Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50035
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Er is in het programma voldoende keuzeruimte om je persoonlijke interesse te volgen.

In het eerste jaar volg je (verplichte) inleidende cursussen in de Culturele antropologie en haar onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je ruimte voor twee keuzevakken.

Het tweede jaar bestaat uit keuzevakken, die verdieping geven op een aantal onderwerpen die in het eerste jaar aan de orde zijn geweest. De major wordt afgesloten met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

In de profileringsruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen uiteenlopende vakken zijn binnen of buiten je major, in Utrecht of aan een andere (buitenlandse) universiteit.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met culturele antropologie. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
BA Culturele Antropologie Universiteit Utrecht
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De major bestaat uit 10 verplichte cursussen en 8 major keuzecursussen. Daarnaast volg je 6 profileringscursussen die je geheel naar eigen inzicht kunt kiezen.
In het eerste jaar volg je inleidende vakken in de culturele antropologie en in methoden en technieken van onderzoek. Het tweede jaar stel je zelf een programma samen uit de keuzevakken van de opleiding en/of je vult je profileringsruimte in. Je sluit de opleiding in het derde jaar af met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

1e jaar Het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken waarin termen en begrippen, de kerngebieden, de theorievorming en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden aan bod komen. Naast inhoudelijke kennis is er ook aandacht voor de ontwikkeling van je academische vaardigheden en wetenschappelijk schrijven.
periode
1234
Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Culturele Antropologie 1: inleiding in de culturele antropologie
7.5 EC
Antropologie van de religie: theorieën en methoden keuzevak
Methoden, technieken en statistiek 1
7.5 EC
Religion, Media and Popular Culture keuzevak
7.5 EC
Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
7.5 EC
Wetenschappelijk schrijven: Culturele Antropologie keuzevak
7.5 EC
Policy and Evaluation Research keuzevak
7.5 EC
Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld. keuzevak
7.5 EC
Cultural Anthropology 3: globalization and sociocultural complexity
7.5 EC
Methoden, technieken en statistiek 2
7.5 EC
Culturele Antropologie 4: geschiedenis en theorie van de antropologie
7.5 EC
Etniciteit en nationalisme keuzevak
7.5 EC
Antropologie van de staat, conflict en veiligheid keuzevak
7.5 EC
Culture, Violence and Death
3 EC
Profileringsruimte
Profileringsruimte
2e jaar Het tweede jaar kun je gebruiken om thema's die in het eerste jaar jouw belangstelling hebben getrokken, verder uit te diepen en zo een brug te slaan naar het bachelorproject. Er staan in dit jaar geen verplichte vakken geprogrammeerd, dus dit jaar leent zich uitstekend voor het volgen van een minor of om bijvoorbeeld een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Je kiest dus zelf op welk thema jij je wilt specialiseren.
periode
1234
Rejection minorities: an interdisciplinarian perspective on intergroup relations
Sociale stand van Nederland
Criminal Behaviour during the Life Course
Religion,Media and Popular Culture
Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld
Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie
Antropologie van voedsel en duurzaamheid
Migranten en integratie
Profileringsruimte
Antropologie van de staat, conflict en veiligheid
Etniciteit en nationalisme
Media Ethnography
Profileringsruimte
3e jaar Het derde jaar staat vooral in het teken van het bachelorproject. Je zet zelf een onderzoek op en voert dit ook uit. Je verzamelt data en analyseert deze. Uiteindelijk schrijf je op basis van je onderzoeksresultaten je thesis.
periode
1234
Sociale stand van Nederland
Bachelorproject: het opzetten van een kwalitatief onderzoek
Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Bachelorproject: dataverzameling en -verwerking 1
Bachelorprojecy: dataverzameling en -verwerking 2
Bachelorproject: bachelorthesis

tracks

track De multiculturele samenleving

Deze minor biedt een introductie op de culturele antropologie met een nadere toespitsing op het thema multiculturalisme.

Aan de orde komen o.a. een aantal kerngebieden in de antropologie met cultuur als sleutelbegrip, de effecten van mondialisering en pluralisme vanuit antropologisch comparatief perspectief, de belangrijkste theorieën, auteurs en debatten omtrent etniciteit en nationalisme.

track Burgerschap, Identiteit en Mondialisering

Deze minor biedt een prima voorbereiding op de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship.

In deze master verwerf je aan de hand van theoretische analyses, case studies en etnografische bevindingen kennis van en inzicht in de initiatieven van burgers op het gebied van duurzaam samenleven, klimaatverandering, vernieuwbare hulpbronnen, voedselzekerheid en veiligheid, gezondheid, zorg, sociaal-culturele integratie en participatie. Vanuit antropologische traditie van vergelijkende etnografie is er aandacht voor culturele diversiteit en verschil op basis van (ongelijke) machtsverhoudingen, etniciteit, klasse, gender, leeftijd, gezondheid, et cetera teneinde vraagstukken omtrent (actief) burgerschap en duurzaam samenleven te duiden.

track Culturele diversiteit

Studenten kunnen via de minor culturele diversiteit kennis maken met verschillende invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen.

De minor biedt ruime keuzemogelijkheden waardoor studenten zich vooral in de verdiepingsfase (cluster B) kunnen toeleggen op een domein dat hun interesse heeft. Onder meer opvoeding en ontwikkeling, hulpverlening, geweld, trauma en wederopbouw of migratie en multiculturalisme. Studenten kunnen kiezen voor een subcluster Gedragswetenschappen & Culturele diversiteit of Maatschappijwetenschappen & Culturele diversiteit.

De minor geeft geen directe toegang tot een bepaalde master.

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studielast
Je hebt gemiddeld 12-18 contacturen per week, daarnaast bereid je je voor op de colleges en werkgroepen door het lezen van literatuur en het maken van opdrachten. Wij verwachten van studenten een actieve werkhouding.
studeren in het buitenland
Het tweede jaar biedt mogelijkheden om een half jaar aaneengesloten in het buitenland te studeren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours College Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger;

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

300 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2017
88% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Djembe
Studievereniging Culturele Antropologie Utrecht

SGSUtrecht
Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen,gericht op studenteninspraak en ontspanning

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/6 Universiteit Leiden
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/6 Amsterdam UVA
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam VU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Cultural Anthropology and Development Sociology
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Algemene sociale wetenschappen
bekijk
Sociologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 141 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 80 65
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 73% 74%
diploma binnen 4 jaar 47% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Het aantal contacturen per week bedraagt ongeveer 12 uur. Dit aantal kan per semester verschillen en is o.a. afhankelijk van je gekozen vakken en of je bijvoorbeeld stage loopt.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het behalen van een universitair bachelordiploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; bijna alle studenten gaan verder met een master.
Er bestaan verschillende soorten masters waar je uit kunt kiezen:

  • eenjarige master: deze eenjarige masters bereiden je voor op de uitoefening van een beroep op academisch niveau, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector.
  • tweejarige master: deze tweejarige masters bereiden je voor op een loopbaan als (wetenschappelijk) onderzoeker.
  • lerarenopleiding: deze tweejarige masters leiden je op tot leraar met een eerstegraads lesbevoegdheid in het voortgezet onderwijs.

Afhankelijk van je keuzes en de invulling van je bachelor kun je na het behalen van je diploma kiezen uit bijvoorbeeld onderstaande masterprogramma's. Daarbij dien je wel altijd rekening te houden met de specifieke toelatingseisen die per programma kunnen verschillen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In welke banen komen antropologen zoal terecht? Antropologen zijn breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. De kracht van een antropoloog ligt vooral in een gedegen kennis van de betekenis van cultuur (in antropologische zin) gecombineerd met de onderzoeksmethode van kwalitatief, participerend onderzoek. Daarin onderscheidt de antropoloog zich van b.v. juristen en economen.
Je vindt antropologen in beleids- en adviesfuncties bij overheid, in het bedrijfsleven, en bij internationale en non-gouvernementele organisaties. Je kunt daarbij denken aan: beleidsmedewerker bij lagere overheid (b.v. een gemeente of een stad), beleidsmedewerker bij ministeries (b.v. bij Buitenlandse Zaken, Justitie), medewerker beleidsafdeling politieke partij, beleids-/advies-/voorlichtingsmedewerker bij ILO, FAO en Artsen zonder Grenzen. Of projectmedewerker uitgezonden door een NGO of als onderzoeker op een onderzoeksinstituut variërend van de Algemene Rekenkamer tot het Meertensinstituut. Maar ook in de media, van radio/tv tot kranten/opiniebladen werken antropologen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1906gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
4%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCultural Anthropology and Development Sociology+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
UUSustainable Citizenshipgeen aanvullende eisen
RUGCultural Geography+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
UUReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

antropoloog bij justitie en welzijn
beleidsmedewerker bij een gemeente, ministerie of politieke partij
eigenaar adviesbureau
medewerker amnesty international
medewerker artsen zonder grenzen
medewerker bij international labour organization (ilo)
medewerker food and agriculture organization (fao)
onderzoeker bij ministerie van buitenlandse zaken
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite