Deze opleiding

Om de informatievoorziening in de medische wereld in goede banen te leiden, zijn mensen nodig met kennis van geneeskunde en informatiekunde.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56573
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als student Medische informatiekunde leer je informatie bruikbaar te maken in en voor de gezondheidszorg. Je krijgt een boeiende combinatie van programmeren, wiskunde en geneeskundige vakken. Vragen die aan bod komen zijn: Kunnen we dankzij “big data” uit de zorg mensen waarschuwen vóórdat ze ziek worden? Hoe maken we slim gebruik van e-health, zodat patiënten minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis hoeven te gaan? Is digitale registratie van patiëntengegevens wel veilig? De praktijk is een belangrijk onderdeel van het programma. Ieder jaar loop je mee in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Zo leer je op theoretische en praktische wijze bijdragen aan het vakgebied van nu én de toekomst.
Introductie Medische informatiekunde

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De bachelor Medische informatiekunde van de Universiteit van Amsterdam is uniek in Nederland en onderscheidt zich door naast algemene informatiekundige onderwerpen ook ruim aandacht te besteden aan specifiek medische invalshoeken, zoals e-health, biomedische kennis en informatie, en toepassingen van health data analytics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet55% zelfstudie
25% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs30 %
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
studeren in het buitenland
De opleiding Medische informatiekunde stimuleert studenten één of meer stages in het buitenland te vervullen. Bureau Internationale Betrekkingen van het AMC-UvA staat hier de student graag in bij.
exchange programs
  • Heidelberg Strategisch informatiemanagement - Duitsland
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Er is een excellentieprogramma waarbij studenten ervoor kunnen kiezen om zich te verdiepen in onderwepen en extracurriculaire studiepunten te verzamelen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 september 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO propedeuseWaarbij de toelatingseisen van kracht blijven, de vakken wiskunde B en natuurkunde dienen op VWO-niveau te zijn behaald.
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde;wiskunde B en natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde;wiskunde B en natuurkunde
hbo-pWaarbij de toelatingseisen van kracht blijven; de vakken wiskunde B en natuurkunde dienen op VWO-niveau te zijn behaald.
toelatingseisen

vooropleiding
wiskunde B en natuurkunde

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

107 studenten volgen deze opleiding
59% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MIKpunt

Studievereniging Medische Informatiekunde

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 59 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers: universiteiten (onderwijs en onderzoek), het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg (klinische afdelingen en ICT-diensten van medische centra en andere zorggerelateerde instellingen zoals registratiebureaus, verzekeraars of de Hartstichting).
beroepen: onderzoeker,docent,consultant,proces-redesigner,business-analist,data-analist,beleidsmedewerker,software-engineer,Medisch informatiekundige,Informatiekundige

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMedical Informatics researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
business-analist
consultant
data-analist
docent
informatiekundige
medisch informatiekundige
onderzoeker
proces-redesigner
software-engineer
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Bas Wittebrood

Secretaris Examencommissie MI

E: b.s.wittebrood@amc.uva.nl
T: 020 5666511
Ronald Cornet

Voorlichting Medische Informatiekunde

E: pr-mi@amc.uva.nl
T: 020 566 5072
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite