Deze opleiding

In de bachelor Archeologie onderzoek je materiële overblijfselen van samenlevingen uit het verleden. Wat zeggen ze ons over vroegere culturen? Theorie en praktijk gaan bij deze bachelor hand in hand.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56825
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De UvA bachelor Archeologie en prehistorie bestrijkt het gehele tijdvak dat voor archeologen van belang is: vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd, met het accent op Noordwest-Europa en het Mediterrane gebied. Je doet al snel zelf ook mee aan onderzoek en opgravingen. Daarbij kun je op uiteenlopende plaatsen terechtkomen: op een akker in Brabant, op een akropolis in Griekenland, bij Romeinse overblijfselen in Italië, of 'thuis' achter de microscoop.
In de UvA-bachelor Archeologie en prehistorie staat de opleiding van student tot wetenschappelijk onderzoeker voorop, maar je kunt je ook richten op de maatschappelijke toepassing van archeologie, bijvoorbeeld in ruimtelijke ordening, monumentenbeleid, voorlichting en de museumwereld.
Amsterdam is met zijn vele musea de ideale plek voor deze studie. De UvA heeft een eigen oudheidkundig museum, het Allard Pierson Museum, dat nauw betrokken is bij het onderwijs. Dit is uniek in Nederland. Na de bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van masterprogramma's op het gebied van oudheidstudies die UvA en VU samen aanbieden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • De opleiding werkt nauw samen met instellingen als de gemeentelijke archeologische dienst, musea en buitenlandse instituten in Amsterdam.
  • Deze opleiding wordt aangeboden door de twee Amsterdamse universiteiten. UvA en VU bundelen hun expertise op het terrein van Oudheid en Archeologie in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA.
  • Je volgt vakken en werkt samen met de studenten van de andere ACASA-opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste studiejaar oriënteer je je op het vakgebied en maak je kennis met de Europese en mediterrane archeologie. De vakken geven je een inleiding op de culturele en economische ontwikkelingen vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen. In het programma is een veldcursus van twee weken opgenomen en de vakken Onderzoeksvaardigheden en Wetenschappelijk schrijven, waarbij je multimediale middelen gebruikt.
periode
Archeologie van Noordwest-Europa: Nieuwe tijd
De archeologie van het object
Inleiding archeologie van de Griekse wereld
Natuurwetenschappelijke archeologie
Prehistorie van Europa en het Mediterrane gebied
2e jaar Het tweede en derde jaar krijg je een verdieping in de vorm van twee opleidingsspecifieke vakken: Mediterrane archeologie en Europese archeologie. Daarnaast volg je het vak Archeologie en Geografische Informatie Systemen, een materiaalpractica en een vervolgcursus veldwerk. Ook volg je het vak Wetenschapsfilosofie. Je sluit de bachelor af met een scriptie van 12 studiepunten. Als je alle onderdelen met succes hebt afgerond, ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Arts (BA).

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

28 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Trilithon

Archeologie en prehistorie

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Archeologie en prehistorie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Amsterdam UVA
Archaeology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.6
docenten4.44.4
studiefaciliteiten--
studielast--
studiebegeleiding--
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie en prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
In Nederland wordt nu en in de toekomst veel gebouwd vanwege stadsuitbreiding, wegenbouw en spooraanleg. Het is wettelijk verplicht dat er, voordat de bouw start, archeologisch onderzoek plaatsvindt. Daarom is er behoefte aan archeologen die opgravingen kunnen leiden en de resultaten kunnen uitwerken. Mogelijke werkgevers: rijksdiensten, provinciale diensten, archeologische bedrijven, Monumentenzorg, gemeenten, musea, reiswereld, media en uitgeverijen.
Als archeologisch specialist kun je aan de

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArchaeology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArchaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACurating Art and Culturesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMuseum Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage, Memory and Archaeology (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Amsterdam UVAStadsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

archeoloog
conservator
journalist
onderzoeker (promovendus)
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite