Deze opleiding

Leer het samenwerken binnen en tussen organisaties te begrijpen en verbeteren door de onderlinge relaties te bestuderen vanuit een psychologisch en sociologisch perspectief.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50754
numerus fixusnee
honoursnee
Organisatiewetenschappen is de opleiding die jou leert de wereld van organisaties te begrijpen. Organisaties hebben één ding gemeen: ze zijn mensenwerk. Organisatiewetenschappers hebben dan ook verstand van menselijk gedrag en van samenwerking tussen mensen en organisaties. Hoe kan samenwerking gestalte krijgen, welke afspraken moeten daarbij worden gemaakt en hoe kan de samenwerking worden verbeterd en in stand gehouden worden, ook als er zich allerlei ontwikkelingen in de omgeving voordoen? Je leert alles over het inrichten, sturen en veranderen van organisaties. De bachelor speelt in op de grote behoefte aan deskundigen die verstand hebben van complexe vraagstukken binnen organisaties, zoals fusies en overnames, het samenwerken in teams en efficiëntie en creativiteit van afdelingen.
Campus Life - Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

  • Organisatiewetenschappen is een unieke opleiding in Nederland en kun je alleen volgen bij Tilburg University.
  • In tegenstelling tot een opleiding Bestuurskunde of Bedrijfskunde is Organisatiewetenschappen breder georiënteerd met veel aandacht voor sociale relaties en sociale processen binnen en tussen organisaties.
  • De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe kijkt vanuit verschillende gebieden naar organisaties: organisatiesociologie, organisatiepsychologie en economie van organisaties. In het eerste jaar maak je kennis met de basisdisciplines (organisatie)sociologie en (organisatie)psychologie en met wat organisaties/bedrijven zijn. In het tweede jaar verdiep je je in de theorie van de organisatiewetenschappen. In het derde jaar ligt het accent voornamelijk op integratie van je opgedane kennis door een zelfstandig onderzoek en bachelorthesis.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de opleiding en het studiegebied. Je verkent de basisdisciplines (organisatie)sociologie en (organisatie)psychologie en maakt kennis met wat organisaties en bedrijven nu eigenlijk zijn.
periode
Academische en beroepsvaardigheden OW 1
Academische en beroepsvaardigheden OW2
Academische en beroepsvaardigheden OW3
Arbeidsrecht
Economie voor MAW
Inleiding psychologie voor maatschappijwetenschappen
Inleiding sociologie
Kernvragen organisatiewetenschappen
Kernvragen van Personeelwetenschappen
Methoden en technieken van onderzoek A
Methoden en technieken van onderzoek B
Organizational behavior
Strategie en organisatie
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in de theorie van de organisatiewetenschappen. Daarin leer je organisaties vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te bestuderen. Naast de vakken van je eigen opleiding, kies je in het tweede jaar ook vakken bij een andere opleiding (in de vrije keuzeruimte). Je kunt hiermee een bepaald accent binnen je opleiding leggen en jezelf profileren met het oog op je toekomstige loopbaan.
periode
Financial and project management
Innovation, organization and entrepreneurship
Methoden en technieken van onderzoek C
Methoden en technieken van onderzoek D
Methoden en technieken van onderzoek E
Organization development
Organization theory
Relations and networks of organizations
Strategic decision-making
Wetenschapsfilosofie MAW
3e jaar In het derde en afsluitende jaar ligt het accent, naast het volgen van vakken van de gekozen minor, op het in de praktijk brengen van je opgedane kennis. Dit doe je door middel van het uitvoeren van een zelfstandig onderzoek en het schrijven van je bachelor thesis.
periode
Bachelor thesis
Corporate social responsibility
Minorkeuze
Political philosophy and organization studies
Research in organizations

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht
doelstelling
Leer het samenwerken binnen en tussen organisaties te begrijpen en verbeteren door de onderlinge relaties te bestuderen vanuit een psychologisch en sociologisch perspectief.
docenten
De opleiding Organisatiewetenschappen heeft een internationaal samengestelde docentgroep die eigen academisch onderzoek verricht naar organisaties en organiseren.
studeren in het buitenland
Tijdens je studie Organisatiewetenschappen kun je als uitwisselingsstudent een semester (half jaar) vakken gaan volgen bij een partneruniversiteit van Tilburg University in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit.

Schrijf je in via Studielink. Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 365studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

440 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
81 eerstejaars gestart in 2017
68% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

POLIS

Organisatiewetenschappen

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Organisatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
81 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/2 Tilburg University
Global Management of Social Issues (track of Organization Studies)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
81 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Organisatiewetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 174 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten volgen na hun bachelor nog een aansluitende master. Met jouw bachelordiploma Organisatiewetenschappen heb je toegang tot de volgende masteropleidingen in Tilburg:
  • Organization Studies (en Extended Master)
  • Global Management of Social Issues
  • Research Master in Social and Behavioral Sciences
  • Research Master in Individual Differences and Assessment

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Organisatiewetenschappers hebben een sterke positie op de arbeidsmarkt. Bijna 90 procent van de afgestudeerde masterstudenten heeft binnen vier maanden een baan. Hiervan vindt maar liefst 90 procent dat de gevonden functie hun voorkeursbaan is. Er zijn drie hoofdcategorieën van functies waarin afgestudeerde organisatiewetenschappers actief zijn: beleidsadviseur, projectmedewerker/leider en organisatieadviseur/consultant.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2400gemiddeld bruto maandloon
72%kans op een vaste baan
57%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth, Wellbeing and Society (track of Master Sociology)+ aanv. eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master Social and Behavioural Sciences research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite