Koreastudies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Koreastudies in Leiden ontdek je de fascinerende mengeling van eeuwenoude tradities en moderne leefgewoonten door de cultuur, geschiedenis en taal intensief te bestuderen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56820
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De Korea's hebben een grote impact op de de regio en de wereld. Het dynamische Zuid-Korea is als handelsnatie met zijn wereldmerken overal aanwezig. Noord-Korea baart de wereld al jaren kopzorgen met zijn nucleaire wapenprogramma en de aanhoudende schendingen van de mensenrechten. Bij Koreastudies leer je niet alleen de Koreaanse geschiedenis, cultuur en taal, maar ook de hedendaagse Zuid-Koreaanse film- en popcultuur, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en de inter-Koreaanse relaties komen ruim aan bod.

Waarom Koreastudies in Leiden?
 • Alleen in Leiden kun je Koreastudies studeren.
 • Zowel Zuid- als Noord-Korea komen aan bod.
 • Je kunt je specialiseren in de literatuur, de cultuur, de geschiedenis, de (internationale) politiek.
 • Je studeert een semester in Seoul.
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden Studentenstad
Welkom aan de Universiteit Leiden

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Koreastudies in Leiden?
 • De studie heeft een lange traditie in Leiden en behoort tot de wereldtop.
 • Je krijgt les van toponderzoekers en de docenten zijn internationaal georiënteerd.
 • Je kunt gebruik maken van de uitgebreide collecties van de Asian Library.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/koreastudies
1e jaar In je eerste jaar krijg je een intensieve introductie in de Koreaanse taal. Het Koreaanse schrift heb je snel onder de knie. Je woordenschat uitbreiden is een taaiere klus. Langzaam maar zeker kun je de taal begrijpend lezen. Je maakt kennis met de Koreaanse geschiedenis en samenleving. Ondertussen leer je ook een aantal cruciale academische vaardigheden: het opzoeken, selecteren, bestuderen en beoordelen van informatie en daarover zowel mondeling als schriftelijk verslag uitbrengen.
periode
1234
Kerncurriculum: Area Studies
5 EC
Koreaanse geschiedenis tot 1876
5 EC
Korean 1.1
15 EC
Text, thought and culture
5 EC
Academische Vaardigheden (Koreastudies)
Korean 1.2
10 EC
Korean for Academic Purposes 1
5 EC
Methods and Issues in Korean Studies
5 EC
Moderne Koreaanse Geschiedenis
5 EC
Klassiek Chinees 1 keuzevak
5 EC
Modern Chinese History keuzevak
5 EC
Moderne Japanse Geschiedenis keuzevak
5 EC
2e jaar Na het eerste semester van het tweede jaar ga je naar Zuid-Korea om een semester in Seoul te studeren. Daar verbeter je je taalvaardigheid en bereid je je voor op je specialisatie.
3e jaar In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent en sluit aan bij je specialisatie en eigen interesse. In het einwerkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag van je onderzoek doen.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
onderwijsvormen
Als student Koreastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

In hoorcolleges vertelt de docent over de hoofdlijnen van een onderwerp. In de werkcolleges bevraag je kritisch de bestudeerde stof en discussieer je erover met je studiegenoten. Verder maak je schriftelijke werkstukken en houd je mondelinge presentaties.
studeren in het buitenland
Na het eerste semester van het tweede jaar ga je naar Zuid-Korea om een semester in Seoul te studeren. Daar verbeter je je taalvaardigheid en bereid je je voor op je specialisatie.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

130 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
20 eerstejaars gestart in 2017
80% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tanuki
Tanuki organiseert feesten en borrels, filmavonden, excursies, lezingen en uitwisselingen met Japanners die in Nederland verblijven. En er is zelfs een eigen voetbalteam: TFC Banzai! Ook onderhoudt Tanuki contacten met het bedrijfsleven – altijd handig voor stages. De Tatanukiki is het lijfblad van de studievereniging en verschijnt zo'n zes keer per jaar, vol verhalen van medestudenten over hun verblijf in het buitenland, recepten en nog veel meer.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sander Breeuwer
Derdejaarsstudent Koreastudies

In het tweede semester van het tweede jaar ga je een half jaar naar Korea als verplicht onderdeel van de studie, om je taalvaardigheid te vergroten. Hier krijg je ook een beurs voor. Die ervaring was erg leuk en waardevol. Je volgt een half jaar lang taallessen op de taalkunde-afdeling van een Koreaanse universiteit.
Remco Breuker
Hoogleraar Koreastudies

Het Koreaanse schiereiland herbergt de uitersten van de menselijke beschaving in zich. Culturele ontwikkeling, democratie en welvaart in het zuiden; dictatuur, repressie en armoede in het noorden. Dat vraagt om bestudering. Het is niet alleen het heden. Ook het verleden van Korea boeit. Wat te denken bijvoorbeeld van een middeleeuwse samenleving waar verschillende geloven, denkwijzen en culturen met elkaar samenleefden, soms zelfs in een en dezelfde persoon?

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Koreastudies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 35 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Koreastudies beschik je niet alleen over kennis van de taal en de regio, maar ook over academische vaardigheden die goed van pas komen op de arbeidsmarkt. Denk aan vaardigheden op het gebied van onderzoek, analytisch denken en timemanagement.

Organisaties waar studenten Koreastudies werken of werkten zijn bijvoorbeeld:

 • Shell

 • Nederlandse ambassade in Zuid-Korea
 • European chamber of commerce Seoul
 • ING
 • Museum Volkenkunde
De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Koreastudies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 16% Onderwijs
 • 11% ICT
 • 11% Onderzoek
 • 8% Consultancy
 • 5% Bankwezen
 • 5% Communicatie
 • 5% Cultuur, sport en recreatie
 • 5% Overheid en semi-overheid
 • 5% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 5% Zakelijke dienstverlening
 • 24% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAsian Studies (120EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEast Asian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory, Arts and Culture of Asia (60EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKorean Studies (120EC)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitics, Society and Economy of Asia (60EC)+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Stephanie Kraakman

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite