Pedagogische wetenschappen

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Pedagogiek gaat over de rol die ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere opvoeders spelen in het leven van kinderen. Hoe kunnen ze bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kind tot volwassene?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Pedagogische wetenschappen gaan over de rol die ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere opvoeders spelen in het leven van kinderen. Hoe kunnen zij bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen tot volwassenen? En wat kunnen pedagogen bijdragen aan de kwaliteit van opvoeding, onderwijs en hulpverlening? Om daar achter te komen, bestuderen we bij Pedagogische wetenschappen kinderen en hun opvoeders in elke fase van het leven. Wat gebeurt er in je brein als je leert lezen? Hoe houd je kinderen op het rechte pad? Wat zijn de effecten van sociale media? Hoe ga je om met autisme? Op dit soort vragen zoeken we antwoorden. Opvoeden en leren zijn kerntaken van de samenleving. Maar die verlopen helaas niet altijd probleemloos. Hoe voorkom je vechtscheidingen of schooluitval en hoe pas je het onderwijs aan voor kinderen met een gedragsstoornis? Voor dat soort vragen doet de samenleving een beroep op pedagogen. Daarom is er voor pedagogen altijd werk aan de winkel!
Jouw toekomst met Pedagogische wetenschappen
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

De Leidse bacheloropleiding biedt je eerst een brede oriëntatie in het hele vakgebied én daarna volop mogelijkheden tot specialiseren. In het onderwijs is veel aandacht voor de relatie tussen praktijk en onderzoek. Als expert op het gebied van opvoeden en leren én met de analytische aanpak die je je hebt eigengemaakt, kun je na je studie in allerlei functies aan de slag om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen en op te lossen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Gezinspedagogiek

Bij Gezinspedagogiek staat het gezin centraal.

Welke soorten gezinnen zijn er en wat kan er misgaan in de opvoeding? Je houdt je bezig met de normale en de afwijkende opvoeding van kinderen, met onderwerpen als gehechtheid, grenzen stellen maar ook kindermishandeling en pleegzorg.

afstudeerrichting Orthopedagogiek

Bij Orthopedagogiek richt je je op ontstaan, behandeling en preventie van probleemgedrag bij kinderen en jongeren.

Vind je het leuk om een ontwikkelingsprobleem te analyseren en vervolgens een passende behandeling te zoeken, dan past deze specialisatie bij jou.

afstudeerrichting Leerproblemen

Tijdens de specialisatie Leerproblemen die je kennis op over de manier waarop kinderen leren, de invloed van de omgeving en waar het mis kan gaan bij bijvoorbeeld lezen en schrijven.

afstudeerrichting Onderwijsstudies

De specialisatie Onderwijsstudies bestudeert onderwijs en leren.

Hoe leren kinderen (begrijpend) lezen en rekenen? Wat is de relatie tussen de ontwikkeling van je hersenen en leren? Hoe kunnen leraren de ontwikkeling van hun leerlingen bevorderen?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
onderwijsvormen
In het eerste jaar krijg je direct te maken met de verschillende onderwijsvormen die in de hele bachelor worden gebruikt.
  • Hoorcolleges: een docent geeft uitleg over de stof. Voor het college bestudeer je de te behandelen literatuur. Hoorcolleges duren over het algemeen twee uur.
  • Werkgroepen: met een groep van meestal vijftien tot twintig studenten ga je dieper in op de stof. Je kunt vragen stellen over de stof en discussieert met je medestudenten en de docent. Soms moet je in de werkgroep een presentatie geven. Werkgroepen vragen een actieve bijdrage en zijn verplicht.
  • Practica: tijdens een practicum ligt de nadruk op je onderzoeks- of andere professionele vaardigheden. Zo leer je hoe je een experiment opzet en uitvoert, en hoe je beroepshalve een gesprek voert.
  • Praktijkoriëntatie: in het eerste jaar maak je kennis met de praktijk tijdens een korte stage.
  • Tutoraat: samen met een groepje van ongeveer vijftien studenten krijg je een tutor die je helpt met eventuele problemen tijdens je studie. Je oefent allerlei academische vaardigheden: van correct verwijzen naar de literatuur tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.


honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11500

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

768 studenten volgen deze opleiding
94% daarvan is vrouw
117 eerstejaars gestart in 2017
94% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Emile
Emile is de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Studenten kunnen bij Emile terecht met vragen over hun studie en andere zaken. Emile verkoopt boeken en samenvattingen, maar is daarnaast ook zeer actief in het organiseren van activiteiten: lezingen, symposia en workshops waardoor de leden in contact komen met het werkveld en de praktijk. En natuurlijk zorgt Emile ook voor ontspanning door het organiseren van uitjes, feesten en studiereizen naar het buitenland.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ramon Meijer
Een vast onderdeel van het eerste jaar is de praktijkoriëntatie. Ik wilde het liefst een kijkje nemen bij een instelling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Dat is gelukt: ik loop nu mee met een orthopedagoog.
Jamie Tio
werkzaam als senior projectleider bij School aan zet
Een pedagoog in de onderwijspraktijk

De studie Pedagogische wetenschappen heeft mij een stevige basis gegeven voor mijn carrière. Het is de voedingsbodem voor mijn kennis over opvoeding en onderwijs, die mij dagelijks van pas komt.

Als senior projectleider bij het landelijke onderwijsprogramma School aan Zet heb ik elke dag te maken met één of meer van de ruim 3.000 scholen die aan het programma deelnemen.
De theoretische kennis die ik heb opgedaan in mijn studie, maar zeker ook de praktijkervaring tijdens mijn stage op een school in de Schilderswijk in Den Haag maken mijn werk en werkomgeving betekenisvoller...
Dat zijn op het oog wat vreemde vertakkingen vanuit de voedingsbodem van opvoeding en onderwijs, maar het is voor mij een ontzettend interessante combinatie. Vakgerichte kennis vanuit het onderwijs en de communicatie verdiep ik met academische vaardigheden als onderzoeken, analyseren en argumenteren. Daardoor ben ik bovendien in staat om elke dag een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van scholen en daarmee aan een beter onderwijsklimaat in Nederland.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/12 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
9/12 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/12 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
11/12 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/12 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.73.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 253 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Voor pedagogen is er altijd werk aan de winkel. Moeten alle kinderen vanaf 2,5 naar de peuterschool? Hoe geef je passend onderwijs op de basisschool vorm? En hoe kunnen we de jeugdzorg goed organiseren? Bij al deze vragen zijn pedagogen onmisbaar.
In Leiden kun je na je bacheloropleiding kiezen uit maar liefst acht Masterspecialisaties. Daarna ben je pedagoog met een brede kennis van ontwikkeling, opvoeden en leren. Je bent in staat actuele ontwikkelingen te vertalen naar je vakgebied en een kritische denker die zich goed kan uitdrukken. Dat maakt je geschikt voor tal van functies, waarin je meehelpt om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen en op te lossen. Bijvoorbeeld bij scholen en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties in de Jeugdzorg, maar je kunt ook een heel andere kant op. Van wetenschappelijk onderzoek en beleidsmedewerker bij de overheid tot studentendecaan: het zijn allemaal toekomstmogelijkheden.
Het is belangrijk om tijdens je studie na te denken over je toekomst. Daarom heb je meteen in je eerste jaar een snuffelstage, waarin je meeloopt met een pedagoog. In Leiden bieden we je uitgebreide faciliteiten om je te oriënteren op je toekomst: workshops over loopbaanoriëntatie, sollicitatiebrieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren en assessments. Bij de Studentenloopbaan Service kun je terecht om te bespreken hoe je je loopbaan het beste vorm kunt geven.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindness+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducation and Child Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Neuroscience in Human Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Family Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducational Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLearning Problems and Impairments (international track)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOrthopedagogiek+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
RUGphilosophy, history and law+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policy+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

opvoedingsvoorlichter
pedagogisch adviseur
teamleider kinderdagverblijf
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen BSc

Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen BSc

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite