Geschiedenis

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Geschiedenis in Leiden benader je het verleden met een scherpe, analyserende blik en leer je het heden vanuit een heel nieuw perspectief te bekijken.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56034
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Historici zijn gefascineerd door het verhaal áchter de gebeurtenis en lezen en luisteren kritisch. Ze verzamelen informatie en bekijken dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven, op een creatieve manier. Overheid, bedrijfsleven en de culturele sector vragen om historici die die verbanden kunnen leggen en duiden. Reis tijdens je studie Geschiedenis in Leiden dus mee naar de slagvelden bij Azincourt en de theeplantages op Java. Verdiep je in roerige arbeidersbewegingen en wankelende effectenbeurzen en onderzoek de invloed van sleutelfiguren als Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi en Erasmus.

Waarom Geschiedenis in Leiden?
 • Veel keuzevrijheid voor je eigen interesses. Zo kun je vanaf het eerste jaar jouw eigen studieprogramma samenstellen.
 • De enige opleiding in Nederland met specialisten op het terrein van de geschiedenis van alle werelddelen.
 • De belangrijkste historische collecties om de hoek, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de eigen universiteitsbibliotheek.
 • Echte studentenstad met veel verenigingen en tal van activiteiten.
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden Studentenstad
Een dag uit het leven van een student Geschiedenis

Waarom aan de Universiteit Leiden?

 • Geschiedenis in Leiden is een van de beste opleidingen van het Europese continent en staat wereldwijd op de 17e plek van de ranglijst.
 • Je krijgt veel keuzevrijheid. Al vanaf je eerste jaar kun je jouw eigen studieprogramma samenstellen.
 • Binnen de opleiding is het contact tussen docenten en studenten heel persoonlijk. De deuren van docenten staan letterlijk voor je open.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/geschiedenis
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges in zes afstudeerrichtingen. Zo kun je ontdekken in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen. Denk aan vaderlandse, economische of oude geschiedenis. Ook doe je vaardigheden op die je als historicus nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek.
periode
1234
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC)
5 EC
Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG)
5 EC
Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)
5 EC
Themacollege II
10 EC
Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC)
Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG)
Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN)
5 EC
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG)
5 EC
Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG)
5 EC
Propedeuse Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen
5 EC
Themacollege I
5 EC
Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN)
Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG)
Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG)
2e jaar Vanaf je tweede jaar heb je veel keuzeruimte. Je geeft zelf richting aan de studie Geschiedenis en kiest vakken uit de zes specialisaties, waaronder de bijzondere tracks Amerikaanse geschiedenis, Koloniale en Wereldgeschiedenis, Minderheden- en migratiegeschiedenis en Maritieme geschiedenis..
De kerncolleges over globalisering en politieke geschiedenis zijn voor alle studenten verplicht. Hier leer je ook historische kennis met een theoretisch en filosofisch kader te onderbouwen.
3e jaar In je derde jaar schrijf je het eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp kies je in overleg met de begeleidende vakdocent, mede op basis van jouw interesse en specialisatie. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en hier zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Oude geschiedenis

Hier draait het om de bloei van de Griekse cultuur, de werking van de Atheense democratie, de veroveringen van Alexander de Grote en later de Romeinen.

afstudeerrichting Middeleeuwse geschiedenis

Bij de middeleeuwen denken veel mensen aan een tijd van kerken, kloosters en kruistochten, maar vooral ook aan een periode van stilstand.

De middeleeuwse geschiedenis gaat echter om een dynamische periode van 1.000 jaar. Er werden veel belangrijke stappen gezet naar onze moderne maatschappij. In de colleges en werkgroepen zoom je in op de politiek, economie en religie.

afstudeerrichting Nederlandse geschiedenis

Je bestudeert politieke, economische, sociaal-culturele en religieuze gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Republiek en het Koninkrijk.

afstudeerrichting Sociale geschiedenis

Welke mogelijkheden hebben mensen om hun positie te verbeteren? En welke invloed hebben etniciteit, seksuele voorkeur, religie of geslacht op iemands positie, nu en toen?

Je leert dit bij Sociale Geschiedenis. Je vindt ook uit hoe migratie en mobiliteit samenhangt met economische en politieke processen. Zo ontdek je bijvoorbeeld de betekenis en werking van macht en sociale status.

afstudeerrichting Economische geschiedenis

Je onderzoekt de groei en de verdeling van inkomen en rijkdom door de eeuwen heen.

Het gaat daarbij om het effect van bijvoorbeeld toenemende handel en nieuwe methoden van productie, maar ook om achterliggende oorzaken zoals ondernemersmentaliteit, machtsverhoudingen en technologie. Er zijn raakvlakken met Sociale Geschiedenis als het gaat om de rol van verschillende groepen in de samenleving.

afstudeerrichting Algemene geschiedenis

De periode van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw noemen we de nieuwe tijd. De contemporaine tijd loopt vanaf circa 1800 tot nu.

Deze periodes leer je kennen bij Algemene geschiedenis. De nadruk ligt op de gebeurtenissen in Europa en de Verenigde Staten, maar je bestudeert ook de rest van de wereld, in het bijzonder Azië.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als Geschiedenisstudent studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je per collegeweek circa 12 uur aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. In werkgroepen ga je in kleine groepjes dieper in op bepaalde thema's, bijvoorbeeld aan de hand van een historische tekst. Ook neem je in werkgroepen actief deel aan discussies en houd je minimaal één keer een presentatie.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

850 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
122 eerstejaars gestart in 2017
40% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

HSVL
In een studievereniging combineer je activiteiten op je vakgebied met gezelligheid. Een goede manier om je studiegenoten buiten de collegezalen te ontmoeten. HSVL zorgt onder meer voor introductieactiviteiten, excursies, lezingen, filmvertoningen, sporttoernooien, reizen, feesten en een almanak, en is een van de meest actieve studieverenigingen. Op de HSVL-boekverkopen kun je je studieboeken een stuk goedkoper aanschaffen dan in de winkel.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Khadija Rharissi
Student Geschiedenis

Wat ik zo leuk vind aan de studie is dat je het vak echt in de vingers krijgt, doordat je op een wetenschappelijke manier leert denken en veel inhoudelijke kennis krijgt. Je wordt echt een historicus. Niet door een ander na te doen, maar juist door je eigen visie te ontwikkelen. Daarnaast leer je de vaardigheden die je nodig hebt, zoals bronnenonderzoek doen en wetenschappelijk schrijven.
Alicia Schrikker
Docent Geschiedenis

In Leiden is het onderwijs kleinschalig. In de werkgroepen is er veel contact tussen studenten onderling en met de docenten. Die vinden het zelf ook leuk om studenten verder te helpen. Vakinhoudelijk is de opleiding heel breed: we hebben veel expertisegebieden, zowel geografisch als per onderwerp.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Erasmus
Geschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e  70
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 Erasmus
International Bachelor History
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/11 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/11 UU
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 UU
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
190 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
69 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
star Elsevier
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud3.93.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geschiedenis aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 301 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kennis van het verleden geeft een stevige basis voor de toekomst. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de bachelor Geschiedenis ben je voor verschillende werkgevers interessant. Dit komt door de kennis van historische en maatschappelijke ontwikkelingen en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als docent, beleidsadviseur, journalist of onderzoeker.
Organisaties waar studenten Geschiedenis o.a. werkzaam zijn:

 • Evenementenbureau Beleef het Verleden
 • Sdu uitgevers
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Museum Volkenkunde

 • Leidsch Dagblad

 • Rabobank Internationaal

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Geschiedenis komen de volgende voornaamste sectoren naar voren:

 • 18% Overheid en semi-overheid
 • 17% Onderwijs
 • 14% Onderzoek
 • 6% Industrie
 • 6% ICT
 • 5% Communicatie
 • 4% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 4% Consultancy
 • 4% Journalistiek
 • 22% Overig

beroepen: docent,beleidsadviseur,journalist,onderzoeker,consultant

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1962gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
24%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAncient History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAncient History+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkunde+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenis en Actualiteitgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaaggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenis van de internationale betrekkingengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublieksgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistorygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory (Research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence research+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800 research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History and International Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMedical and Health Humanities geen aanvullende eisen
Amsterdam VUReligion and Societygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnglish Literature in a Visual Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur
consultant
docent
journalist
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Studiecoördinator Geschiedenis

Studiecoördinator Geschiedenis BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite