Psychologie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestudeer het menselijk gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn en specialiseer je in een unieke combinatie van vakgebieden binnen de Psychologie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursnee
Heb jij je ooit afgevraagd hoe onze zintuigen werken? Of waarom mensen zich in groepen anders gedragen dan wanneer ze alleen zijn? Hoe je persoonlijkheid verandert wanneer je ouder wordt? Welk deel van het brein emoties verwerkt en wat ons bewustzijn is? Hoe je een nieuwe telefoon kiest? Hoe een bedrijf zijn werknemers gezond houdt? Hoe je een kind met leerproblemen helpt? Psychologie is de studie die gaat over geest, gedrag en mensen: over wie we zijn, hoe we denken en voelen en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Het flexibele en innovatieve curriculum van de bachelor Psychologie geeft je de vrijheid om een combinatie van een major en een minor te kiezen uit negen specialisaties binnen de psychologie. Je krijgt persoonlijke begeleiding om het programma samen te stellen dat het beste past bij je talenten en carrièrewensen. Je bouwt een expertise op binnen een van de specialisaties: Arbeids- en Organisatiespychologie, Cognitieve Neuropsychologie, Economische Psychologie, Forensische Psychologie, Klinische Psychologie, Medische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie, Psychological Methods and Data Science of Sociale Psychologie.

Waarom aan de Tilburg University?

awardKeuzegids topopleiding
2018 : 1e plaats
awardKeuzegids topopleiding
2019 : 1e plaats

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Economische Psychologie

In de Engelstalige specialisatie Economische Psychologie richt je je op het toepassen van sociaalpsychologische inzichten op economisch gedrag.

Je oriënteert je op toepassingen van de economische psychologie in bijvoorbeeld marketing, consumentengedrag en gedragsverandering.<ul><li>Hoe nemen mensen beslissingen? </li><li>Hoe gaan mensen om met schaarste? </li><li>Hoe reageren mensen op advertenties? </li><li>Waarom zijn we niet goed voorbereid op ons pensioen? </li><li>Hoe maken we bepaalde keuzes? </li></ul>

specialisatie Forensische PsychologieIn de specialisatie Forensische Psychologie richt je je op de ontwikkeling van gedrag dat maatschappelijk als afwijkend en/of strafbaar wordt beschouwd en op de oorzaken (risicofactoren in de persoon en de omgeving) die hieraan ten grondslag liggen. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het justitieel systeem, zoals bijzondere jeugdzorg, een forensisch poliklinisch centrum of een tbs-kliniek waar gespecialiseerde hulpverlening wordt geboden aan ontspoorde jongeren, volwassenen en gezinnen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.<ul><li>Waarom vertonen mensen gewelddadig gedrag? </li><li>Hoe worden mensen zoals ze zijn? </li><li>Wat kunnen we hieraan doen? </li></ul>

specialisatie Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie

In de specialisatie Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie richt je je op de ontwikkeling van mensen gedurende de gehele levensloop, van baby’s tot senioren.

Je oriënteert je op toepassingen in het werken in de jeugdzorg, bij consultatiebureaus, in klinieken en op scholen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.<ul><li>Hoe veranderen mensen als ze ouder worden? </li><li>Hoe worden mensen zoals ze zijn? </li><li>Hoe verschillen jongeren van oudere mensen? </li><li>Hoe denken adolescenten? </li></ul>

specialisatie Psychological Methods and Data Science

In de Engelstalige specialisatie Psychological Methods and Data Science richt je je op het toepassen van moderne en meer geavanceerde methodes in de psychologie.

Je oriënteert je op toepassingen in het werken als data analist bij bijvoorbeeld test- en adviesbureaus in de gezondheidszorg, marketing, human resource management of bij de overheid.<ul><li>Hoe clusteren we individuen in een klein aantal betekenisvolle subgroepen met behulp van een set waargenomen variabelen, bijvoorbeeld een set symptomen?  </li><li>Hoe verkennen en visualiseren we de relaties tussen een reeks waargenomen variabelen met behulp van een netwerkbenadering?  </li><li>Hoe definiëren en analyseren we modellen waarin gegevens een geneste multilevel-structuur hebben?  </li><li>Hoe analyseren we voorwaardelijke processen in padmodellen?  </li><li>Hoe kunnen we bewijs in de gegevens kwantificeren ten gunste van een statistische hypothese?  </li><li>Hoe kunnen we de “data science”-benaderingen voor sociaal en gedragsonderzoek adequaat gebruiken? </li></ul>

specialisatie Arbeids- en OrganisatiepsychologieIn deze Engelstalige specialisatie richt je je op het toepassen van psychologische inzichten op organisatiegedrag. Je oriënteert je op toepassingen van de organisatiepsychologie op bijvoorbeeld management, beleid en human resource vraagstukken:<ul><li>Hoe gedragen mensen zich in organisaties? </li><li>Hoe kunnen mensen gemotiveerd worden? </li><li>Hoe kunnen we mensen in organisaties zich goed laten voelen? </li><li>Hoe selecteren we de juiste mensen? </li></ul>

specialisatie Cognitieve NeuropsychologieIn de specialisatie Cognitieve Neuropsychologie richt je je op normale en afwijkende ontwikkeling van de hersenen en bijbehorende functies op het gebied van cognitie, gedrag, en emotie, alsmede op de diagnose en behandeling van functiestoornissen. Je oriënteert je op toepassingen in neuropsychologische diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg en daarbuiten. Je kunt deze specialisatie zowel in het Engels als in het Nederlands volgen.<ul><li>Hoe werken de hersenen in termen van perceptie, aandacht, herkenning en taal? </li><li>Wat als het fout gaat in de hersenen, wanneer je je arm(en) niet meer kunt bewegen, bij schizofrenie, autisme? </li><li>Wat gebeurt er in je hersenen en wat is de invloed hiervan op je gedrag? </li></ul>

specialisatie Klinische PsychologieIn de specialisatie Klinische Psychologie richt je je op de ontwikkeling en behandeling van mensen met psychische stoornissen, met een nadrukkelijk oog voor diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd, gender en etniciteit). Je oriënteert je op toepassingen in het werken bij de huisarts (POH-GGZ), in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en in het maken van beleid rondom zorg en geestelijke gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.<ul><li>Hoe kunnen mensen met een probleem in hun sociale functioneren het beste worden behandeld? </li><li>Hoe kunnen mensen met een probleem in hun cognitief functioneren, bijvoorbeeld mensen met een aangetast denkvermogen, het beste worden behandeld? </li><li>Hoe kunnen mensen met een probleem in hun emotionele functioneren, mensen met een negatief zelfbeeld of faalangst bijvoorbeeld, het beste worden behandeld? </li></ul>

specialisatie Medische Psychologie

In de specialisatie Medische Psychologie richt je je op patiënten met psychische problemen naar aanleiding van een somatische aandoening.

Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het ziekenhuis, revalidatiecentra, bij de huisarts (POZ-GGZ), in verpleeghuizen en in het maken van beleid rondom zorg en gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als het Engels volgen.<ul><li>Waarom vinden we achtbaanritjes leuk (terwijl ze stressvol zijn)? </li><li>Waarom kunnen we onszelf niet kietelen? </li><li>Veroorzaakt een depressie diabetes of veroorzaakt diabetes een depressie? </li><li>Kan een man nog steeds ejaculeren na een vasectomie (mannelijke sterilisatie)? </li><li>Hebben singles vaker seks dan getrouwde mensen? </li><li>Ik pieker veel de laatste tijd, is dit gelinkt aan mijn medische behandeling? </li></ul>

specialisatie Sociale Psychologie

In de Engelstalige specialisatie Sociale Psychologie richt je je op het begrijpen en toepassen van fundamentele sociaalpsychologische vraagstukken in maatschappelijke context.

Je oriënteert je op toepassingen van de sociale psychologie in beleids- en onderzoeksafdelingen bij de overheid en bij bedrijven.<ul><li>Wat is normaal gedrag? </li><li>Wie zijn wij? </li><li>Hoe kun je het gedrag van mensen beïnvloeden? </li><li>Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? </li><li>Hoe kun je mensen om een goede reden manipuleren? </li></ul>

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling
Na je bachelor kun je doorstromen naar een éénjarig masterprogramma:
Economic Psychology, Klinische Psychologie, Klinische Forensische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Cognitive Neuropsychology, Positive Psychology and Well-being of Work and Organizational Psychology. Je kunt ook kiezen voor een tweejarig masterprogramma: Medische Psychologie, de Research Master in Social and Behavioral Sciences, de Research Master Individual Differences and Assessment of een Double Degree programma.


bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 januari 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&MVoor Cultuur en Maatschappij wordt wel Wiskunde C aangeraden
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

cijfergemiddelde

cijferlijst

basiskennis

motivatie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2202 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
583 eerstejaars gestart in 2019
76% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/15 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/15 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/15 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/15 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/15 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
550 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/15 Amsterdam VU
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
390 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je bachelor word je een wetenschappelijk geschoolde professional, met een brede kennis van hoe mensen denken, voelen en zich gedragen.
Daarnaast heb je de vaardigheden om hier efficiënt mee aan de slag te gaan. Psychologen werken met mensen, daarom kom je ze in alle beroepsgroepen tegen. Psychologen werken in het bedrijfsleven, in de (geestelijke) gezondheidszorg, bij de overheid en in het (speciaal) onderwijs. Zo werkt de één met kinderen met ontwikkelingsstoornissen,  de ander als medisch psycholoog in een ziekenhuis en  weer een ander als consultant of beleidsmedewerker. Kortom: psychologen werken overal waar mensen of menselijk gedrag centraal staan.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehaviour Changegeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 15 EC pre-master
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityCognitive and Clinical Neuroscience (research) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUCognitive Neuropsychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 15 EC pre-master
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de cognitiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
RUGGeestelijke verzorging part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische Neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische Psychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology (research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit Leiden(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessmentgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master Social and Behavioural Sciences research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial Psychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPolitics, Policy and Society in Comparative Perspective+ aanv. eisen
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite