Universitaire Pabo van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) leer je lesgeven in het basisonderwijs in Amsterdam en andere grote steden. Wij bieden een uitdagend, geïntegreerd programma met een sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursnee
In het basisonderwijs is veel vraag naar academisch geschoolde leerkrachten, die de ambitie én het lef hebben om in een stadse omgeving het verschil te maken in het onderwijs. Naast goed lesgeven, leer je hoe je de kwaliteit van het onderwijs kunt verbeteren door in de school onderzoek te doen naar methoden van lesgeven, leren en leerresultaat, en schoolontwikkeling. De UPvA heeft een geïntegreerd onderwijsprogramma met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Het onderwijsprogramma is speciaal voor de UPvA ontwikkeld in afstemming met het onderwijsveld. De theoretische kennis uit de vakken kun je direct in praktijk brengen tijdens je stage. Ook leer je in de praktijk onderzoek doen. Je houdt je bezig met het leerproces, de schoolorganisatie en met de culturele diversiteit van de stad waarin de leerlingen opgroeien. Zaken die op elke basisschool anders kunnen zijn. Je rondt je opleiding af met een bachelorscriptie die je uitvoert op een van de opleidingsscholen, onder begeleiding van docenten van de UPvA.

Na je opleiding aan de Universitaire Pabo van Amsterdam weet je hoe je de ontwikkeling en het leren van kinderen kunt stimuleren door spannend en uitnodigend onderwijs te ontwerpen, hoe je op korte en lange termijn kunt onderzoeken of het onderwijs op de school effectief is en hoe je het beste kunt inspelen op individuele talenten van kinderen.
Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De UPvA heeft een geïntegreerd onderwijsprogramma met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Het onderwijsprogramma is speciaal voor de UPvA ontwikkeld in afstemming met het onderwijsveld. De UPvA kleinschalig en laagdrempelig, waardoor er veel contact is tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten. Op de UPvA word je begeleid door energieke, deskundige docenten en opleiders uit de basisscholen. Met elkaar zorgen we voor een inspirerende leeromgeving, waar nieuwsgier

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn dit curriculum is het mogelijk aan het eind van het derde studiejaar een korte keuzestage in het buitenland te doen. De opleiding biedt stagepartners aan, maar de student kan zelf ook met ideeën komen. De kosten zijn voor rekening van de student.
Studenten kunnen bij het schrijven van hun bachelorscriptie meelopen met leerteams in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.
1e jaar Ieder studiejaar bestaat uit 2 semesters en elk semester heeft een eigen thema. In jaar 1 is dat oriëntatie op onderwijs, school en lesgeven. Ieder blok loop je 1 dag per week stage op een opleidingsschool. Je volgt algemene bachelorvakken, zoals pedagogiek, psychologie, onderwijskunde, en een specifiek schoolvak, zoals geschiedenis. In workshops leer je beroepsvaardigheden, zoals bordschrijven en orde houden. En elke week is er een onderzoeksbijeenkomst, waarin je onderzoek leert doen.
periode
12345
Eigen Vaardigheid Rekenen
1 EC
Onderzoeksmethodologie
3 EC
Rekenen en Wiskunde 1
3 EC
Inleiding Pedagogische wetenschappen
5 EC
Praktijk 1
3 EC
ULP A: Pedagogiek
3 EC
ULP Leerkrachtvaardigheden 1
3 EC
Beschrijvende Statistiek
5 EC
Mens en Wereld 1
3 EC
Eigen Vaardigheid Nederlands
1 EC
Stageweek
2 EC
Mens en wereld 2
6 EC
Onderwijskunde 1
6 EC
Kunstzinnige oriëntatie 1
3 EC
Praktijk 2
3 EC
ULP B Mens en Wereld
3 EC
ULP Leerkrachtvaardigheden 2
3 EC
Ontwikkelingspsychologie
5 EC
Taal 1
3 EC
2e jaar De thema's zijn in 2e en 3e jaar zijn de didactiek van wetenschappen op school, diversiteit in de grote stad, lesgeven aan jonge kinderen, handelingsgericht en opbrengstgericht werken gekoppeld aan de schoolvakken.
Het bachelor onderzoek/ scriptie vindt plaats in het 3e jaar, en in het 4e jaar start je met de lio-stage.
Daarnaast volg je ook algemene vakken zoals schoolorganisatie en onderwijsbeleid als voorbereiding op het functioneren in de beroepspraktijk.
3e jaar Veel kinderen in de Randstad groeien op in een rijke en dynamische omgeving. Dat is niet altijd eenvoudig en remt kinderen soms in hun ontwikkeling. Je leert tijdens dit jaar welke kansen en moeilijkheden dit oplevert en hoe je hier in de klas en in de school mee omgaat.

Ook staat het onderwijs in de bètavakken op het lesrooster en leer je meer over de opvoeding van kinderen en mogelijke leerproblemen, ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek.
4e jaar In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind.

Je doet je lio-stage, dat wil zeggen dat je gedurende een halfjaar enkele dagen per week functioneert als zelfstandige docent voor een groep.

Ook zet je samen met een kleine groep studenten onder begeleiding een onderzoek op en je sluit je opleiding af met een scriptie.

tracks

specialisatie Specialisatie Jonge kind

In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

Je doet je LiO-stage, dat wil zeggen dat je gedurende een jaar 2 dagen per week functioneert als zelfstandige docent voor een groep.

Daarnaast ben je gedurende het vierde jaar bezig met je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je onder begeleiding een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.

Na afronding van je studie krijg je twee volwaardige diploma's: leraar basisonderwijs (Bachelor of Education, BEd) en bachelor Pedagogische wetenschappen, vrij programma (Bachelor of Science, BSc).

specialisatie Specialisatie Oudere kind

In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

Je doet je LiO-stage, dat wil zeggen dat je gedurende een jaar 2 dagen per week functioneert als zelfstandige docent voor een groep.

Daarnaast ben je gedurende het vierde jaar bezig met je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je onder begeleiding een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.

Na afronding van je studie krijg je twee volwaardige diploma's: leraar basisonderwijs (Bachelor of Education, BEd) en bachelor Pedagogische wetenschappen, vrij programma (Bachelor of Science, BSc).

track Internationaal georiënteerde track

De Universitaire Pabo van Amsterdam biedt in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam een Engelstalige, internationaal georiënteerde track aan.

De track is bedoeld voor studenten die het leuk vinden om zich te verdiepen in andere culturen en graag les willen geven in een internationale omgeving.

De vakken van de Engelstalige, internationaal georiënteerde track zijn verdeeld over jaar 2, 3 en 4 van de opleiding.

In de internationaal georiënteerde track krijg je les over de opzet en de niveaus van internationale curricula voor het basisonderwijs, verdiep je je in interculturele communicatie en wereldburgerschap en versterk je je Engelse taalvaardigheid. Daarnaast loop je stage in een internationale omgeving, in het internationaal georiënteerd basisonderwijs in de regio Amsterdam en in het buitenland. Je scriptie schrijf je in het Engels.

Aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om les te geven op Nederlandstalige en internationaal georiënteerde basisscholen in Nederland en op internationale scholen in het buitenland.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
studeren in het buitenland
Aan het eind van het derde jaar kun je een korte stage in het buitenland lopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Zie universitairepabovanamsterdam.nl onder 'Toelating en inschrijving'.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

instaptoets

taaltoets

math test

motivatiebrief

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

232 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
26 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/11 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
3/11 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/11 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Universitaire Pabo van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 109 147
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 81% 77%
diploma binnen 4 jaar 50% 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kun je direct aan het werk als leerkracht binnen het basisonderwijs. Je kunt er ook voor kiezen om (na een aantal jaar lesgeven) een master te volgen; de master Onderwijswetenschappen, de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding , de master Youth at Risk (mits voldaan aan taaleis Engels) en de Research master Child Development and Education (selectieprocedure) sluiten direct aan. Als je aanvullende vakken behaalt, zijn de masteropleidingen Orthopedagogiek en Forensische orthopedag

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je wordt opgeleid tot leerkracht op een basisschool in Amsterdam of een andere grote stad. Onderwijs geven, onderzoek doen en individuele talentontwikkeling zijn kenmerken van jouw leerkrachtkwaliteit. Vanwege je academische achtergrond en niveau zul je betrokken worden bij onderzoek en onderwijsvernieuwing binnen de school, teneinde een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs en opvoeding.
beroepen: onderzoekscoördinator binnen een school of bestuur,Leerteamcoördinator binnen een school,leerkracht basisonderwijs,leerkracht speciaal basisonderwijs,interne begeleider basisonderwijs

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindness+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
RUGphilosophy, history and law+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Riskgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-time+ 33 EC pre-master
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MScgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policy+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

interne begeleider basisonderwijs
leerkracht basisonderwijs
leerkracht speciaal basisonderwijs
leerteamcoördinator binnen een school
onderzoekscoördinator binnen een school of bestuur
bron: StudieData

Contact

studieadviseurs pow

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite