faculteit Archeologie

De Faculteit der Archeologie is één van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en de enige faculteit archeologie in Nederland.

faculteit Geesteswetenschappen

De expertise op het terrein van filosofie, (kunst)geschiedenis, literatuur-, film en cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, taalwetenschap en de regiostudies resulteert in een unieke faculteit.

faculteit Geneeskunde/LUMC

Faculteit Governance and Global Affairs

De faculteit die zich profileert op het gebied van bestuurskunde, politicologie en internationaal recht.

faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een (inter)nationaal georiënteerde faculteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs aan gemotiveerde studenten.

faculteit Sociale Wetenschappen

faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

De faculteit is van grote waarde voor de statuur van de Universiteit Leiden en onmisbaar voor het Leiden Bio Science Park en het LUMC.

ICLON

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.