Media en cultuur

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Media en cultuur bestudeer je de invloed van televisie en andere media vanuit een culturele invalshoek. Je bestudeert de mediaobjecten zelf, maar ook de makers en gebruikers ervan.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50906
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Televisie, film en nieuwe media zijn boeiende onderzoeksterreinen. De functies en het gebruik van deze media veranderen ingrijpend door het gebruik van smartphones, tablets en tal van sociale media, zoals YouTube, Facebook en Twitter. De bachelor Media en cultuur leidt studenten op voor toekomstig werk op het gebied van film, televisie, nieuwe media, archieven, documentatie en journalistiek.
De opleiding vindt het belangrijk dat je in meer dan één aspect of onderdeel van de media geïnteresseerd bent, want in deze bachelor richt je je op cultuur in de breedste zin van het woord. Je moet van lezen houden, want de opleiding is ook theoretisch. Je werkt aan onderzoeksprojecten; je gaat zelfstandig of gezamenlijk op zoek naar informatie, en je probeert vraagstukken helder te definiëren en deze methodisch en systematisch op te lossen. Voor de academische studie Media en cultuur moet je initiatiefrijk en nieuwsgierig zijn.
De UvA is de enige universiteit in Nederland met een bacheloropleiding die volledig gericht is op media en cultuur. Met deze bachelor zit je aan de UvA goed, want Amsterdam is hét verzamelpunt van televisiestudio's, nieuwe media en culturele instellingen.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De UvA is de enige universiteit in Nederland waar je je in de bachelor volledig op media en cultuur kunt richten. De opleiding is verweven met de mediahoofdstad Amsterdam: het verzamelpunt van bioscopen, televisiestudio's, nieuwe media en culturele instellingen.
Media en cultuur werkt nauw samen met het Filmmuseum, het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en met omroepen en productiemaatschappijen van televisie. De opleiding heeft ook intensieve contacten met nieuwemedia-instellingen als Waag Society, het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Montevideo, Mediamatic, het Virtueel Platform en andere instellingen die op het gebied van nieuwe media actief zijn zoals Paradiso, De Balie en De Melkweg. Een stageplek is dan ook niet moeilijk te vinden, en ook met het oog op een toekomstige baan zit je in Amsterdam goed.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Hedendaagse mediacultuur: hoorcollege
Mediageschiedenis: werkgroep
Mediatheorie: hoorcollege
Werkgroepen televisie, film en digitale media

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

444 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
61 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Off-Screen

Media en cultuur

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam UVA
Media en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Amsterdam UVA
Media and Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 RUG
Media Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 UU
Media and Culture
€ 336 gemiddelde kamerhuur
145 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/5 UU
Media en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
145 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 133 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden van de bachelor Media en cultuur beschikken over gedegen vakkennis. Ze kunnen audiovisuele producten analyseren, hebben inzicht in de stijl van die producten en ze kennen verschillende methoden om met beelden verhalen te vertellen. Daarnaast hebben ze een grondige kennis van de sociaal-politieke en historische achtergrond van mediaproducten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden van Media en cultuur kunnen zelfstandig werken, analytisch denken, kritisch zijn, goed communiceren, en plannen en organiseren. Oud-studenten van de UvA bachelor Media en cultuur zijn nu werkzaam als onder anderen researchjournalist voor actualiteitenprogramma's en als redacteur van televisieprogramma's als De Wereld Draait Door, Praatjesmakers en RTL Boulevard.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1670gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
45%kans op een voltijd baan
23%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
59%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArtistic Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATheatre Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACurating Art and Culturesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreservation and Presentation of the Moving Imagegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAmerican Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABoekwetenschapgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMedia Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAFilm Studies+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Amsterdam UVANew Media and Digital Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATelevision and Cross-Media Culturegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(bureau)redacteur
beeldresearcher
film- en/of tv-producent
filmconservator
recensent
bron: StudieData

Contact

Onderwijsadministratie Fgw
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite