Deze opleiding

Organisatiewetenschappen bestudeert de relaties binnen en tussen organisaties vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc Organisatiewetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50754
numerus fixusnee
honoursnee
In de studie Organisatiewetenschappen (OW) staan relaties binnen en tussen organisaties centraal vanuit een sociaal-wetenschappelijke inslag. Dat betekent dat organisaties en netwerkrelaties vooral worden gezien als samenwerkingsverbanden tussen mensen. Organisatiewetenschappers hebben dan ook verstand van menselijk gedrag en van samenwerking tussen mensen en organisaties. Hoe kan samenwerking gestalte krijgen, welke afspraken moeten daarbij worden gemaakt en hoe kan de samenwerking worden verbeterd en in stand gehouden worden, ook als er zich allerlei ontwikkelingen in de omgeving voordoen? Daarvoor is met name kennis nodig van organisatiesociologie en organisatiepsychologie. Dit zijn de hoofdbestanddelen van de opleiding. De bachelor speelt in op de grote behoefte aan deskundigen die vraagstukken van strategie, samenwerking en organisatie met behulp van wetenschappelijk gefundeerde analyse met elkaar kunnen verbinden.
Campus Life - Tilburg University

Open dagen en meeloopdagen

4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Informatie avond Tilburg
De Bachelor Informatie avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht
doelstelling
Leer het samenwerken binnen en tussen organisaties te begrijpen en verbeteren door de onderlinge relaties te bestuderen vanuit een psychologisch en sociologisch perspectief.
docenten
De opleiding Organisatiewetenschappen heeft een internationaal samengestelde docentgroep die eigen academisch onderzoek verricht naar organisaties en organiseren.
studeren in het buitenland
Een semester in het buitenland wordt sterk aangeraden om kennis van de internationale arbeidsmarkt op te doen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit.

Schrijf je in via Studielink. Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

440 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
81 eerstejaars gestart in 2017
68% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

POLIS

Organisatiewetenschappen

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Organisatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
81 eerstejaars
67% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/2 Tilburg University
Global Management of Social Issues (track of Organization Studies)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
81 eerstejaars
67% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Organisatiewetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 174 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 132 154
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 78%
diploma binnen 4 jaar 56% 76%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten volgen na hun bachelor nog een aansluitende master. Met jouw bachelordiploma Organisatiewetenschappen heb je toegang tot de volgende masteropleidingen in Tilburg:
  • M Organization Studies (en Extended Master)
  • M Global Management of Social Issues
  • M Research Master in Social and Behavioral Sciences
  • M Research Master in Individual Differences and Assessment

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Uit arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde organisatiewetenschappers blijkt dat deze vooral actief zijn in functies als (management) consultant, projectmedewerker, personeelsmanager, organisatieadviseur, beleidsmedewerker, beleidsonderzoeker, management trainee en manager kwaliteitsprojecten. Ook heeft een aantal afgestudeerden een eigen bedrijf opgezet. Naast staffuncties in bedrijven en (semi)publieke organisaties, zijn er ook mogelijkheden als consultant bij een adviesbureau.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2400gemiddeld bruto maandloon
72%kans op een vaste baan
57%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityHealth, Wellbeing and Society (track of Master Sociology)+ aanv. eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master Social and Behavioural Sciences research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite