Deze opleiding

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Engels
deels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50425
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de Aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Moeten we klimaatverandering proberen tegen te gaan, of er juist zo goed mogelijk mee om leren gaan? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking? Deze en andere complexe vraagstukken staan centraal bij Future Planet Studies.

Bij Future Planet Studies ga je, samen met de docenten en je medestudenten, aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Het gaat om maatschappelijke relevante thema's zoals klimaatverandering en een duurzame voedsel-, water-, en energievoorziening. Dit zijn complexe actuele vraagstukken die om veelzijdigheid vragen.

Om tot oplossingen te kunnen komen, moet je de vraagstukken vanuit meerdere perspectieven leren benaderen. Je combineert hiertoe kennis vanuit de natuurwetenschappen met kennis vanuit de maatschappijwetenschappen. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • brede opleiding met specialisatie
  • Active research
  • Toelaatbaar tot uiteenlopende masters
  • Community
  • Talentontwikkeling

Onderwijs

taal van onderwijs70% en
30% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Bij Future Planet Studies ga je, samen met de docenten en je medestudenten, aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Het gaat om maatschappelijke relevante thema's zoals klimaatverandering en een duurzame voedsel-, water-, en energievoorziening. Dit zijn complexe actuele vraagstukken die om veelzijdigheid vragen.

Om tot oplossingen te kunnen komen, moet je de vraagstukken vanuit meerdere perspectieven leren benaderen. Je combineert hiert
studeren in het buitenland
Een studie waarbij mondiaal denken je tweede natuur wordt, mede dankzij het karakter van de thema's en de gastdocenten van internationale allure die je breed leren denken. En ook omdat we het aanmoedigen dat je een periode in het buitenland doorbrengt, bijvoorbeeld om veldwerk te doen of naar een summer school te gaan, of zelfs een heel semester aan een andere universiteit te studeren. Om dit mogelijk te maken, krijg je aan het eind van jaar 1 Academic English, en is het onderwijs bij Future Pla
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Voor alle bacheloropleidingen geldt in het eerst jaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.
honours-/excellence program honoursprogramma

De Universiteit van Amsterdam stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Wil je meer uit je studie halen en je talenten optimaal ontwikkelen? Kies dan voor een honoursprogramma.

Talentvolle, nieuwsgierige en gemotiveerde studenten die over de grenzen van de eigen discipline willen kijken, kunnen het interdisciplinair honoursprogramma van de UvA volgen. Als interdisciplinair honoursstudent volg je interessant, uitdagend en vernieuwend onderwijs en ontwikkel je meer dan één perspectief op hetzelfde onderwerp. Topdocenten van binnen en buiten de universiteit halen je uit je wetenschappelijke comfortzone en dagen je uit om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen vanuit verschillende disciplines te bekijken.
De interdisciplinaire vakken die de UvA aanbiedt, worden ontwikkeld door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het aanbod van het IIS wisselt ieder semester.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) en 2 uit ak of bio of sk
vwo E&Maardrijkskunde of Biologie of natuurkunde of scheikunde
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-paangevuld met VWO examens Wiskunde A of B én 2 uit de volgende vijf vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde en/of Economie
toelatingseisen

toelatingsgesprek

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

542 studenten volgen deze opleiding
46% daarvan is vrouw
129 eerstejaars gestart in 2017
56% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Spectrum


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 156 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De maatschappij doet een steeds klemmender beroep op de wetenschap om grote, complexe vraagstukken te helpen oplossen. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-, energie, water- en voedselvraagstukken, de druk die een ongebreidelde economische groei met zich meebrengt op de Aarde, en de vraag naar de rol die de politiek en de massamedia hierbij spelen.
Er is grote behoefte aan mensen met specialistische kennis uit de natuur- of maatschappijwetenschappen, gecombineerd met een brede kennis over de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Mensen die vanuit die combinatie in staat zijn om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. Bij hun streven naar een duurzame samenleving en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen jouw deskundigheid als interdisciplinair opgeleide kenniskracht en je vermogen om die kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische, zelfstandige en leergierige geest nodig hebt.
Een keuze voor de bètamajor biedt logischerwijs de mogelijkheid tot vervolgstudie in onder andere de nieuwe Future Planet Ecosystem Science master van de Universiteit van Amsterdam, maar ook in (bepaalde tracks binnen) een master Earth Science of Biological Science bij de Universiteit van Amsterdam of elders in binnen- en buitenland.

Een keuze voor de gammamajor geeft logischerwijs de mogelijkheid om verder te gaan in (bepaalde tracks binnen) een master Political Sciences, Spatial Planning of Human Geography bij de Universiteit van Amsterdam, of bij een andere universiteit in binnen- of buitenland. Daarnaast zien we dat veel van onze afgestudeerden kiezen voor een interdisciplinaire master in binnen- of buitenland zoals bijvoorbeeld Ecological Economics (Edinburgh), Forest & Nature Management (Kopenhagen), Environmental Studies (San Francisco), Environmental Management (Yale) en Environmental Technology (Imperial College London).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArtificial Intelligencegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature & contested spaces research+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiek+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur duurzaam beleggen

Bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenoemde 'groene fondsen' (Triodos, MN Pensioen & Vermogensbeheer).

adviseur watermanagement

Adviseur bij de Verenigde Naties, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement.

futuroloog bij een consultancybureau

Helpt organisaties zinvol en gestructureerd over hun toekomst na te denken, bijvoorbeeld via scenario-ontwikkeling (Future Consult).

innoverend ondernemer

Innoverend ondernemen, bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie.

medewerker bij consultancybureau

ondersteunen bij projecten op het gebied van duurzaamheid (KPMG, PWC, Berenschot, Balance, Spaak, RockGroup).

phd
specialist geographical information systems

bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de impact van beleid op omgeving en samenleving analyseert en politici, beleidsmakers en burgers hierover adviseert.

voorlichter
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Studieadviseur

De IIS studieadviseurs zijn er voor alle studenten. Je kunt bij de studieadviseurs terecht met v

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite