Archeologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Archeologie is een veelzijdige bacheloropleiding waarmee je van het verleden jouw toekomst maakt. Met onze mix van onderwijs en onderzoek leg je een stevige basis voor een (inter)nationale carrière in de archeologie of het erfgoedbeleid.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56703
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Lever een wezenlijke bijdrage aan de kennis over de mens door de activiteiten en het gedrag van mensen uit het verleden te bestuderen. Door je opgedane kennis van de geschiedenis krijg je nieuwe inzichten in de wereld van nu. Je bekijkt hedendaagse vraagstukken zoals migratie, globalisering en klimaatverandering door een archeologische bril en draagt hiermee bij aan het maatschappelijk debat.

Afhankelijk van je voorkeur kun je je ook verdiepen in de rol van erfgoed in de samenleving. Je denkt na over de toekomst en het behoud van cultureel erfgoed en je doet ervaring op met erfgoedbeleid. Verder duik je in actuele thema's, door bijvoorbeeld de rol van cultureel erfgoed bij migrantgemeenschappen onder de loep te nemen.
Leiden Studentenstad
History of the Faculty of Archaeology
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?
Archaeology at Leiden University: Learn 'Integration of education and research'
Studying at Leiden University

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Kwalitatief goed onderwijs van topdocenten en vooraanstaande onderzoekers, veldwerkstages in binnen- en buitenland en practica in ultramoderne laboratoria: de bacheloropleiding Archeologie aan de Universiteit Leiden is jouw ideale springplank voor een succesvolle carrière.
8 redenen om Archeologie in Leiden te studeren:
  • Raak bekend met alle onderdelen van de archeologie; na je studie ben je breed inzetbaar!
  • Benut de brede keuze aan regionale specialisaties, van het Nabije-Oosten tot aan Midden-Amerika.
  • Duik in erfgoedkwesties met de nieuwe specialisatie Heritage and Society.
  • Profiteer van persoonlijk en uitdagend onderwijs van deskundige, bevlogen docenten en ervaren onderzoekers.
  • Haal het beste uit jezelf in onze kleinschalige klassen en intensieve begeleiding.
  • Doe zowel kennis als praktijkervaring op in onze veelzijdige opleiding. Breng dat wat je geleerd hebt gelijk in de praktijk door mee te werken aan lopend onderzoek.
  • Ervaar onze levendige en gezellige studievereniging Terra.
  • Studeer aan een faculteit die behoort tot de top tien van archeologische onderzoeks- en opleidingsinstituten ter wereld.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De driejarige bacheloropleiding Archeologie is een veelzijdige studie waarin je culturen en samenlevingen uit het verleden bestudeert, reconstrueert en doet herleven. Zo leer je de wereld beter begrijpen en kun je helpen met het oplossen van maatschappelijke problemen. In je eerste jaar (propedeuse) kun je kiezen uit een Nederlands- of Engelstalig programma. Het tweede en derde jaar worden geheel in het Engels gegeven.
In het eerste jaar krijg je de voor elke archeoloog onmisbare basiskennis en -vaardigheden aangeleerd, waarbij je ontdekt hoe breed de archeologie is. Daarmee leg je een stevige basis voor je archeologische carrière. De vakken variëren sterk en behandelen verschillende streken, periodes, materiele aspecten en theoretische kaders. De bacheloropleiding heeft twee studierichtingen: World Archaeology en Heritage and Society. In het eerste jaar kun je voor een van deze specialisaties kiezen.

In het tweede jaar krijg je ongeacht je specialisatie een paar vaste cursussen. Zo richt je je bijvoorbeeld op het verre verleden, stedelijke samenlevingen en het fenomeen van globalisering in het verleden. In de tweede helft van het jaar kies je een aantal werkgroepen, waarin je deze thema's meer diepgang geeft. Je kunt dan ook op veldwerk binnen een van de onderzoeksprojecten van de faculteit.

De eerste helft van het derde jaar is vrij geroosterd. Je hebt de tijd om een minor (een vast pakket van vakken) te volgen en hiermee je kennis te verbreden of te verdiepen. Of je kiest ervoor om een half jaar in het buitenland te studeren. Ook ga je op stage en schrijf je je bachelorscriptie.

1e jaar In het eerste jaar krijg je de voor elke archeoloog onmisbare basiskennis en -vaardigheden aangeleerd, waarbij je ontdekt hoe breed de archeologie is. Daarmee leg je een stevige basis voor je archeologische carrière. De vakken variëren sterk en behandelen verschillende streken, periodes, materiele aspecten en theoretische kaders. Ook kies je je specialisatie: word het World Archaeology of Heritage and Society?
periode
12
Material Studies
5 EC
Past and future
5 EC
World Archaeology
5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je ongeacht je specialisatie een paar vaste cursussen. Zo richt je je bijvoorbeeld op het verre verleden, stedelijke samenlevingen en het fenomeen van globalisering in het verleden. In de tweede helft van het jaar kies je een aantal werkgroepen, waarin je deze thema's meer diepgang geeft. Je kunt dan ook op veldwerk binnen een van de onderzoeksprojecten van de faculteit.
3e jaar De eerste helft van het derde jaar is vrij geroosterd. Je hebt de tijd om een minor (een vast pakket van vakken) te volgen en hiermee je kennis te verbreden of te verdiepen. Of je kiest ervoor om een half jaar in het buitenland te studeren. Zo stippel je dus je eigen archeologische pad uit dat aansluit bij jouw interesses.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage
onderwijsvormen
In je eerste jaar maak je kennis met alle onderwijsvormen: hoor-, responsie- en werkcolleges. In hoorcolleges is de docent aan het woord over zijn of haar vakgebied. Je bereidt je voor door thuis artikelen en boeken te bestuderen. In responsie- en met name werkcolleges, ga je dieper in op de stof en discussieer je met je medestudenten en docent. Je maakt opdrachten, houdt voordrachten en schrijft werkstukken. Werkcolleges vragen een actieve bijdrage en zijn verplicht.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of ergens anders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pMet een zeven gemiddeld voor HAVO Engels ben je toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

262 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
65 eerstejaars gestart in 2017
57% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

L.A.S. Terra
Lid worden van een studievereniging is gezellig en nuttig. L.A.S. Terra, de actieve vereniging van Archeologie, biedt je volop mogelijkheden om je medestudenten buiten de collegezalen te leren kennen. De vereniging organiseert een eerstejaarsweekend, excursies, lezingen en natuurlijk een maandelijkse borrel en spetterende feesten. Elke afstudeerrichting heeft een eigen dispuut. Via L.A.S. Terra krijg je bovendien korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Max Condon
In het eerste jaar van de bachelor Archeologie maak je kennis met een grote variëteit aan onderwerpen.

Je leert over geschiedenis, landschap en archeologische theorieën. Ook ga je op veldwerk en doe je mee aan practica. Het is een fantastische basis om mee te beginnen en in het tweede jaar bouw je hierop voort. Zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in de culturen van het Midden-Oosten en het Middellands Zeegebied, maar er is zo veel om je in te specialiseren. Het zal lastig zijn om een keuze te maken.
Natasja van der Heijden
Ik heb tijdens de bachelor Archeologie veel veldwerk gedaan, meegewerkt aan opgravingen. Deze kennis neem ik mee in mijn huidige baan als adviseur!

Wat mij erg aansprak aan Archeologie was de internationale oriëntatie. Tijdens colleges zit je naast studenten van over de hele wereld. Door om te gaan met mensen vanuit de hele wereld krijg je een bijzonder inzicht in waar jij zelf in de wereld staat. Je leert Nederland kennen door andermans ogen.

Wat ook ontzettend tof is, is dat je op allerlei bijzondere plekken in de wereld stage kunt lopen. Zo kun je bijvoorbeeld naar Rome of naar het Caraïbisch gebied om deel te nemen aan opgravingen.
Joanita Vroom
Ik ben gespecialiseerd in de materiele cultuur rondom het oostelijke Middellandse Zeegebied, pakweg vanaf de zevende tot de negentiende eeuw

Ik vind het leuk om studenten bij onderzoek te betrekken en een actieve rol te geven als een soort co-onderzoekers. Samen met enkele studenten heb ik al een aantal artikelen gepubliceerd. Daarnaast vind ik het belangrijk om ondernemerschap te stimuleren, en studenten te helpen met het ontwikkelen van kleine bedrijven. Daarbij moet de inzet van twee kanten komen: wij willen de nieuwsgierigheid van studenten prikkelen in ruil voor enthousiasme en inzet. Dat werkt voor beide kanten motiverend.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/3 RUG
Archeologie
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam VU
Archeologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
116% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.83.9
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 132 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een heleboel theoretische kennis, praktijkervaring en je bachelorbul op zak ben je klaar voor de volgende stap: de archeologische arbeidsmarkt op of een vervolgstudie in.
Na drie jaar studeren beschik je over de noodzakelijke materiaalkennis en ben je bekend met de mogelijkheden van archeologische technieken. Je kent de theoretische uitgangspunten waarmee je waarnemingen en hypothesen kunt analyseren en bent in staat om over onderzoek te rapporteren. Daarnaast ga je bewust om met de ethische aspecten die eigen zijn aan het werken met cultureel erfgoed.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar je na je studie terecht komt, is uiteraard sterk afhankelijk van je persoonlijke interesses en vaardigheden. Daarom is het belangrijk om tijdens de opleiding al na te denken over je toekomst. Zo is het belangrijk om te weten of je een vervolgstudie wilt doen of niet. Een afgeronde masteropleiding geeft over het algemeen meer kans op een (academische) baan, maar ook met een bachelordiploma op zak kun je al de archeologische arbeidsmarkt op.
Door al jouw praktische kennis en academische vaardigheden ben je aantrekkelijk voor veel verschillende werkgevers. Je bent breed inzetbaar en kan zo aan de slag bij commerciële bedrijven, de overheid, onderzoeksinstituten, erfgoedinstanties, laboratoria, of musea.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1958gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
68%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenArchaeology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Archaeologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArchaeological Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchaeology of North Western Europegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGlobal Archaeologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHeritage and Museum Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULandscape and Heritagegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMediterranean Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAncient Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomatics+ basiskennis
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseurs bij de overheid of bij non-profit organisaties
communicatiemedewerkers
cultureel erfgoed managers
journalisten
onderwijzers
onderzoekers
uitgevers
veldarcheologen
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite