Duitslandstudies

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heb jij interesse voor Duitse literatuur, geschiedenis, taal en cultuur? Bij Duitslandstudies ontwikkel je je tot een academisch geschoolde Duitslanddeskundige met vloeiende beheersing van het Duits.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Duits
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56805
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Duitsland is onze belangrijkste handelspartner, een hoofdrolspeler op Europees en mondiaal niveau, waardoor Duitslandexperts internationaal gevraagd zijn. In de bachelor Duitslandstudies combineer je talenkennis met inzicht in de cultuur, literatuur, geschiedenis, maatschappij en (nieuwe) media van het hedendaagse Duitsland. Je leert kritisch te reflecteren op maatschappelijke vraagstukken, (cultuur)geschiedenis en filosofie. De studie zet in op internationaal perspectief: Duitsland in een Europese en mondiale context. Je gaat regelmatig op excursie naar Duitsland en studeert een semester aan een Duitstalige universiteit. Daarnaast profiteer je tijdens je studie van het netwerk van Duitsland-gerelateerde instituten in Amsterdam met een groot aanbod aan extra culturele en academische activiteiten en stagemogelijkheden. De studie is kleinschalig en persoonlijk: studenten en docenten kennen elkaar. Er is tijdens de studie ook aandacht voor beroepsoriëntatie: je gaat bij verschillende vakken in gesprek met praktijkdeskundigen (vertalers, journalisten, onderzoekers) en je doet ervaring op met digitaal schrijven in samenwerking met Nederlandse en Duitse journalisten en weblogs.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

 • De bachelor Duitslandstudies combineert talenkennis met inzicht in de Duitse cultuur, literatuur, geschiedenis, maatschappij en (nieuwe) media.
 • Je gaat regelmatig op excursie naar Duitsland.
 • De opleiding besteedt veel aandacht aan beroepsoriëntatie en stagemogelijkheden.
 • ​Amsterdam maakt deel uit van een mondiaal netwerk van twintig Centers of Excellence for German and European Studies, waardoor je de mogelijkheid hebt om internationale ervaring op te doen.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% de
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

9 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sowieso

Duitse taal en cultuur

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
2/4 Universiteit Leiden
Duitse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
3/4 Radboud Universiteit
Duitse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 UU
Duitse taal en cultuur
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.53.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4
aantal eerstejaars 7 12
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 94% 82%
diploma binnen 4 jaar 45% 51%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een universitaire talenstudie leidt je op tot veel meer dan alleen één specifiek beroep. Je bent na je afstuderen breed inzetbaar in banen die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Duitslandstudies zijn zowel taalkundigen als kenners van de Duitse geschiedenis en cultuur. Mogelijke werkgevers: de Europese Unie, uitgeverijen, toeristenbranche, de overheid, media, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het Nederlandse bedrijfsleven en het onderwijs hebben momenteel grote behoefte aan academisch opgeleiden met een uitstekende kennis van de Duitse taal én cultuur.
Afgestudeerden Duitse taal en cultuur komen terecht in beroepen als:
 • intermediair (in het bedrijfsleven)
 • leraar (in het middelbaar onderwijs)
 • tolk/vertaler
 • woordvoerder / voorlichter
 • beleidsmedewerker

Andere mogelijke werkgevers zijn:
 • landelijke of Europese overheden
 • uitgeverijen en mediabedrijven
 • het toerisme
beroepen: docent (vwo, hbo, volwassenen),tolk/vertaler,beleidsmedewerker,voorlichter,onderzoeker (taal en/of literatuurwetenschap)

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam UVADuits (Educatie en communicatie) educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADuitslandstudiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALanguage and Educationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGerman Literature and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterature and Education+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALiterature, Culture and Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
docent (vwo, hbo, volwassenen)
onderzoeker (taal en/of literatuurwetenschap)
tolk/vertaler
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: (0)20 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite