Oude Nabije Oosten-studies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Oude Nabije Oosten-studies in Leiden verdiep je je in de wereld van het oude Egypte, van Mesopotamië en Anatolië en in de Hebreeuwse en Aramese talen en culturen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56123
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je leert hoe de landen rond de Middellandse Zee, van het oude Egypte, Syrië en Babylonië (Irak) tot aan Griekenland en Italië, zich ontwikkelden en hoe ze met elkaar in contact stonden. Je bestudeert een regio of het hele cultuurgebied. Je leert hoe schriftsoorten ontstonden, zoals het spijkerschrift en hiërogliefen. Je maakt kennis met religie, literatuur en materiële cultuur en ontdekt hoe landbouw, handel en architectuur zich ontwikkelden. Ook leer je hoe grote staten en steden ontstonden, ten onder gingen en hoe ze zijn teruggevonden. Leer de geheimen van oude beschavingen kennen en doe waardevolle kennis op van een veelzijdig en groot gebied.

Waarom Oude Nabije Oosten-studies in Leiden?
 • Je begint vanuit een brede basis, en duikt daarna de diepte in door te kiezen voor een van de vier trajecten: Egyptologie, Assyriologie, Hebreeuws en Aramees of Het Oude * Nabije Oosten in breed perspectief.
 • Je kunt verschillende oude culturen tegelijk bestuderen, of je specialiseren in een van de gebieden.
 • De opleidingen heeft nauwe banden met het Rijksmuseum van Oudheden en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, waar je als student optimaal gebruik van kunt maken.
 • Je hebt de mogelijkheid om voor korte of langere tijd naar het buitenland te gaan om daar te studeren.
Oude culturen van de mediterrane wereld studeren aan de Universiteit Leiden
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Oude Nabije Oosten-studies in Leiden?
 • De opleiding Oude Nabije Oosten-studies in Leiden is uniek in Nederland.
 • Leiden kent een rijke en internationaal erkende traditie op het gebied van oude culturen en is befaamd om haar verscheidenheid aan taal-en cultuuronderwijs.
 • Door het kleinschalige karakter van de opleiding krijg je veel persoonlijke aandacht van docenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Egyptologie

In de richting Egyptologie staat de cultuur van het oude Egypte centraal vanaf het begin van de geschiedenis (rond 3000 v. Chr.) tot in de middeleeuwen.

afstudeerrichting Assyriologie

Binnen het traject Assyriologie richt je je op de vele culturen in het Nabije Oosten die een spijkerschrift gebruikten.

De verschillende culturen worden bestudeerd vanuit historisch, cultureel, economisch en sociaal perspectief.

afstudeerrichting Hebreeuws en Aramees

Binnen dit traject bestudeer je het Hebreeuws en Aramees.

Er is veel aandacht voor de belangrijke rol die de bijbeltekst vanaf de oudheid in verschillende culturen heeft gespeeld. Ook verdiep je je in de geschiedenis en cultuur van het gebied.

afstudeerrichting Het Oude Nabije Oosten in breed perspectief

Het brede traject over de oude culturen van de mediterrane wereld geeft een overzicht van het geheel van beschavingen die rond de Middellandse Zee bestonden.

Je krijgt inzicht in de gemeenschappelijke omstandigheden van deze culturen, maar leert ook de verschillen kennen en begrijpen.

Onderwijs

taal van onderwijs95% nl
5% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
25% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Oude Nabije Oosten-studies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 16 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.
Tijdens een hoorcollege licht de docent een thema of een deelonderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. In werkcolleges ga je dieper op de stof in en discussieer je met je medestudenten en docent. Je maakt opdrachten en houdt referaten, ofwel spreekbeurten.

bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy- Humanaties Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

66 studenten volgen deze opleiding
59% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2017
40% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Pleyte
Als student Oude culturen van de mediterrane wereld kun je lid worden van studievereniging Pleyte. In een studievereniging bezoek je regelmatig samen excursies, films, lezingen en tentoonstellingen. Een leuke manier om je studiegenoten buiten de collegezalen te ontmoeten! Bovendien koop je via studieverenigingen vaak studieboeken met korting.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Cheyenne Cozijnsen
Student Oude Nabije Oosten-studies

Deze studie sprak me aan omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in taal, cultuur en geschiedenis. Die drie gebieden komen hier mooi samen. Ik heb gekozen voor de track Egyptologie, omdat ik het oude Egypte altijd al interessant en mysterieus heb gevonden. Ik wilde er graag meer over weten.
Marieke van der Kuijl
Ik ben assistent manager bij het Van Gogh museum. Tijdens mijn studie ben ik vrijwilliger en later bestuurslid geweest van Friends of Saqqara, een organisatie die ervoor zorgt dat de opgravingen in Saqqara, Egypte, gefinancierd worden. Friends of Saqqara werkt samen met onder meer het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zo kwam ik vrij vroeg in aanraking met de museale wereld en kon ik daar contacten leggen. Dat was een mooi opstapje voor mijn carrière
Caroline Waerzeggers
Welke vakken geeft u?

'Standaard Babylonisch' is een vak dat ik graag doceer. In de bijeenkomsten lezen we oude teksten, zoals koningsinscripties waarin koningen hun veldslagen vieren. Maar we lezen ook literaire teksten, zoals het Gilgamesj epos, dat een van de eerste verhalen op schrift is. Gilgamesj was een koning die op zoek ging naar het eeuwige leven. Toen hij dat niet vond, moest hij zijn sterfelijkheid leren accepteren.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oude Nabije Oosten-studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie Oude Nabije Oosten-studies beschik je over een gedegen kennis van het oude Nabije Oosten. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.
Organisaties waar studenten Oude Nabije Oosten-studies werken zijn:

 • Nederlands Bijbelgenootschap
 • 
 Stichting Inlichtingenbureau

 • Oxford University
 • Rijksdienst voor cultureel erfgoed

 • Rijksmuseum van Oudheden

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Oude Nabije Oosten-studies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren:

 • 36% Onderwijs
 • 24% Onderzoek
 • 6% Cultuur, sport en recreatie
 • 6% Overheid en semi-overheid
 • 6% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 6% Zakelijke dienstverlening
 • 3% Industrie
 • 3% ICT
 • 9% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenClassics and Ancient Civilizations+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAncient History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAssyriology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEgyptology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij de overheid
docent
museummedewerker
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Noortje van Swieten

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite