Werktuigbouwkunde

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Werktuigbouwkunde gaat over het bedenken, ontwerpen en realiseren van machines, instrumenten, constructies en processen. Het is een breed vakgebied met een grote maatschappelijke relevantie.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Engels
zeer weinig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56966
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Werktuigbouwkunde vind je overal om je heen: van laptop tot smartphone, van koffiezetapparaat tot televisie, van lift tot verpakkingsmachine.

Werktuigbouwkundigen worden ingezet om technische oplossingen te bedenken waarmee een hogere productie, betere nauwkeurigheid of een milieuvriendelijker proces gerealiseerd kan worden. Concrete voorbeelden van taken van werktuigbouwkundigen: het verbeteren van zonnepanelen, het ontwerpen van flexibele beeldschermen die zo klein zijn dat je ze kunt oprollen in een pen, of robots in de thuiszorg zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk laten werken.

Binnen de bacheloropleiding combineren we een breed scala aan onderwerpen uit de wis-, natuur- en scheikunde. Zo volg je disciplines als warmte en stroming, mechanica, dynamica (het regelen van machines en systemen, regeltechniek en materiaaleigenschappen. Ongeveer 30% van de major Werktuigbouwkunde bestaat uit projecten die Challenge Based Learning worden genoemd. In deze projecten werk je met een groep aan een echt probleem en word je aangemoedigd om je technische kennis te gebruiken om dit probleem op te lossen. Daarnaast moet je als toekomstig werktuigbouwkundige over meer dan alleen vakinhoudelijke kennis beschikken. Je bent vaak de spil in een projectteam van specialisten. In de opleiding is daarom ook veel aandacht voor je ontwikkeling op sociaal en communicatief gebied.

Waarom aan de TU Eindhoven?

  • De TU/e onderscheidt zich qua onderwijs door de vrije keuzeruimte en combinatie van vakken en projecten.
  • Intensieve samenwerking met docenten en onderzoekers en bedrijven in de Brainport regio.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je acht vakken. Daarnaast volg je twee Ontwerp Gericht Onderwijs-opdrachten, een aantal trainingen en twee vakken of projecten die je zelf mag kiezen. Deze keuzevakken of -projecten kun je bij Mechanical Engineering doen of bij een andere TU/e-opleiding.
periode
Projecten
Vakken
stage ontraden vak stage
2e jaar Het tweede jaar bestaat uit vijf vakken, twee Challenge Based Learning (CBL)-casussen en een basisvak. Daarnaast bestaat elk kwartiel uit een keuzedeel of USE-vakken. Dit zijn vakken die technologie verbinden met de gebruiker, de maatschappij en bedrijven
periode
Projecten
Vakken
3e jaar Het derde jaar vormt de afronding van de bacheloropleiding en bereidt je voor op de master. Het bestaat uit een aantal Werktuigbouwkundige vakken, twee CBL-projecten, een keuzedeel of USE deel. Dit zijn vakken die technologie verbinden met de gebruiker, de maatschappij en bedrijven. In de vakken is ruimte voor verdieping en verbreding. Het derde jaar wordt afgesloten met het Bachelor Eindproject, ook wel afgekort tot BEP.
periode
Bachelor Eind Project afstuderen
Minor
Project
Vakken

Onderwijs

taal van onderwijs90% en
10% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
project, zelf-evaluatie, CAD/CAM, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, individuele opdracht
studeren in het buitenland
Als je een stage of afstudeeropdracht uitvoert of vakken volgt in het buitenland in een speciaal uitwisselingsprogramma voor studenten, dan kun je hiervoor financiële ondersteuning of een beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding en ondersteuning vanuit jouw opleiding. En voordat je naar het buitenland gaat, kun je via het talencentrum van de universiteit alvast een vreemde taal leren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours horizon

Honours track op universiteit niveau gericht op verbreding van de opleiding

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

Voor deze opleiding is de Studiekeuzecheck verplicht. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de opleiding krijg je vanzelf een uitnodiging voor de Studiekeuzecheck met aanvullende informatie.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
hbo-pWerktuigbouwkunde
studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 400
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

969 studenten volgen deze opleiding
8% daarvan is vrouw
227 eerstejaars gestart in 2019
7% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

W.S.V. Simon Stevin


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 TU Eindhoven
Werktuigbouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
235 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
90% Engelstalig
2/5 TU Delft
Werktuigbouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
605 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Twente
Mechanical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Universiteit Twente
Mechanical Engineering (locatie Vrije Universiteit)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/5 Amsterdam VU
Mechanical Engineering
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud3.93.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 355 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 329 360
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 64% 64%
diploma binnen 4 jaar 41% 36%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Master Mechanical Engineering
Master Systems & Control
Master Automotive Technology
Master Sustainable Energy Technology / mastertrack SELECT
Master Science and Technology of Nuclear Fusion

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar jonge, hoogopgeleide technici. De werkgelegenheid is al jaren goed. De meeste van onze afgestudeerden vinden snel een uitdagende baan met een goed salaris. Aangezien werktuigbouwkunde een breed vakgebied is, kom je afgestudeerden in veel verschillende posities tegen. Zo kun je aan het werk als technisch ontwerper, productie-ingenieur, projectleider of bij ingenieursbureaus en researchinstellingen zoals TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. Ook is he
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2944gemiddeld bruto maandloon
86%kans op een vaste baan
22%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
54%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
+ 30 EC pre-master
TU DelftAerospace Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematics+ 30 EC pre-master
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
TU DelftComputer Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftDesign for Interaction+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
TU DelftElectrical Engineering+ 60 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 30 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
TU EindhovenFluids, Bio and Soft Mattergeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
TU DelftIntegrated Product Design+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 84 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 84 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 84 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
TU DelftManagement of Technology+ aanv. eisen
TU DelftMarine Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftMaterials Science & Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
RUGMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftOffshore Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftRoboticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusiongeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 24 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 24 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 24 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 24 EC pre-master
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
TU EindhovenSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftSustainable Energy Technology (4TU)geen aanvullende eisen
TU DelftSystems & Controlgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSystems & Controlgeen aanvullende eisen
TU EindhovenSystems and Controlgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

barge engineer
boordwerktuigkundige vliegtuig
campanoloog
constructeur vliegtuigbouw
drilling engineer
gasturbinetechnicus
hoofd productieplanning
hoofd technische dienst
inspecteur waterleidingbedrijf
mud engineer
productieplanner
rig designer
technisch schrijver
toolpusher
wireline engineer
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite