Midden-Oostenstudies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Midden-Oostenstudies in Leiden bestudeer je de talen en culturen in het Midden-Oosten op hoog academisch niveau, maar stel je ook kritische vragen over de regio en haar rol in de wereld. .

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56098
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als je aan je studie begint, kun je kiezen uit de talen Arabisch, Perzisch, Turks of modern Hebreeuws. Of je richt je meer op het moderne Midden-Oosten als regio of op de islam. Binnen de specialisatie Islam kun je zelfs Indonesisch als keuzevak volgen. Zodat jij jezelf ontwikkelt tot een waardevolle specialist met een brede, onderzoekende blik op het Midden-Oosten!

Waarom Midden-Oostenstudies in Leiden?
 • Uniek: alleen in Leiden kun je, naast Arabisch en modern Hebreeuws, Perzisch en Turks studeren.
 • Je ontwikkelt een brede en onderzoekende blik op het Midden-Oosten.
 • Je kunt profiteren van de vele samenwerkingsverbanden met instituten in het buitenland.
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Midden-Oostenstudies in Leiden?
 • Uniek: alleen in Leiden kun je, naast Arabisch en modern Hebreeuws, Perzisch en Turks studeren.
 • Je ontwikkelt een brede en onderzoekende blik op het Midden-Oosten.
 • Je kunt profiteren van de vele samenwerkingsverbanden met instituten in het buitenland.* Op een steenworp afstand van je opleiding vind je de Universiteitsbibliotheek en het NINO (Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten).
 • Je krijgt als student veel persoonlijke aandacht van de docente

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Islamstudies

De Islam heeft veel invloed op het denken en handelen van mensen in het Midden-Oosten.

Je verdiept je dan ook in alle aspecten van deze wereldgodsdienst, zoals: Het klassieke islamitische gedachtegoed, Het islamitisch recht, Mystieke richtingen en Populaire islam.

afstudeerrichting Arabische taal en cultuur

Het Arabisch is een taal die gesproken wordt in een enorm gebied van Marokko tot en met Irak.

Het schrift ziet er heel anders uit dan het onze. Bovendien loopt het van rechts naar links en geeft het vaak grotendeels alleen medeklinkers weer. Arabisch is een Semitische taal en daarmee niet direct verwant aan het Nederlands. Dat maakt de studie in het begin wel eens lastig. Wel herken je Arabische woorden in onze taal, zoals al-jabr (werd bij ons: algebra) en al-kuhl (alcohol).

afstudeerrichting Perzische taal en cultuur

Perzisch is de taal van Iran, Afghanistan en delen van Centraal-Azië. Ook in landen als Bahrein, Irak en Oman vind je minderheden die Perzisch spreken.

De sprekers zijn trots op hun taal, die ze zelf Farsi noemen. Hoewel je het Arabisch schrift gebruikt, is het Farsi een Indo-Europese taal, net als het Nederlands. Die verwantschap zie je terug in Farsi-woorden als baradar en setare (broer en ster).

afstudeerrichting Turkse taal en cultuur

Turks is de officiële taal van Turkije. Ook miljoenen immigranten in West-Europa spreken Turks. En dan zijn er nog volken in China en Centraal-Azië die varianten van deze taal spreken.

Bij elkaar opgeteld hebben varianten van het Turks 150 miljoen sprekers. Daarmee is het de zesde wereldtaal! Sinds de regering van Atatürk, grondlegger van het moderne Turkije begin twintigste eeuw, schrijven Turken hun taal in het Latijnse schrift in plaats van het Arabische.

afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies

Binnen deze specialisatie verdiep je je in religie, historie, recht, cultuur, politiek en economie van het Midden-Oosten.

afstudeerrichting Israëlstudies

Toen in 1948 de joodse staat Israël werd gesticht, was de keuze voor een nationale landstaal snel gemaakt. Het werd Hebreeuws of, in de Hebreeuwse uitspraak, Ivriet.

Met die keuze begon de aanpassing van het Hebreeuws aan de eisen van een moderne samenleving. Het moderne Hebreeuws vertoont alle facetten van een hedendaagse, nationale taal. Het is de taal van de geschiedenis, wetenschap en techniek en de dagelijkse spreektaal.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Midden-Oostenstudies studeer je in principe 40 uur per week. Afhankelijk van je specialisatie besteed je ongeveer 16 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je je zelfstandig voor.
Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen kunt stellen. In de werkcolleges ga je dieper in op de stof en doe je praktische oefeningen.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

121 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
19 eerstejaars gestart in 2017
58% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sheherazade
Leiden heeft een studievereniging voor studenten met interesse in het Nabije en Midden-Oosten. In zo'n studievereniging combineer je gezelligheid met activiteiten op je interessegebied, of dat nu de Arabische taal en cultuur is, de archeologie van het Nabije Oosten of het vroegchristelijke gedachtegoed. Een goede manier om je studiegenoten buiten de collegezalen te ontmoeten! De leden organiseren lezingen, excursies, filmavonden, voordrachten en buitenlandse studiereizen.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Abdulhamit Yücel
Eerstejaars Midden-Oostenstudies

Het leukste vak tot nu toe vond ik het History of the Middle East 1, over de groei van het Ottomaanse Rijk vanaf de geboorte van de profeet Mohammed in 571 tot 1500. Het was wel even pittig dat je direct Engelse literatuur en colleges krijgt. Mijn Engels was niet heel goed, maar gelukkig wen je er snel aan. Nu vind ik het niet meer lastig.
Jesper van den Berg
Ik was altijd al geboeid door het Midden-Oosten, want ik houd van de mediterrane wereld. In het Midden-Oosten leven op een klein gebied veel verschillende groepen samen, wat de regio zeer boeiend maakt. Het is interessant om te zien hoe de huidige conflictgebieden zich ontwikkelen. En je hoopt natuurlijk dat je kan bijdragen aan oplossingen voor deze conflicten.
Tsolin Nalbantian
Docent Midden-Oostenstudies

Ik geef het vak Geschiedenis van het Midden-Oosten. Dit is een groot onderzoeksvak dat zich op de hele regio focust. Geografisch gezien betekent dat van Marokko tot aan Iran. We bestuderen de periode van de 18e eeuw tot het heden. Naast de geschiedenis krijgen de studenten ook een introductie op het grotere veld van Midden-Oostenstudies.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Midden-Oostenstudies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 RUG
Midden-Oostenstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.8
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie Midden-Oostenstudies beschik je over een goede kennis van de taal en de cultuur van een gebied dat volop in beweging is. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.
Organisaties waar afgestudeerden Midden-Oostenstudies o.a. werkzaam zijn

 • Universiteit Leiden
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ministerie van Justitie

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Gemeente Amsterdam

 • ROC Mondriaan
 • Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
 • Verenigde Naties

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Midden-Oostenstudies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 17% Onderwijs
 • 17% Onderzoek
 • 13% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 13% Overheid en semi-overheid
 • 13% Zakelijke dienstverlening
 • 3% Bankwezen
 • 3% Cultuur, sport en recreatie
 • 3% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 17% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenEgyptology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ aanv. eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGTaalwetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur
communicatieadviseur
diplomaat
docent
marketingmedewerker
uitgever
vertaler
wetenschapper
bron: StudieData

Contact

Drs. Eli van Duijnen

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite