Archeologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar wat je te weten kunt komen over vroegere culturen en hun omgeving.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56703
numerus fixusnee
honoursnee
Je doet onderzoek naar materiële overblijfselen van menselijk handelen; je leert hoe je die moet opgraven en wat je dankzij dit werk te weten kunt komen over vroegere culturen. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Met ingang van september 2017 bundelen UvA en VU hun krachten en bieden samen deze bacheloropleiding aan.

Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd in laboratoria en musea. Behalve colleges over het verleden, besteedt de opleiding Archeologie in Amsterdam veel aandacht aan materiaalstudie, landschap en de presentatie voor een groter publiek. De opleiding werkt nauw samen met musea, laboratoria en gemeentelijke archeologische diensten. Archeologie in Amsterdam is uniek in Nederland door de specifieke focus op Europa: zowel het Mediterrane gebied als Midden- en West-Europa, waaronder natuurlijk ook Nederland en Amsterdam.
Archeologie studeren aan de VU

Waarom aan de Amsterdam VU?

De bachelor heeft een sterk team docenten en onderzoekers in de archeologie. Ze maken deel uit van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), waarin de UvA en de VU sinds 2012 hun krachten op het terrein van archeologie en talen en culturen van de Oudheid bundelen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; studenten hebben een actieve rol in het lopende onderzoek van docenten. Veldwerkstages in binnen- en buitenland bereiden je voor op de toekomst na je studie.
  • Binnen het programma is veel ruimte voor verdieping op een specifiek kennisgebied. Daarnaast is het programma ingebed in twee universiteiten, met allerlei uitdagende mogelijkheden tot verbreding van kennis.
  • De opleiding Archeologie in Amsterdam werkt nauw samen met gemeentelijke archeologische diensten, musea en buitenlandse instituten. Als student maak je deel uit van een bruisend centrum op het terrein van archeologie en oudheid in Amsterdam.
  • De inhoud en organisatie van de studie is interdisciplinair wat betekent dat je vakken volgt en samenwerkt met studenten van de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen, de twee andere bacheloropleidingen die UvA en VU samen aanbieden.
  • Je studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de UvA en de Archeo-Hotspot in Amsterdam. De collecties van dit museum ga je intensief benutten.
  • Archeologie in Amsterdam bereid je uitstekend voor op een toekomst na de studie. Je bent thuis in alle aspecten van de archeologie, doet zelfstandig onderzoek en bent breed inzetbaar.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Archeologie is een brede studie. Zo leer je over Kelten, Etrusken, Romeinen en Grieken, maar ook de Middeleeuwen, en zelfs de archeologie van de Tweede Wereldoorlog komen aan bod. In de bachelor Archeologie in Amsterdam krijg je wetenschappelijk inzicht en begrijp je dat archeologie raakt aan vele andere vakgebieden, zoals erfgoed, landschap, kunst en geschiedenis.
Je leert digitale, forensische en andere moderne onderzoekstechnieken te gebruiken om archeologische resten te vinden en in kaart te brengen. Je bestudeert aardewerk, munten en botten om te weten te komen hoe men vroeger leefde. Met behulp van kaarten, geologische kennis en computermodellen reconstrueer je hoe het landschap er in het verleden uitzag. Bovendien denk je kritisch na over de rol van archeologisch erfgoed in onze eigen samenleving. Het onderwijsprogramma biedt ook de ruimte om een minor te kiezen. Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van een halfjaar waarmee je je opleiding een persoonlijke draai kunt geven. Met een minor kun je je opleiding verdiepen, of juist meer over de grenzen van je eigen vakgebied heen uitbreiden door te kiezen voor een interdisciplinaire minor of een minor in een soortgelijk vakgebied.

1e jaar De opleiding Archeologie is zo opgebouwd, dat je steeds meer ruimte krijgt om je eigen interesses te volgen.Omdat archeologie nauw samenwerkt met oudheidwetenschappen en klassieke talen, is het eerste jaar breed van opzet: je leert over de archeologie en samenleving in Europa, je verdiept je in de cultuurgeschiedenis en bronnen sinds de Oudheid, en het verband met het natuurlijke landschap. Je sluit af met een veldwerk binnen Nederland, waarin je leert opgraven.
periode
123456
A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek world
6 EC
What is Archaeology?
6 EC
A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome
6 EC
Landscape, Food Economy and Nature
6 EC
Omgaan met historische bronnen
6 EC
Archeologie van Europa in de prehistorie en Romeinse tijd
6 EC
Omgaan met materiële bronnen
6 EC
Archaeology of Medieval Europe and the Early Modern World
6 EC
Archaeology and Society
6 EC
Veldwerk en archeologisch materiaal
6 EC
2e jaar Het tweede jaar brengt meer specifieke archeologische verdieping, waarbij enkele thema's centraal staan: stedelijke cultuur, ritueel en religie, dood en herinnering. Ook is er veel aandacht voor archeologische landschappen en materialen en wetenschappelijke en digitale methoden om die te onderzoeken. Tevens ga je op excursie en sluit je het jaar af met een stage of met veldwerk.
3e jaar In het derde jaar kun je binnen de minorruimte jezelf verbreden, of juist je in een bepaald onderwerp verdiepen. Bovendien krijg je twee vakken die gericht zijn op het doen van wetenschappelijk onderzoek: een vak over archeologische theorie en over herinneringsplaatsen. Je sluit het jaar dan af met het schrijven van een scriptie over een zelfgekozen onderwerp binnen de archeologie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding Archeologie biedt een brede kennis over het verleden en geeft daarnaast een overzicht van archeologische methoden en technieken. Het programma is zo opgebouwd, dat je steeds meer ruimte krijgt om je eigen interesses te volgen.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan tijdens de vrije keuzeruimte in het derde jaar van de bachelorstudie. Kijk wat de mogelijkheden zijn via https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
exchange programs
  • Erasmus+ - Groot Brittanie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste 12 maanden. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796
niet-EU/EER studenten : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

De meeste bacheloropleidingen hanteren VU Matching. Meld je aan voor een bacheloropleiding met VU Matching vóór 1 mei 2018. Onderdeel van je aanmelding is checken of de opleiding echt bij je past. Dit doe je met VU Matching. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching. De opleiding bepaalt dan of je mag starten.
Als je je op tijd hebt aangemeld in Studielink (dus voor 1 mei), dan is het matchingsadvies niet bindend. Je kunt starten met de opleiding van je keuze, als je aan alle overige toelatingseisen hebt voldaan en je je inschrijving hebt afgerond. Als je je aanmeldt na 1 mei bepaalt de opleiding of je mag beginnen. Bij sommige opleidingen is deelname aan de activiteit bij late aanmelding verplicht, of kun je worden afgewezen op basis van het matchingsadvies.


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Archeologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en naar keuze Duits of Frans op 6 vwo-niveau.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

17 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Underground


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sam Leeflang
Sam Leeflang over Archeologie

"Een van de mooie dingen van archeologie is de onvoorspelbaarheid. Je weet nooit wanneer jou een speciaal inkijkje in het verleden van onze voorouders wordt gegund."

Een van de mooie dingen van archeologie is de onvoorspelbaarheid. Je weet nooit wanneer jou een speciaal inkijkje in het verleden van onze voorouders wordt gegund. Tijdens mijn eerste veldwerkstage op een middeleeuwse opgraving in Delft, vond ik de skeletten van een merrie met drie pasgeboren veulens. Waarschijnlijk was de merrie tijdens de bevalling gestorven, net als de drie veulens...
Door deze vondst werd een interessant stukje van het leven van de vroegere bewoners zichtbaar: zij hadden waarschijnlijk een hechte band met hun dieren.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Archeologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/3 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/3 RUG
Archeologie
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.33.9
docenten-3.7
studiefaciliteiten-3.7
studielast-3.5
studiebegeleiding4.03.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 5 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelordiploma Archeologie heb je een brede basiskennis, en weet je hoe je zelfstandig onderzoek doet. Je bent nu gekwalificeerd voor de basale werkzaamheden in de Nederlandse archeologie. Als je wilt kunnen doorgroeien naar inhoudelijk interessantere of meer verantwoordelijke functies in de archeologie, dan is een mastertitel een vereiste.
Als afgestudeerd archeoloog heb je toegang tot een breed scala aan beroepen, vooral als je na de bachelor een masteropleiding van 1 of 2 jaar volgt.

De meeste studenten gaan na hun archeologiestudie aan het werk bij een archeologisch bedrijf, en komen dan met een VU-opleiding goed terecht. Veel van de werkzaamheden gebeuren op projectbasis, zodat je op veel verschillende opgravingen kunt werken.

Je kunt als archeoloog ook gaan werken in het beleidsveld. Je staat dan niet in het veld om opgravingen te doen, maar je adviseert over erfgoedbeleid op archeologisch gebied, bijvoorbeeld bij gemeenten, provincies of projectontwikkelaars.

De VU biedt uitstekende mogelijkheden om door te gaan in het wetenschappelijk onderzoek via de masteropleidingen en daarna als promovendus. Nergens in Nederland heb je zoveel kansen op een promotieplaats in de archeologie als bij de VU!
beroepen: Veldarcheoloog,Beleidsmedewerker archeologie,Junior medewerker bij archeologisch adviesbureau,Erfgoed medewerker
beroepen: Veldarcheoloog,Beleidsmedewerker archeologie,Junior medewerker bij archeologisch adviesbureau,Erfgoed medewerker

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1958gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
68%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArchaeology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchaeology of North Western Europegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMediterranean Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker archeologie

Bij een overheidsinstantie

erfgoed medewerker
junior medewerker bij archeologisch adviesbureau
veldarcheoloog
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite