Fiscaal Recht

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLB Fiscaal Recht
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursnee

Waarom aan de Tilburg University?

Met de bacheloropleiding Fiscaal Recht specialiseer je je op het gebied van het belastingrecht. De fiscale opleiding in Tilburg heeft echter niet alleen tot doel je wegwijs te maken in de bestaande wetgeving, ze wil je tevens het relatieve karakter van deze wetgeving doen inzien. Een wetenschappelijke opleiding brengt je immers een kritische houding bij. Je bent daardoor in staat zelf kritisch te kijken naar ontwikkelingen die voor de toepassing van het belastingrecht van belang zijn.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Meeloopdag Fiscaal Recht Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Open avond Tilburg
De Open avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar krijg je algemene juridische vakken, daarna specialiseer je je verder in Fiscaal Recht.

Bekijk het curriculum en alle vakomschrijvingen in onze online studiegids: www.tilburguniversity.edu/nl/studiegids (kies tabblad examenprogramma, selecteer bij faculteit: Law School en selecteer bij opleiding B Fiscaal Recht)
1e jaar Het eerste jaar volg je samen met studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Zo krijgen jullie een sterke brede basiskennis van het recht.
periode
1234
Taaltoets Nederlands
Europese Rechtsgeschiedenis
6 EC
Inleiding Constitutioneel recht
6 EC
Inleiding Privaatrecht
6 EC
Inleiding Rechtswetenschap
6 EC
Inleiding Strafrecht
6 EC
Inleiding Belastingrecht
6 EC
Inleiding Bestuursrecht
6 EC
Inleiding internationaal en Europees recht
6 EC
Inleiding Ondernemingsrecht
6 EC
Praktijkvaardigheden procesrecht
6 EC
2e jaar In het tweede ga je je verdiepen in fiscale vakken. Deze vakken gaan over de belastingheffing van particulieren en ondernemingen en behandelen de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van het belastingrecht en krijg je enkele ondersteunende vakken zoals boekhouden en accounting.
3e jaar In het derde jaar volg je de laatste fiscale vakken. Bij de cursus Oefenrechtbank Fiscaal word je dit jaar getraind in het schrijven van een juridisch betoog. Daarnaast leer je in deze cursus een pleidooi houden ten overstaan van een gerechtelijk college. Tenslotte rond je je bacheloropleiding af met het schrijven van je eindscriptie. Je kunt dit jaar overigens ook zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren.

specialisaties

specialisatie LLM fiscaal rechtspecialisatie LLM International Business Taxation - track International Business Tax LawOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, portfolio, workshop, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Studenten Fiscaal Recht hebben de gelegenheid om een half jaar van hun studie aan een buitenlandse universiteit door te brengen. Alhoewel Tilburg Law School je aanbeveelt in het buitenland te gaan studeren, is er geen verplicht buitenlands verblijf in het onderwijsprogramma opgenomen. Tilburg Law School heeft een uitstekend internationaal netwerk om op uitwisseling te gaan.
exchange programs
 • divers - Europa
  http://www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/
 • - Nederland
  Tilburg Law School heeft een groot internationaal netwerk met andere rechtenfaculteiten over de hele wereld. Dit betekent dat we kennis kunnen uitwisselen, maar ook dat je als student naar het buitenland kunt. Tijdens alle juridische bacheloropleidingen is het mogelijk om in het 6e semester (de tweede helft van het 3e jaar) om zonder studievertraging naar het buitenland te gaan. De faculteit ondersteunt dit zowel financieel als facilitair.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

matching

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

298 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
57% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Smeetskring

Studievereniging voor fiscaal juristen en economen aan de UvT

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
56% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
74 eerstejaars
40% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
47 eerstejaars
34% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
50 eerstejaars
38% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 UvA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
46 eerstejaars
36% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Fiscaal Recht
Rechtsgeleerdheid
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Tilburg University is beoordeeld door 81 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.0
aantal eerstejaars 94 96
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 66% 75%
diploma binnen 4 jaar 54% 77%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Brede juridische basis in de eerste anderhalf jaar; met een aantal extra vakken en aansluitende master ook mogelijkheid om civiel effect te behalen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De beroepspraktijk heeft een hoge pet op van Tilburgse fiscalisten. Dat komt door hun zelfstandige, academische manier van denken.
Met het bachelor- en masterdiploma Fiscaal Recht op zak kun je:
 • bij de Belastingdienst gaan werken;
 • een baan krijgen in de fiscale advieswereld;
 • bij een bank gaan werken

Ook kun je aan de slag bij:
 • het Ministerie van Financiën;
 • de douane;
 • grote (internationale) ondernemingen als bedrijfsfiscalist of onderzoeker.

De functie van advocaat of rechter is voor je weggelegd als je aanvullende vakken volgt als strafrecht en burgerlijk procesrecht.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
ErasmusFiscaal Recht Indirecte Belastingengeen aanvullende eisen
UvAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
UvACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
UvAelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
UvAGezondheidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
UvAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsfiscalist bij grote (internationale) ondernemingen
belastingadviseur
douane
fiscaal adviseur
ministerie van financien
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite