Geneeskunde

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Vanaf je eerste dag sta je tussen artsen, patiënten en onderzoekers: Geneeskunde studeer je middenin het Amsterdam UMC, locatie AMC.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
numerus fixus350plaatsen
honoursheeft honours track
Je voelt de dynamiek van het ziekenhuis, krijgt colleges van artsen die met twee benen in de praktijk staan en er is een stevige connectie met de medische wetenschap.Zo leg je een goede basis voor je toekomstige rol als medisch professional.

Dat je middenin de praktijk staat, merk je aan het programma: in jaar 1 begin je op de snijzaal en prepareer je een stoffelijk overschot.Tijdens patiëntcolleges doen patiënten hun verhaal en krijg je inzicht in hun belevingswereld.Het curriculum is verdeeld in vier thema's: (1)Ontwikkeling, Voortplanting & Veroudering, (2)Waarnemen, Denken, Doen, (3)Regulatie & afweer en (4)Circulatie & Milieu Interieur.Elk thema bestudeer je een patiënt en zijn ziekte. In jaar 1 is dat een gezonde zwangere vrouw. In jaar 2 zie je haar weer, met hoge bloeddruk en andere complicaties. In jaar 3 focus je je op de ouder wordende mens, op individueel en bevolkingsniveau.

Actief leren doe je in een mix van face-to-face en digitaal onderwijs: in practica, werkgroepen en teamopdrachten werk je samen met medestudenten en studenten van andere disciplines (zoals verpleegkunde en fysiotherapie).Bij zelfstudieopdrachten verdiep je je zelfstandig in medische vraagstukken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor gedetailleerde informatie over het Geneeskunde curriculum http://studiegids.uva.nl.
1e jaar
periode
2e jaar
periode

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Bij de extra murale stages bestaat de mogelijkheid om een stage in het buitenland te lopen. De AMC-UvA stimuleert die mogelijkheid.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Het Honoursprogramma Geneeskunde is extra en uitdagend onderwijs voor als je meer wilt en kunt dan de opleiding van je vraagt.

Het programma biedt zowel verdieping als verbreding van je studie, in combinatie met meer aandacht voor wetenschappelijke vorming en persoonlijke ontwikkeling. Patiëntenzorg, medisch onderwijs en medisch-wetenschappelijk onderzoek vormen de drie pijlers van het honoursprogramma. Je kunt alleen met het honoursprogramma beginnen in februari van je eerste studiejaar. Je volgt het programma naast het reguliere studieprogramma van Geneeskunde.

Voor wie is het honoursprogramma bedoeld?
Het honoursprogramma Geneeskunde is bedoeld voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere studieprogramma van geneeskunde van ze vraagt. Vooral studenten die nieuwsgierig zijn en behoefte hebben aan meer kennis, verdieping en verbreding en interesse hebben in patiëntenzorg, medisch onderwijs en medisch-wetenschappelijk onderzoek worden uitgenodigd om aan het honoursprogramma deel te nemen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
toelatingseisen

instaptoets

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1251 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
226 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFAS

Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Koos
Geneeskunde studeren bevalt zeer goed, je kunt zelf invulling geven aan je studie.

Koos, student Geneeskunde, ging naar de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen

In mijn jeugd wist ik al dat ik Geneeskunde wilde gaan studeren. Om me zo goed mogelijk te oriënteren, ben ik op de middelbare school al vroeg langs de Nederlandse geneeskundefaculteiten geweest. Je merkt grote verschillen op tussen de faculteiten, de sfeer is overal anders. Het AMC-UvA trok mij het meeste, ik voelde me er meteen op mijn gemak. Ik heb toen een Webklas gevolgd en ben een dagje gaan proefstuderen...
De kans dat je wordt uitgeloot bij Geneeskunde is reeël, en het is lastig om je na een bericht van uitloting nog goed te oriënteren op een andere studie. Begin hier daarom al vroeg mee! Zoek een alternatieve studie die je echt aanspreekt.

Ondanks een 7,5 als gemiddeld eindexamencijfer, werd ik uitgeloot. Ik begon dan ook met mijn alternatieve studie: Medische Informatiekunde (MI) aan het AMC-UvA. Heel interessant, maar het jaar erop heb ik wel weer meegeloot voor Geneeskunde en met succes. Er waren ook studenten bij Medische informatiekunde die waren uitgeloot, maar bewust zijn doorgegaan met MI en niet meer hebben meegeloot. Als ik weer zou zijn uitgeloot, dan had ik MI ook zeker afgemaakt.'
'Je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken'

'Geneeskunde studeren bevalt me zeer goed, je kunt voor een groot deel zelf invulling geven aan je studie. Zo heb ik een maand verpleeghulpstage gelopen in het buitenland en zijn er mogelijkheden tot verbredende keuzevakken. Het is wel veel studiestof; je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken. Je hebt daarnaast zeker nog tijd voor andere leuke dingen, zoals een commissie bij een vereniging. Ook kun je altijd onderzoek gaan doen naast je studie, in het AMC-UvA zijn er genoeg dingen te ontdekken!'

'Hoewel het AMC-UvA niet in de binnenstad van Amsterdam ligt, vermaak ik me er prima. Onder andere door de MFAS, de studievereniging voor alle geneeskunde (en MI-) studenten. Er zijn veel activiteiten en er is een eigen bar. Je kunt in een commissies gaan, waarmee je een congresdag of ouderdag organiseert of zitting neemt in de jaarvertegenwoordiging. Dit jaar ben ik vooral druk met het bestuur van de MFAS als Commissaris Onderwijs, waarbij ik onder andere de Onderwijsprijs van het AMC uitreik en de studentenraad verkiezingen coördineer op onze faculteit.'


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
5/7 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.13.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 466 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je bachelors (BSc) heb je toegang tot de 3-jarige master tot basisarts. Je kunt ook in bepaalde andere (medische) masteropleidingen instromen. Basisartsen kunnen zich verder specialiseren tot medisch specialist (AIOS); je komt dan in dienst van een ziekenhuis of een maatschap.
beroepen: directeur onderzoeksinstelling geneeskunde,accountmanager medische producten,medisch manager ziekenhuis,wetenschappelijk onderzoeker (medisch),bedrijfsarts,Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS),Arts Niet in Opleiging tot Specialist (ANIOS)

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 39 EC pre-master
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneeskunde+ 55 EC pre-master
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMedical Informatics research+ 30 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
TU DelftTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountmanager medische producten
arts in opleiding tot specialist (aios)
arts niet in opleiging tot specialist (anios)
bedrijfsarts
directeur onderzoeksinstelling geneeskunde
medisch manager ziekenhuis
wetenschappelijk onderzoeker (medisch)
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Selectie Geneeskunde

Selectieprocedure

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite