Tandheelkunde

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De mond lijkt een klein deel van ons lichaam, maar het kan grote gevolgen hebben als de mondgezondheid niet in orde is. De behandeling van een ongezonde mond moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixus68plaatsen
honoursheeft honours track
De bacheloropleiding Tandheelkunde is een eerste stap in de opleiding tot tandarts en leidt op tot een Bachelor of Science. De opleiding kent een sterke verwevenheid van theorie en praktijk en legt als geheel een brede basis aan tandheelkundige kennis en (pre)klinische (basis)vaardigheden en geeft toegang tot alle Nederlandse masteropleidingen Tandheelkunde.

Aan de basis van het onderwijs staat de ACTA-onderwijsvisie: “ACTA leidt tandartsen op die zorg verlenen, die praktijk‐ en doelgericht kunnen samenwerken, beschikken over een professionele en wetenschappelijke houding en zijn toegerust voor lifelong learning.” Vanuit deze visie is het onderwijs vormgegeven rond acht onderwijsthema's: brede ontwikkeling lifelong learning, research intensief onderwijs, competentiegericht en geïntegreerd onderwijs, activerend leren, studiesucces, preventie centraal en internationalisering en diversiteit.

Uiteraard neemt een tandarts in de behandelkeuze ook de wensen van de patiënt mee. Binnen de opleiding wordt om die reden veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en de communicatie met de patiënt.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

ACTA is een van de grootste tandheelkunde opleidings- en onderzoeksinstituten van Europa. De afstand tussen onderwijs en onderzoek is klein en de laatste ontwikkelingen zie je direct terug in het onderwijs. Veel docenten zijn bekende onderzoekers in hun vakgebied.

Jij en jouw leerproces zijn de uitgangspunten van de opleiding. Kennis op zichzelf is niet het doel; je moet die kennis kunnen toepassen. De competenties die jij je eigen moet maken zijn afgeleid van de (latere) beroepspraktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bachelor- en de masteropleiding hebben een competentiegericht curriculum (onderwijsprogramma). Dit houdt in dat het onderwijsprogramma tot doel heeft de student alle competenties te laten verwerven die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening van tandarts.

Dit zie je onder andere terug in de thematische aanpak van de blokken en lijnen (waarbij door meerdere vakgebieden samen het onderwijs wordt aangeboden) en in de verwevenheid van theorie en praktijk.
periode
Cellen en weefsels
De gezonde mond
Infectie en ontsteking
Introductie kliniek
Moleculair biologische processen
Orgaansystemen
Tandheelkundige vaardigheden

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honeursprogramma

Het honoursprogramma is speciaal bedoeld voor excellente en gemotiveerde studenten en biedt extra uitdagingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Ben je op zoek naar meer uitdaging tijdens je studie tandheelkunde; naar meer verdieping en verbreding? En wil je de mogelijkheid krijgen je verder te ontwikkelen? Geef je dan op voor het Honoursprogramma van ACTA: een extra onderwijsprogramma naast het reguliere Bachelor- en Masterprogramma.

Vanuit verschillende afdelingen binnen ACTA verzorgen docenten een bijdrage aan het Honours Programma. Dat omvat o.a. theoretisch onderwijs en een extra klinische stage. Daarnaast volg je enkele door jezelf te bepalen onderdelen van het faculteitsoverschrijdend honoursonderwijs bij de UvA of de VU en is er vrije studieruimte om op een gevarieerde manier in te vullen.

Je wordt aan het eind van het 1e jaar van de bacheloropleiding geselecteerd op basis van studievoortgang en motivatie; zo kun je gelijk bij de start van het 2e jaar beginnen met het Honoursprogramma. Het programma duurt daarna in principe 3 jaar.

Voor het doorlopen van het totale programma ontvang je 18 studiepunten, verdeeld over 3 jaar. Deze studiepunten tellen niet mee voor het reguliere Onderwijs- en Examenprogramma van de Bachelor- en Masteropleiding. Je ontvangt daarentegen een apart ACTA Honourscertificaat.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

278 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
56 eerstejaars gestart in 2017
84% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Favervuta

Faculteits Vereniging Verenigde Universiteiten Tandheelkunde. Studenten tandheelkunde en mondhygiëne in Amsterdam

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 134 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de bacheloropleiding ben je als student Tandheelkunde nog niet klaar. Je hebt kennis gemaakt met de meeste disciplines van de tandheelkunde, maar om tandarts te worden, moet je ook de driejarige masteropleiding volgen. In principe stromen alle studenten met een bachelordiploma Tandheelkunde door naar de masteropleiding.
Als je ook de masteropleiding hebt afgerond, ben je tandarts. Je kunt je inschrijven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en je mag zelfstandig patiënten behandelen. Het grootste deel van de afgestudeerden werkt in een groeps- of solopraktijk.

Professional
Na de masteropleiding kun je je specialiseren in een deelgebied van de tandheelkunde. Een heel klein gedeelte van de afgestudeerden wordt opgeleid tot medisch specialist (orthodontist of kaakchirurg). Om kaakchirurg te worden, moet je ook over een afgeronde opleiding Geneeskunde beschikken.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4750gemiddeld bruto maandloon
8%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
96%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGTandheelkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

kaakchirurg
orthodontist
schooltandarts
tandarts (zelfstandig)
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite