Archeologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar wat je te weten kunt komen over vroegere culturen en hun omgeving.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56703
numerus fixusnee
honoursnee
Je doet onderzoek naar materiële overblijfselen van menselijk handelen: je leert hoe je die moet opgraven en wat je dankzij dit werk te weten kunt komen over vroegere culturen. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Met ingang van september 2017 bundelen UvA en VU hun krachten en bieden samen deze bacheloropleiding aan. Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd in laboratoria en musea. Behalve colleges over het verleden, besteedt de opleiding Archeologie in Amsterdam veel aandacht aan materiaalstudie, landschap en de presentatie voor een groter publiek. De opleiding werkt nauw samen met musea, laboratoria en gemeentelijke archeologische diensten. Archeologie in Amsterdam is uniek in Nederland door de specifieke focus op Europa: zowel het Mediterrane gebied als Midden- en West-Europa, waaronder natuurlijk ook Nederland en Amsterdam.
Archeologie studeren aan de VU

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling
De opleiding Archeologie biedt een brede kennis over het verleden en geeft daarnaast een overzicht van archeologische methoden en technieken.
Het programma is zo opgebouwd, dat je steeds meer ruimte krijgt om je eigen interesses te volgen.


exchange programs
  • Erasmus+ - Groot Brittanie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Archeologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en naar keuze Duits of Frans op 6 vwo-niveau.
toelatingseisen

taaltoets

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2019
50% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Underground


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sam Leeflang
Sam Leeflang over Archeologie

"Een van de mooie dingen van archeologie is de onvoorspelbaarheid. Je weet nooit wanneer jou een speciaal inkijkje in het verleden van onze voorouders wordt gegund."

Een van de mooie dingen van archeologie is de onvoorspelbaarheid. Je weet nooit wanneer jou een speciaal inkijkje in het verleden van onze voorouders wordt gegund. Tijdens mijn eerste veldwerkstage op een middeleeuwse opgraving in Delft, vond ik de skeletten van een merrie met drie pasgeboren veulens. Waarschijnlijk was de merrie tijdens de bevalling gestorven, net als de drie veulens...
Door deze vondst werd een interessant stukje van het leven van de vroegere bewoners zichtbaar: zij hadden waarschijnlijk een hechte band met hun dieren.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Archeologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/3 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/3 RUG
Archeologie
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.33.9
docenten-3.7
studiefaciliteiten-3.7
studielast-3.5
studiebegeleiding4.03.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 5 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelordiploma Archeologie heb je een brede basiskennis, en weet je hoe je zelfstandig onderzoek doet. Je bent nu gekwalificeerd voor de basale werkzaamheden in de Nederlandse archeologie.
Als je wilt kunnen doorgroeien naar inhoudelijk interessantere of meer verantwoordelijke functies in de archeologie, dan is een mastertitel een vereiste. Als afgestudeerd archeoloog heb je toegang tot een breed scala aan beroepen, vooral als je na de bachelor een masteropleiding van 1 of 2 jaar volgt. De meeste studenten gaan na hun archeologiestudie aan het werk bij een archeologisch bedrijf, en komen dan met een VU-opleiding goed terecht. Veel van de werkzaamheden gebeuren op projectbasis, zodat je op veel verschillende opgravingen kunt werken. Je kunt als archeoloog ook gaan werken in het beleidsveld. Je staat dan niet in het veld om opgravingen te doen, maar je adviseert over erfgoedbeleid op archeologisch gebied, bijvoorbeeld bij gemeenten, provincies of projectontwikkelaars. De VU biedt uitstekende mogelijkheden om door te gaan in het wetenschappelijk onderzoek via de masteropleidingen en daarna als promovendus. Nergens in Nederland heb je zoveel kansen op een promotieplaats in de archeologie als bij de VU! beroepen: Veldarcheoloog,Beleidsmedewerker archeologie,Junior medewerker bij archeologisch adviesbureau,Erfgoed medewerker beroepen: Veldarcheoloog,Beleidsmedewerker arc…


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1958gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
68%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenApplied Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEuropean Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMediterranean Archaeologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArcheologie+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker archeologie

Bij een overheidsinstantie

erfgoed medewerker
junior medewerker bij archeologisch adviesbureau
veldarcheoloog
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite