Media en cultuur

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Media en cultuur bestudeer je de invloed van televisie en andere media vanuit een culturele invalshoek. Je bestudeert de mediaobjecten zelf, maar ook de makers en gebruikers ervan.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA Media en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50906
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Televisie, film en nieuwe media zijn boeiende onderzoeksterreinen. De functies en het gebruik van deze media veranderen ingrijpend door het gebruik van smartphones, tablets en tal van sociale media, zoals YouTube, Facebook en Twitter. De bachelor Media en cultuur leidt studenten op voor toekomstig werk op het gebied van film, televisie, nieuwe media, archieven, documentatie en journalistiek.
De opleiding vindt het belangrijk dat je in meer dan één aspect of onderdeel van de media geïnteresseerd bent, want in deze bachelor richt je je op cultuur in de breedste zin van het woord. Je moet van lezen houden, want de opleiding is ook theoretisch. Je werkt aan onderzoeksprojecten; je gaat zelfstandig of gezamenlijk op zoek naar informatie, en je probeert vraagstukken helder te definiëren en deze methodisch en systematisch op te lossen. Voor de academische studie Media en cultuur moet je initiatiefrijk en nieuwsgierig zijn.
De UvA is de enige universiteit in Nederland met een bacheloropleiding die volledig gericht is op media en cultuur. Met deze bachelor zit je aan de UvA goed, want Amsterdam is hét verzamelpunt van televisiestudio's, nieuwe media en culturele instellingen.

Waarom aan de UvA?

De UvA is de enige universiteit in Nederland waar je je in de bachelor volledig op media en cultuur kunt richten. De opleiding is verweven met de mediahoofdstad Amsterdam: het verzamelpunt van bioscopen, televisiestudio's, nieuwe media en culturele instellingen.
Media en cultuur werkt nauw samen met het Filmmuseum, het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en met omroepen en productiemaatschappijen van televisie. De opleiding heeft ook intensieve contacten met nieuwemedia-instellingen als Waag Society, het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Montevideo, Mediamatic, het Virtueel Platform en andere instellingen die op het gebied van nieuwe media actief zijn zoals Paradiso, De Balie en De Melkweg. Een stageplek is dan ook niet moeilijk te vinden, en ook met het oog op een toekomstige baan zit je in Amsterdam goed.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Minormarkt Amsterdam
Weet jij al welke minor je wilt gaan doen? Begin op tijd met je te oriënteren. Op de UvA Minormarkt ontmoet je de mensen achter de minors, kun je al je vragen stellen en ontdekken wat bij je past. Op de UvA Minormarkt zijn bijna alle UvA-minors aanwezig.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Hedendaagse mediacultuur: hoorcollege
Mediageschiedenis: werkgroep
Mediatheorie: hoorcollege
Werkgroepen televisie, film en digitale media

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

444 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
61 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Off-Screen

Media en cultuur

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 UvA
Media en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
61 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 UvA
Media and Culture
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
61 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Rijksuniversiteit
Media Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
66 eerstejaars
59% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 UU
Media en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
145 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 UU
Media and Culture
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
145 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 133 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 112
ervaren contacttijd per week 6-12
doorstroom naar tweede jaar 67%
diploma binnen 4 jaar 50%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden van de bachelor Media en cultuur beschikken over gedegen vakkennis. Ze kunnen audiovisuele producten analyseren, hebben inzicht in de stijl van die producten en ze kennen verschillende methoden om met beelden verhalen te vertellen. Daarnaast hebben ze een grondige kennis van de sociaal-politieke en historische achtergrond van mediaproducten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden van Media en cultuur kunnen zelfstandig werken, analytisch denken, kritisch zijn, goed communiceren, en plannen en organiseren. Oud-studenten van de UvA bachelor Media en cultuur zijn nu werkzaam als onder anderen researchjournalist voor actualiteitenprogramma's en als redacteur van televisieprogramma's als De Wereld Draait Door, Praatjesmakers en RTL Boulevard.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1670gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
45%kans op een voltijd baan
23%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
59%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt, Media and Society+ aanv. eisen
UvAArtistic Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
UvATheatre Studies+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
UvACurating Art and Culturesgeen aanvullende eisen
UvAPreservation and Presentation of the Moving Imagegeen aanvullende eisen
UvAAmerican Studiesgeen aanvullende eisen
UvABoekwetenschapgeen aanvullende eisen
UvAMedia Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
UvAFilm Studies+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
UvANew Media and Digital Culturegeen aanvullende eisen
UvATelevision and Cross-Media Culturegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(bureau)redacteur
beeldresearcher
film- en/of tv-producent
filmconservator
recensent
bron: StudieData

Contact

Onderwijsadministratie Bg2
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite