de techniek waardoor je begrijpt wat een ondernemer doet. Dit gecombineerd met inzicht in innovatie en veranderingsprocessen.

"Op dit moment werk ik bij Syntens als innovatieadviseur. Syntens is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en biedt (kosteloos) innovatieadvies aan het midden- en kleinbedrijf (MKB)...
Per week kom je drie à vier keer over de vloer bij bedrijven in het MKB, vaak van heel verschillende aard. Die veelzijdigheid maakt het voor mij interessant, en je krijgt de gelegenheid om overal een kijkje in de keuken te nemen.

Bij deze opleiding ben ik goed voorbereid: een goede basis in de techniek waardoor je begrijpt wat een ondernemer doet. Dit gecombineerd met inzicht in innovatie en veranderingsprocessen. Ik kijk dan ook met plezier terug op mijn studie."


lees verder ...
Jeanine Brouns
werkzaam als Rayonplanologe bij Provincie Limburg Na mijn afstuderen heb ik eerst gewerkt als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij twee adviesbureausNa zeven jaar advieswerk heb ik de overstap gemaakt naar de Provincie Limburg, hier werk ik nu twee jaar.

"Na mijn afstuderen heb ik eerst gewerkt als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij twee adviesbureaus. Na zeven jaar advieswerk heb ik de overstap gemaakt naar de Provincie Limburg, hier werk ik nu twee jaar. Ik werk als rayonplanologe en ben verantwoordelijk voor de (provinciale) boordeling van de ruimtelijke plannen van een aantal gemeenten in Zuid-Limburg...
Dit maakt het werk dus moeilijker, maar zeker ook uitdagender.

Ik leer nog iedere dag op meerdere vlakken. Met deze opleiding heb ik een heel goede basis gelegd om banen te krijgen die ik van begin af aan echt leuk en leerzaam heb gevonden. Die duidelijk in het verlengde liggen van de opleiding en waarin ik ook als starter meteen een kans heb gekregen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik vervolgens in mijn werk ook veel heb geleerd en nu dus een baan heb waar ik echt op mijn plek zit. Door de brede insteek van de opleiding merk ik ook dat ik er nog steeds naar streef om brede kennis te hebben van relevante zaken, zodat ik ook een goede gesprekspartner blijf voor de gemeenten en initiatiefnemers waarmee ik om tafel zit.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Eindhoven
Sustainable Innovation
€ 280 gemiddelde kamerhuur
126 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TU Eindhoven
Technische Innovatiewetenschappen
€ 280 gemiddelde kamerhuur
126 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sustainable Innovation aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 218 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 0
aantal eerstejaars 172 -
ervaren contacttijd per week 18-24 -
doorstroom naar tweede jaar 67% -
diploma binnen 4 jaar 46% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de opleiding Sustainable Innovation kun je direct doorstromen naar de TU/e-masteropleiding Innovation Sciences. Afhankelijk van de vakken die je volgt in jouw keuzeruimte kun je doorstromen naar andere TU/e-masteropleidingen en masteropleidingen buiten de TU/e.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je afstuderen heb je kennis van techniek, innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale wetenschappen en economie.
Na je afstuderen heb je kennis van techniek, innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale wetenschappen en economie. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Je vormt een spin in het web van technologieontwikkeling, beleid, strategie en advisering. Voorbeelden van functies zijn: innovatiemanager en business-developer in het bedrijfsleven, coördinator energiebeleid bij de overheid, consultant 'smart
mobility' bij een internationaal adviesbureau of zelfstandig ondernemer in een collectief voor duurzame woningbouw.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science and Entrepreneurship+ aanvullende vakeisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interactiongeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ aanvullende vakeisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

business-developer in het bedrijfsleven
consultant 'smart mobility' bij een internationaal adviesbureau
coördinator energiebeleid bij de overheid
innovatiemanager
zelfstandig ondernemer in een collectief voor duurzame woningbouw
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting Sustainable Innovation
E: voorlichting.si@tue.nl
T: 040-247 5937
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite