Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen leer je alles over medicijnontwikkeling: van het ontstaan van ziektes tot de effecten van het geneesmiddel in het lichaam.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50207
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Er bestaan vele ziektes waar, op dit moment, geen of niet de juiste geneesmiddelen voor zijn. Je studeert Bio-farmaceutische Wetenschappen wanneer je sterk geïnteresseerd bent in geneesmiddelenonderzoek. Je houdt je zowel bezig met het begrijpen van de mechanismen van een ziekte als de vraag hoe een geneesmiddel op de juiste plek komt, met de optimale dosis en zonder bijwerkingen. Daarvoor worden inzichten en vaardigheden gebruikt uit de biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Je kiest voor de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen wanneer:

 • Je nieuwsgierig bent naar de mechanismen van ziektes en de (bij)werking van geneesmiddelen.
 • Je geïnteresseerd bent in het gebruiken van computermodellen om analyses en voorspellingen te doen over het succes van een geneesmiddel.
 • Je nauwkeurig en systematisch werkt.
 • Je het leuk vindt om in een lab experimenten uit te voeren.
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen.
 • Je bent kritisch en nieuwsgierig, en staat open voor reflecteren.
 • Statistiek, wiskunde en scheikunde je favoriete vakken naast biologie zijn.

Let op: Voor BFW is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure.
Welkom aan de Universiteit Leiden
Leiden Studentenstad
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden studeren?
 • Het is de enige studie in Nederland die zich volledig op het geneesmiddelenonderzoek richt. Je komt met alle facetten van het geneesmiddelenonderzoek in aanraking.
 • Het onderwijs van de studie wordt verzorgd door het internationaal hoog aangeschreven onderzoeksinstituut Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR).
 • Je profiteert van de vele contacten die de opleiding heeft met bedrijven en medische centra.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/6317/biofarmaceutische_wetenschappen
1e jaar De bachelor duurt drie jaar. Je begint de studie met het werken aan een sterke basis op het theoretische en praktische vlak. Je volgt vakken zoals celbiologie, statistiek, analytische chemie en moleculaire genetica. Je maakt ook kennis met BFW georiënteerde vakken, waarin wordt ingegaan op het gehele geneesmiddelenontwikkelingstraject. Reken op een werkweek van 40 uur, waarvan ongeveer 24 uur college, werkcollege of practicum. De resterende uren besteed je aan zelfstudie.
periode
Academische vorming 1 (studievaardigheden)
Analytische chemie 1
Biochemie 1
Biochemie 1 practicum 1
Calculus A
Casus effecten van geneesmiddelen
Fysiologie
Histologie
Inleiding BFW
Introductiepracticum ICT en veiligheid
Mentoraat (studievaardigheden)
Moleculaire genetica 1
Organische chemie 1
Organische chemie practicum
Scheikunde 1
Scheikunde voor BFW
Scheikundepracticum
Thema Effecten van geneesmiddelen 1
Thema Effecten van geneesmiddelen 2
2e jaar In het tweede jaar ga jij je meer verdiepen. Je volgt vakken uit verschillende thema's, zoals Effecten van Geneesmiddelen 3, Ontwerp & Synthese, en Geneesmiddelentoediening en –afgifte. Daarnaast vervolg je medisch-biologische en (bio)chemische vakken, waaronder Pathologie, Biochemie 2 en Organische Chemie 2.
3e jaar Het laatste jaar besteed je aan je specialisatie waarin het geneesmiddelenonderzoek centraal staat. In het eerste semester kan je een minor kiezen of vakken volgen van een zelf samengesteld vakkenpakket aan een binnenlandse of buitenlandse universiteit. Ook kun je kiezen voor de afstudeerrichting BFW en Farmacie. Je sluit de bachelor af met een onderzoeksopdracht. Tijdens je onderzoeksproject pas je je kennis en academische vaardigheden toe waar je het afgelopen paar jaar aan hebt gewerkt.

afstudeerrichtingen

specialisatie Medical Chemistry

Onderzoekt receptoren ('vangarmpjes') voor geneesmiddelen en ontwerpt nieuwe geneesmiddelen die hierop aangrijpen.

specialisatie Biopharmaceutics

Ontwikkelt innovatieve therapieën voor de behandeling van hart- en vaatziekten die gebaseerd zijn op een vermindering van de onstekingsreactie.

specialisatie Pharmacology

Onderzoekt de wisselwerking tussen geneesmiddelen en levende organismen (zoals de mens).

specialisatie Drug Delivery Technology

Ontwerpt nieuwe toedieningsvormen voor geneesmiddelen en vaccins ter verbetering van hun werking en veiligheid.

specialisatie Toxicology

Bestudeert hoe chemicaliën kanker veroorzaken en zoekt naar nieuwe therapeutische mogelijkheden om kanker te bestrijden.

specialisatie Analytical Biosciences

Ontwikkelt methodes om zeer kleine hoeveelheden van biologisch actieve stoffen, zoals geneesmiddelen en hun afbraakproducten, te bepalen in lichaamsvloeistoffen en cellen.

afstudeerrichting Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Deze specialisatie start per 1 september 2015. Meer informatie volgt t.z.t. op de opleidingspagina van Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

afstudeerrichting Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie

Deze specialisatie start per 1 september 2015. Meer informatie volgt t.z.t. op de opleidingspagina van Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet37% zelfstudie
42% theorie
21% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, onderzoeksproject, practicum, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen
Per week heb je rond de 24 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges. Tijdens hoorcolleges presenteren gedreven docenten de leerstof, en in de werkcolleges ga je in kleine groepen dieper in op de stof van het hoorcollege.

Doordat je vanaf het begin in kleine mentorgroepen begeleiding krijgt, ontmoet je meteen veel mede-studenten.
studeren in het buitenland
Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 15000

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde + biologie
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Tbiologie
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen is de matchingsactiviteit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.

De online matchingsactiviteit bestaat uit een oriënterende opdracht en een zelfreflectieopdracht. In de oriënterende opdracht bestudeer je (online) materiaal en maak je hierover opdrachten. De opdrachten zijn representatief voor stof die tijdens het eerste jaar BFW aan bod komt. Het kan zijn dat naar aanleiding van de matchingsactiviteit we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dat geval is het gesprek een verplicht onderdeel van de matching.

matching
Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden de Studiekeuzecheck. Je krijgt allerlei vragen over je studiekeuze en jezelf: je motivatie, je cijfers, hoe je je hebt georiënteerd. Je kunt daarna zelf kijken of jouw uitkomsten matchen met de eisen die de studie straks aan je stelt. Je ziet zo of je een goede keuze hebt gemaakt – of niet.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

808 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
195 eerstejaars gestart in 2017
66% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

L.P.S.V. Aesculapius
Aesculapius is de studievereniging voor Bio-farmaceutische wetenschappen. „Aesculapius” organiseert, al dan niet in samenwerking met commissies, veel activiteiten. De activiteiten die „Aesculapius” organiseert, laten zich grofweg in tweeën verdelen. Aan de ene kant activiteiten die de studie ondersteunen, aan de andere kant activiteiten die gekenmerkt worden door gezelligheid.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Suzanne
Waarom BFW?

'Ik vond biologie en scheikunde op de middelbare school heel erg leuk: scheikunde vind ik een boeiende puzzel, en bij biologie vind ik het fascinerend om te leren hoe het menselijk lichaam werkt. Deze studie combineert beide vakgebieden. Deze studie is heel oplossingsgericht, je zoekt steeds naar een chemische oplossing voor een ziekte.'

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bio-Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 333 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten gaan na de bachelor eerst door met een master. Na het afronden van deze studie heb je kennis over de mechanismen van ziektes en de (bij)werking van geneesmiddelen. Bovendien heb je sterke analytische vaardigheden en nuttige praktische (lab)vaardigheden opgedaan. Hierdoor ben je in staat om uitdagingen op het gebied van geneesmiddelenonderzoek structureel aan te pakken. Ook ben je met deze kwaliteiten gekwalificeerd voor functies buiten het onderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De carrière van een bio-farmaceut staat over het algemeen in het teken van het ontdekken of ontwerpen van nieuwe geneeskrachtige stoffen, het ontwikkelen, produceren en controleren (van de kwaliteitseisen) van nieuwe geneesmiddelen. Ongeveer tweederde van de afgestudeerde BFW'ers doet een promotieonderzoek. De overige werken meteen als geneesmiddelenonderzoeker bij een bio farmaceutische bedrijf bijvoorbeeld op het Leiden Bio Science Park of gaan buiten het onderzoek werken als wetenschapsvoorl

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences and Business Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences and Education (NL)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences and Science Communication and Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBioTherapeutics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDrug Discovery and Safety+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
Universiteit LeidenIndustrial Pharmacy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSystem Biomedicine and Pharmacology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Biologie educational+ aanv. eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
UUFarmacie+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenFarmacie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 78 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Life Sciences+ 45 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
manager kwaliteitszorg
medisch adviseur
onderzoeker
wetenschapsvoorlichter
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite