Onderwijswetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Onderwijswetenschappen (voorheen: Onderwijskunde) staan onderwijs en leren centraal. Het gaat daarbij om leren in verschillende leeftijdsfasen, op allerlei niveaus en in verschillende contexten.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Actuele thema's binnen onderwijswetenschappen zijn: motivatie en leren, invoeren van nieuwe onderwijsmethodes, effectief inzetten van ICT voor onderwijs en leren, en feedback leren geven en ontvangen.

Je leert (digitale) onderwijsvormen en -methoden te ontwerpen en te onderzoeken. Ook doe je vaardigheden op om te adviseren over het gebruik daarvan. Je bestudeert de psychologie van onderwijs- en leerprocessen, onderwijs- en scholingsbeleid, de organisatie van scholen en bedrijven, de rol van de docent en de inhoud en vormgeving van lesmateriaal. Steeds met het doel het leren en ontwikkelen van mensen te stimuleren.

Als onderwijswetenschapper draag je bij aan het ondersteunen en verbeteren van leerprocessen in diverse omgevingen. Leerprocessen hebben niet alleen te maken met het leren van kennis en vaardigheden, maar ook met de condities waaronder dit verloopt. Denk aan het gebruik van informatietechnologie, de inrichting van een klas of studieplek, de optimale vormgeving van trainingen en de mogelijkheden van het verwerven van vaardigheden op latere leeftijd.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

awardKeuzegids beste opleiding
2016
awardKeuzegids beste opleiding
2015
awardKeuzegids beste opleiding
2019 : 1e plaats
FOCUS OP LEREN MET MODERNE TECHNOLOGIEËN
Onderwijswetenschappen in Utrecht richt zich op de leerprocessen van individuen en groepen en hun directe leeromgevingen in scholen en bedrijven. Je ontwikkelt je op het gebied van ontwerpen, toetsing, advies en onderzoek. Je gebruikt daarbij verschillende moderne technologieën zoals iPads en multimediale presentaties. Als onderwijskundige ondersteun je daarmee de bestaande praktijk en lever je een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van onderw
ONDERWIJSWETENSCHAPPEN STUDEREN IN HET BUITENLAND
Je kunt in het derde studiejaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Studenten gaan bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika, België (Leuven), Finland, Zweden, Australië, Groot-Brittanië, Turkije en Canada.

HET ONDERZOEK VAN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN
Tijdens je studie maak je kennis met het onderzoek van onderzoeksprogramma Education and Learning. Voorbeelden van onderzoeksvragen die bijvoorbeeld terugkomen in ons onderwijs zijn:

Hoe kan een computerprogramma docenten helpen om leerlingen beter te begeleiden?
Zijn succesvolle studenten intelligenter, creatiever en gemotiveerder dan minder succesvolle studenten?
Hoe kunnen radiologen het beste leren om röntgenfoto's goed te interpreteren?
Helpt een goede relatie met een docent om te voorkomen dat risicoleerlingen de school voortijdig verlaten?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBekijk het volledige studieprogramma op www.uu.nl/bachelors/onderwijswetenschappen
1e jaar Vanaf het eerste jaar wordt het leren van onderwijskundige kennis en vaardigheden gekoppeld aan het analyseren en oplossen van problemen uit de onderwijspraktijk. Je werkt dus aan opdrachten van echte opdrachtgevers. Je ontwikkelt bijvoorbeeld onderwijsvormen met de iPad of adviseert over professionaliseringstrajecten van werknemers.
periode
1234
Inleiding in de onderwijswetenschappen
Methoden en statistiek 1
Ontwerpen van leersituaties - inleidend keuzevak
Opvoeding en ontwikkeling 1 keuzevak
Introductie in de gedragswetenschappen keuzevak
Leren in organisaties: organisatiekunde keuzevak
Opvoeding en ontwikkeling 2 keuzevak
Inleiding bestuur en organisatie keuzevak
Methoden en statistiek 2
Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijskunde
2e jaar In je tweede jaar richt je je op het ontwerpen en invoeren van leermaterialen en leeromgevingen. Je verdiept je in adviseringsvraagstukken en de assessments van competenties.
3e jaar Het laatste jaar sluit je af je bacheloronderzoek en schrijf je een wetenschappelijk verslag.

specialisaties

specialisatie Onderwijswetenschappen algemeenspecialisatie Focus op leren binnen organisatiesspecialisatie Focus op onderwijzen en de docentspecialisatie Focus op onderzoekspecialisatie Focus op leren van het individuOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksvoorstel, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
studeren in het buitenland
In laatste jaar van de opleiding is het mogelijk om onderwijs in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Per 1 september 2017 heet deze opleiding officieel Onderwijswetenschappen


toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

181 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
121 eerstejaars gestart in 2016
31% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Onderwijswetenschappen
star Keuzegids 2016
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 UU
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen
bekijk
Gametechnologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 121 75
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar - 75%
diploma binnen 4 jaar - 55%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding Onderwijskunde kun je terechtkomen in functies als algemeen onderwijskundig onderzoeker, ontwerper of adviseur binnen onderwijskundige centra, bij school- en opleidingsorganisaties, educatieve uitgeverijen, gemeentelijke diensten, overheden en onderzoeksbureaus.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUEducational Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent opleidingskunde (hbo)
onderwijskundig adviseur bij een adviesbureau
projectleider (bedrijfs)opleidingen
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite