Chinastudies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij je verdiepen in het boeiende en machtige land China? Bestudeer de taal, cultuur, economie en politiek op hoog academisch niveau, met Chinastudies in Leiden!

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56818
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Waarom Chinastudies in Leiden?
 • De opleiding is even veelzijdig als China zelf. Je bestudeert naast taal, geschiedenis, literatuur en filosofie (confucianisme, taoïsme en boeddhisme), ook maatschappij, politiek en economie van China
 • Veel persoonlijke begeleiding. Docenten en studentmentoren staan altijd voor je klaar om je op weg te helpen met je studie.
 • Onderwijs door native speakers. Om alle aspecten van het Mandarijn (de officiële taal van China) zo goed mogelijk te leren krijg je ook onderwijs van docenten die het Mandarijn als moedertaal hebben; zij komen daarvoor speciaal naar Leiden.
 • Om de taal echt goed onder de knie te krijgen studeer je in je tweede jaar tien weken in China of Taiwan.
 • Je kunt gebruik maken van de Asian Library, die een van de grootste en meest bijzondere collecties van Europa heeft op het gebied van China.
Chinastudies studeren aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsactiviteit helpt jou bij je studiekeuze?
Leiden Studentenstad
The Leiden Experience: Student City
Welkom aan de Universiteit Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Chinastudies in Leiden?
 • Enige universitaire opleiding Chinees in Nederland
 • Intensief taalonderwijs door native speakers
 • Studeer als verplicht onderdeel van je studie een periode in China of Taiwan
Alleen in Leiden kun je de Chinese regio in alle opzichten bestuderen, van taal tot economie en van geschiedenis tot literatuur. Kenmerkend voor de opleiding is het allesomvattende studieprogramma. Van heel veel disciplines hebben we specialisten in huis. Of je nu geïnteresseerd bent in taal, cultuur, literatuur, kunst, religie, filosofie, antropologie, economie, geschiedenis of politiek, er zit altijd wel iets van je gading bij.

Het Mandarijn is de officiële taal van China en is bovendien de moedertaal van veruit de meeste Chinezen in China. Het is de taal die je in Leiden leert. Je krijgt onder meer les van docenten die het Mandarijn als moedertaal hebben. Een aantal daarvan komt daarvoor speciaal naar Leiden uit China en Taiwan.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/5511/chinastudies
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur. De nadruk ligt op taalverwerving: je gaat hard aan de slag om het schrift en de uitspraak van het Mandarijn te oefenen.Aan het einde van je eerste jaar ben je in staat een eenvoudig gesprek in het Mandarijn te voeren en om korte teksten (in traditionele karakters) te lezen en te schrijven.
periode
1234
Inleiding het huidige China A: Politics, Economy and Society
5 EC
Kerncurriculum: Area Studies
5 EC
Mandarijn I
15 EC
Premoderne Chinese geschiedenis
5 EC
Filosofie & Religie van China
5 EC
Klassiek Chinees 1
5 EC
Literatuur & Kunst van China
5 EC
Mandarijn I
10 EC
Modern Chinese History
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar blijft taalverwerving een belangrijk onderdeel van je studie en leer je ook de vereenvoudigde karakters. In het tweede jaar ga je naar China of Taiwan! Daarnaast heb je binnen je studie veel ruimte om je eigen accent aan je studie te geven. De vrije keuzeruimte die de studie biedt, kun je ook naar eigen voorkeur benutten.
periode
1234
Contemporary China B: Politics, Economy and Society
5 EC
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie
5 EC
Klassiek Chinees 2
5 EC
Mandarijn IIA
5 EC
Chinese Buddhism keuzevak
5 EC
Chinese Literature: Proza & Film keuzevak
5 EC
Chinese taalkunde: variatie keuzevak
5 EC
Culture of Tibet keuzevak
5 EC
Modern Chinese Economy and Development keuzevak
5 EC
Chinese taalkunde: typologie
5 EC
Mandarijn IIB
5 EC
Modern China: Cultural Anthropology
5 EC
Chinese Literature: Theater and Poetry keuzevak
5 EC
Chinese Wereldbeelden: Gedachtegoed keuzevak
5 EC
General Introduction to Art in China keuzevak
5 EC
History of Modern Manchuria keuzevak
5 EC
PEIR Seminar International Politics and Economy of East Asia keuzevak
5 EC
Integrated Mandarin
15 EC
Studieverblijf China/ Taiwan
15 EC
3e jaar In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp sluit aan bij een derdejaars college en kies je op basis van je eigen interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van je bevindingen.

Onderwijs

taal van onderwijs55% nl
45% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Chinastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je hebt gemiddeld 15 uur per week college; de rest van de tijd heb je nodig om die colleges voor te bereiden, opdrachten uit te werken en natuurlijk om karakters te leren.

In een hoorcolleges licht de docent een thema of een onderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. Voor werkcolleges schrijf je werkstukken en houd je referaten ofwel spreekbeurten.
studeren in het buitenland
Intensieve taaltraining in China (Xiamen University) of Taiwan (NTNU) tijdens blok 4 (april-juni)
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

208 studenten volgen deze opleiding
57% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SVS
De StudieVereniging Sinologie behartigt de belangen van de studenten Chinastudies aan de Universiteit Leiden. De vereniging bestaat sinds 1976 en helpt studenten sindsdien de studie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt voor een hoop plezier gezorgd op de feesten, filmavonden en borrels. Ook biedt de SVS belangrijke hulp aan door een boekverkoop, lezingen, workshops en een talenpartner programma.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jan Anne van der Veer
Alumnus Chinastudies

'Ik ben beleidsmedewerker op de politieke afdeling van de Nederlandse Ambassade in Peking. Het is mijn droombaan. Ik volg het nieuws en schrijf beleidsstukken over de Chinese politiek voor de Nederlandse overheid. Daarnaast werk ik als tolk, bijvoorbeeld tijdens staatsbezoeken naar China. Kort geleden nog voor Koningin Máxima. Twee jaar geleden heb ik er drie maanden stagegelopen. Toen ik mijn masterscriptie had afgerond, kwam er een vacature vrij. Ik heb gesolliciteerd en werd aangenomen.'
Oskar Meijer
Eerstejaars Chinastudies

Voordat ik Chinastudies ging studeren, had ik een tussenjaar. Ik had tijd over en ben een talencursus Chinees gaan doen. Naast de taal merkte ik dat ik ook geïnteresseerd was in de cultuur dus toen heb ik me verdiept in deze studie. De Open Dag bevestigde mijn interesse. Ouderejaars waren ontzettend enthousiast en ik werd helemaal over de streep getrokken toen ze vertelden dat er de mogelijkheid was om een semester in China of Taiwan te studeren.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chinastudies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 95 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Chinastudies ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door de kennis van een groot continent en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, vertegenwoordiger van een vliegtuigmaatschappij of vertaler. Organisaties waar studenten Chinastudies werken zijn:

 • Google
 • Suit Supply
 • China Southern Airways
De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Chinastudies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 14% ICT
 • 10% Industrie
 • 10% Overheid en semi-overheid
 • 9% Reisorganisatie/ luchtvaart
 • 9% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 9% Zakelijke dienstverlening
 • 5% Onderwijs
 • 5% Onderzoek
 • 29% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAsian Studies (120EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChinese Studies (120EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEast Asian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory, Arts and Culture of Asia (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitics, Society and Economy of Asia (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Chinese taal en cultuur part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPhilosophy in World Traditions+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studiecoördinator de Chinastudies

studiecoördinator Chinastudies BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite