Pedagogische wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en de invloed van de omgeving daarbij.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Opvoedings- en ontwikkelingsprocessen kun je op veel manieren benaderen. Zo kun je bestuderen wat de 'normale' opvoedingssituatie in onze samenleving is, maar je kunt je ook op de problemen richten die zich in de opvoeding (kunnen) voordoen: de 'belemmerende' opvoedingssituatie. Dit vraagt om inzicht in het opvoedings- en ontwikkelingsproces in relatie tot de sociale omgeving. Het maatschappelijk nut van deze kennis is groot. Kinderen met problemen hebben behoefte aan verbetering van hun situatie en ouders en andere opvoeders kunnen met inzichten uit de pedagogische wetenschappen kinderen met moeilijkheden beter leren begrijpen en beter begeleiden.

Tijdens de bachelor Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam leer je veel over onder andere preventie en behandeling bij opvoedings- en gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, de ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en leerproblemen. In het eerste jaar krijg je een basis in pedagogiek, onderwijskunde, psychologie, ethiek en statistiek, gericht op opvoeding en onderwijs. Daarna verdiep je je in de psychische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Je leert over verschillende leer- en gedragsstoornissen en het opsporen, behandelen en voorkomen van problemen bij kinderen.
Pedagogische Wetenschappen

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Een bacheloropleiding waarin maatschappelijke vraagstukken centraal staan en je zelf een richting kunt geven aan je opleiding door een specialisatie te kiezen en/of stage te lopen.
Binnen de opleiding zijn onder andere de volgende specialismen aanwezig:
 • onderwijsleerproblemen, zoals dyslexie
 • forensische orthopedagogiek
 • kinderrechten
 • behandeling van kinderen met angst en slaapproblemen
 • ontwikkeling van baby's en kleuters
 • preventieve jeugdhulp en opvoeding

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar doe je vooral basiskennis op over de normale ontwikkeling van kinderen en hoe zij in het algemeen opgroeien in het gezin. Bovendien maak je een start met het leren over methoden van onderzoek doen en het oefenen met gespreksvaardigheden die je nodig hebt in de pedagogische praktijk.
In jaar 2 en 3 ga je dieper op de stof in en bestudeer je hoe kinderen leren op school, welke invloed vrienden hebben en professionele opvoeders zoals jeugdhulpverleners, leerkrachten en profession
1e jaar Vakken zoals Inleiding in de Pedagogiek, Ethiek, Beleid, Methodenleer en Statistiek, Kinderrechten en Psychologie. Bij alle vakken volg je werkgroepen waarin je ook academische vaardigheden leert (toepassen).
periode
Persoonlijkheidsleer
Algemene Methodenleer en Statistiek
Argumentatieleer
Beleid (van opvoeding en onderwijs)
Ethiek
Gespreksvaardigheden
Inleiding Onderwijswetenschappen
Inleiding Pedagogische wetenschappen
Kinderrechten
Onderzoeksvoorstel
Ontwikkelingspsychologie
2e jaar Vakken over neurobiologische ontwikkeling, leerproblemen, ernstige gedragsproblemen en jeugdhulp, psychopathologie, diagnostiek, methodenleer en statistiek en een onderzoekspracticum. Je hebt ook een half jaar de tijd om keuzevakken of een minor te volgen of een bachelorstage te lopen, wat ook in het buitenland kan.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
In de bachelor is het mogelijk om je keuzeruimte in te vullen door in het buitenland te gaan studeren. Vanuit de opleiding wordt informatie en begeleiding gegeven.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Purdue University (West Lafayette) Bilaterale overeenkomst - USA
  ook gezamenlijk (keuze)vak met videoconferencing colleges en een bezoek
 • Katholieke Universiteit Leuven Erasmus - Belgie
 • Universiteit Gent Erasmus - Belgie
 • Freie Universitat Berlin Erasmus - Duitsland
  ook gezamenlijk (keuze)vak met videoconferencing colleges en een bezoek
 • Eberhard Karls Universitat (Tubingen) Erasmus - Duitsland
 • Tallinn University Erasmus - Europa
  Estland
 • Universita di Cassino Erasmus - Italie
 • Universita di Bologna Erasmus - Italie
 • Libera Universita Maria SS Assunta (Roma) Erasmus - Italie
 • Uniwersytet Warszawski (Warschau) Erasmus - Polen
 • Universidad Autonoma de Madrid Erasmus - Spanje
 • universidad de Granada Erasmus - Spanje
 • Yeditepe University (Istanbul) Erasmus - Turkije
 • University of London: Institute of Education Erasmus - Groot Brittanie
 • Stockholms Universitet Erasmus - Zweden
 • Boston College Universiteitsbrede overeenkomst - USA
 • San Francisco State University Universiteitsbrede overeenkomst - USA
  ook gezamenlijk (keuze)vak met videoconferencing colleges en een bezoek
 • University of British Columbia (Vancouver) Universiteitsbrede overeenkomst - Canada
 • Simon Fraser University (Vancouver) Universiteitsbrede overeenkomst - Canada
 • University of New South Wales (Sydney) Universiteitsbrede overeenkomst - Australië
 • University of Melbourne Universiteitsbrede overeenkomst - Australië
honours-/excellence program Honourstraject POW

Binnen het honourstraject POW wordt meer verdieping en verbreding geboden voor studenten met goede resultaten, die een extra uitdaging zoeken.

Het honourstraject is gericht op wetenschappelijke verdieping. Daarnaast wordt de koppeling met de praktijk gemaakt.
Je volgt interdisciplinaire vakken waarin pedagogiek en onderwijswetenschappen worden verbonden met andere wetenschapsgebieden. Op deze manier verbreed je je vakkennis.
Daarnaast neem je in het 2e jaar deel aan de 'Pressure Cooker'. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt er een verbinding gemaakt met de praktijk. In het honourstraject staat academisch Engels centraal; veel van de cursussen worden in het Engels gegeven. Daarnaast schrijf je de bachelorscriptie in het Engels.
Binnen het honourstraject ligt er tot slot nadruk op persoonlijke en professionele coaching; er worden jaarlijks twee coachingsgesprekken gepland met de coördinator van het honourstraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Engels en wiskunde

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

599 studenten volgen deze opleiding
93% daarvan is vrouw
55 eerstejaars gestart in 2019
95% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/11 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
3/11 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/11 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 109 147
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 81% 77%
diploma binnen 4 jaar 50% 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kun je met je bachelordiploma aan het werk als junior pedagogisch medewerker. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren in de mastertrajecten Forensische orthopedagogiek, Orthopedagogiek, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of Youth at risk, of in de Research master Child Development and Education.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers: Afgestudeerde pedagogische wetenschappers vinden werk bij:

 • pedagogische centra,
 • onderwijsinstellingen,
 • onderwijsbegeleidingsdiensten,
 • jeugdreclassering,
 • medische kinderverblijven,
 • (justitiële) jeugdzorg en internaten,
 • de Raad voor de Kinderbescherming,
 • de media,
 • de overheid,
 • het Nederlands JeugdInstituut.
Ongeveer 90% van de afgestudeerden vindt binnen enkele maanden werk, waarvan zo'n 60% op universitair niveau.
beroepen: pedagogisch adviseur/begeleider/medewerker,gezinscoach/-trainer,coordinator (speciaal onderwijs),beleidsadviseur jeugd- en onderwijsbeleid

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindness+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
RUGphilosophy, history and law+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Riskgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MScgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policy+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur jeugd- en onderwijsbeleid
coordinator (speciaal onderwijs)
coördinator (speciaal onderwijs)
gezinscoach/-trainer
pedagogisch adviseur/begeleider/medewerker
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen
studieadviseurs pow

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite