Criminologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de studie Criminologie in Leiden ga je onderzoeken wat criminaliteit is, wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn en hoe je criminaliteit het beste kunt bestrijden.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56469
numerus fixus165plaatsen
honoursnee

Met de komst van cybercrime, terrorisme en georganiseerde misdaad verandert de definitie van crimineel gedrag met de tijd en wordt dit interessante thema steeds complexer. Bij deze studie duik je in criminologische theorieën en ontwikkel je ook een scherp oog voor de rol van slachtoffers en daders. Zo ontdek je welke impact criminaliteit heeft op onze samenleving. Je duikt volop in actuele discussies en stap voor stap leer je nadenken over maatregelen om criminaliteit te bestrijden. Deze studie is een interdisciplinaire studie met invalshoeken vanuit de rechtsgeleerdheid, psychologie, sociologie en statistiek.

Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken afgestudeerde criminologen in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. Je kunt ook terechtkomen in een management- of beleidsfunctie bij de politie of justitie, de reclassering, slachtofferhulp of het gevangeniswezen. Tegenwoordig komen ook veel criminologen terecht bij banken, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen om fraude en organisatiecriminaliteit op te sporen. Ook in de beveiligingsbranche en het bedrijfsleven is er op managementniveau plaats voor criminologen.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Criminologie studeren in Leiden
Leiden Studentenstad

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
1234
Encyclopedie van de rechtswetenschap
10 EC
Inleiding criminologie
10 EC
Inleiding rechtspsychologie
5 EC
Inleiding sociologie
5 EC
Criminologische vaardigheden
5 EC
Daders en slachtoffers
10 EC
Inleiding straf- en strafprocesrecht
10 EC
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
5 EC
3e jaar
periode
1234
Ontstaan en Ontwikkeling
Preventie en Bestraffing
Strafprocesrecht
Victimologie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, zelfstudie, werkcollege
onderwijsvormen
Het eerste jaar start je in je tutogroep en dit is een algemeen en inleidend jaar met vakken op het gebied van sociologie en rechtspsychologie. Verder train je juridische vaardigheden:

argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. Vanaf het tweede jaar ligt het accent op de echte criminologie zelf. In het derde jaar ga je verder met de methoden en technieken van criminologisch onderzoek. Het derde jaar sluit je af met een scriptie.doelstelling
De meeste studenten Criminologie vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.

Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. Je kunt ook terechtkomen in een management- of beleidsfunctie bij de politie of justitie, de reclassering, slachtofferhulp of het gevangeniswezen. Tegenwoordig komen ook veel criminologen terecht bij banken, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen om fraude en organisatiecriminaliteit op te sporen. Ook in de beveiligingsbranche en het bedrijfsleven is er op managementniveau plaats voor criminologen.bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

454 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
142 eerstejaars gestart in 2017
86% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Corpus Delicti (CoDe)


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sybren Eppinga
Alumnus Criminologie

Waarom koos jij voor Leiden?

Criminologie in Leiden is een hele persoonlijke studie. Je merkt echt dat docenten en studenten elkaar kennen. Met vragen kun je altijd bij de docenten terecht. Door de kleinschaligheid en de kleine werkgroepen, kun je grondig de stof bespreken en aangeven wat je lastig vindt. Studenten zijn betrokken en er is een leuke, actieve studievereniging.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Criminologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam VU
Criminologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 179 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt een brede kennis van verschillende wetenschapsgebieden en weet die gericht in te zetten bij de bestrijding van criminaliteit in de samenleving.

Als criminoloog heb je de kennis en vaardigheden in huis om vraagstukken rond dat onderwerp vanuit zowel juridisch als sociaalwetenschappelijk oogpunt te bekijken. Veiligheid is een hot issue in Nederland. Naast de universitaire afdelingen houden ook verschillende bureaus zich bezig met onderzoek naar criminaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten en bij de politie. Onderzoekers doen op basis van wetenschappelijke kennis soms concrete aanbevelingen om de veiligheid te vergroten. Dergelijk criminologisch onderzoek kan zich richten op uiteenlopende vraagstukken zoals:

    ·Onveiligheidsgevoelens·Effectiviteit van straffen·Jonge veelplegers
Als afgestudeerde in de beleidsvariant kun je aan de slag in management- of beleidsfuncties bij politie en justitie of bij nauw verwante instellingen waar van oudsher vanuit een beleidsinvalshoek wordt gewerkt, zoals het gevangeniswezen, de reclassering, slachtofferhulp en de Raad voor de Kinderbescherming. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer organisaties die zich bezighouden met de bestrijding of preventie van uiteenlopende vormen van criminaliteit. Denk aan de lokale overheid, de beveiligingsbranche of het bedrijfsleven.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2024gemiddeld bruto maandloon
65%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
42%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCriminaliteit en rechtshandhaving+ aanv. eisen
Universiteit LeidenComparative Criminal Justice+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCriminologie en Veiligheidsbeleid+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleginggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenForensische criminologie+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator integraal veiligheidsbeleid bij een gemeente
manager bij een commercieel beveiligingsbedrijf
medewerker bij een onderzoeksinstituut
strategisch misdaadanalist bij de politie
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite