28 resultaten

Tilburg UniversityBedrijfseconomie voltijd Tilburg
In de media lees je dagelijks over bedrijfseconomische ontwikkelingen zoals overnames, reorganisaties, fusies, winstdelingen en productinnovaties.
Tilburg UniversityBestuurskunde voltijd Tilburg
Ga jij voor een beleids- of managementfunctie in de publieke sector?
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence voltijd Tilburg
Cognitive Science and Artificial Intelligence is een interdisciplinaire, Engelstalige opleiding die kunstmatige intelligentie combineert met menselijke cognitie.
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen deeltijd 
In de multidisciplinaire bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je hoe mensen en organisaties met elkaar communiceren en informatie verwerken.
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen voltijd Tilburg
In de multidisciplinaire bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je hoe mensen en organisaties met elkaar communiceren en informatie verwerken.
Tilburg UniversityData Science voltijd 
Data Science is een gezamenlijke major die technologie, recht, ethiek en economie combineert. In dit programma leer je de grote hoeveelheden data te analyseren waar de huidige maatschappij op draait.
Tilburg UniversityEconometrie en Operationele Research voltijd Tilburg
Bij de studie Econometrie en Operationele Research leer je hoe je wiskundige en statistische technieken kunt toepassen op praktische problemen uit het bedrijfsleven en de economie.
Tilburg UniversityEconomics voltijd Tilburg
Leer ontwikkelingen in de wereldeconomie en economisch gedrag te analyseren en te begrijpen. Economics is een kleinschalige, interactieve opleiding met een sterke internationale focus.
Tilburg UniversityEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Tilburg
Economie en Bedrijfseconomie is een brede economische studie die je leert antwoorden te vinden op actuele vraagstukken door er vanuit meerdere invalshoeken naar te kijken.
Tilburg UniversityEntrepreneurship and Business Innovation voltijd Tilburg
Leer alle aspecten van ondernemerschap en bedrijfsinnovatie en wordt een academisch geschoolde ondernemer.
Tilburg UniversityFilosofie voltijddeeltijd Tilburg
Leer die vragen te stellen die anderen niet stellen, waardoor je het verschil kunt maken in belangrijke discussies over mens en maatschappij.
Tilburg UniversityFiscaal Recht voltijd Tilburg
De bachelor Fiscaal Recht leidt je op tot een breed inzetbare fiscalist die in staat is kritisch te kijken naar de dynamische ontwikkelingen binnen het belastingrecht.
Tilburg UniversityFiscale Economie voltijd Tilburg
Fiscale Economie bestudeert de belastingen binnen een economie of onderneming.
Tilburg UniversityGlobal Law voltijd Tilburg
Een innovatieve manier van rechten studeren: in de bachelor Global Law leer je verschillende disciplines én verschillende rechtssystemen te combineren.
Tilburg UniversityGlobal Management of Social Issues voltijd 
Tilburg UniversityHuman Resource Studies: People Management voltijd 
In the Bachelor's program in Human Resources Studies: People Management, you will study the human side of business (people management).
Tilburg UniversityInternational Business Administration voltijd Tilburg
Tilburg UniversityInternational Sociology voltijd 
The Bachelor's program in International Sociology focuses on the dynamics between man and society.
Tilburg UniversityOnline Culture: Art, Media and Society deeltijd 
In deze internationale studie over digitale cultuur en (nieuwe) media bestudeer je hoe digitalisering en globalisering onze manier van leven beïnvloedt.
Tilburg UniversityOnline Culture: Art, Media and Society voltijd Tilburg
In deze internationale studie over digitale cultuur en (nieuwe) media bestudeer je hoe digitalisering en globalisering onze manier van leven beïnvloedt.
Tilburg UniversityOrganisatiewetenschappen voltijd Tilburg
In de bachelor Organisatiewetenschappen leer je alles over het inrichten, sturen en veranderen van organisaties. Je kijkt vanuit verschillende disciplines naar organisaties:
Tilburg UniversityPersoneelwetenschappen voltijd Tilburg
In de bachelor Personeelwetenschappen staat de balans tussen bedrijfsresultaten en belangen van werkenden centraal: je leert deze in samenhang te onderzoeken, bestuderen en bediscussiëren.
Tilburg UniversityPsychologie voltijd Tilburg
Bestudeer het menselijk gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn en specialiseer je in een unieke combinatie van vakgebieden binnen de Psychologie.
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid voltijd Tilburg
De bachelor Rechtsgeleerdheid leidt je op tot een moderne jurist die midden in de samenleving staat.
Tilburg UniversitySociologie voltijd Tilburg
De bachelor Sociologie gaat over de dynamiek tussen mens en samenleving.
Tilburg UniversityTheologie voltijd Utrecht
Theologie is een brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over wisselwerking tussen mens, maatschappij, geloof en rede.
Tilburg UniversityTheologie voltijddeeltijd Tilburg
Theologie is een brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over wisselwerking tussen mens, maatschappij, geloof en rede.
Tilburg UniversityUniversity College Tilburg: Liberal Arts and Sciences voltijd Tilburg
University College Tilburg biedt gemotiveerde (inter)nationale studenten met (internationale) ambities een driejarige Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts and Sciences aan.