Bewegingswetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Is bewegen altijd goed voor je gezondheid? Waarom bezwijken sporters soms onder druk? Verwonder je bij Bewegingswetenschappen over het menselijk bewegen en bewonder het vernuft van het lichaam.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56950
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen bestudeer je het menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken. Bewegingswetenschappen is een pittige studie, die verschillende vakgebieden zoals biologie, wiskunde, natuurkunde en psychologie samenbrengt. Door middel van hoorcolleges, werkgroepen en practica verdiep je je in de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem en de aansturing daarvan door het zenuwstelsel. Met jouw academische kennis en praktische vaardigheden ben je straks in staat om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken op het gebied van gezondheid en sport, maar juist ook om als fundamenteel onderzoeker op het gebied van bewegen aan de slag te gaan.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2018
  • Je studeert aan een gerenommeerd instituut
  • De nadruk ligt op persoonlijke aandacht
  • De afdeling Bewegingswetenschappen is kleinschalig
  • De digitale voorzieningen zijn up-to-date
  • De studievereniging is dynamisch

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Met Bewegingswetenschappen aan de VU profiteer je van onze veertigjarige ervaring op dit vakgebied (we hebben bijvoorbeeld de klapschaats ontwikkeld). De studie heeft een exacte insteek en is kleinschalig, je gebruikt veel wis- en natuurkunde en hebt veel contact met docenten en medestudenten. De verhouding hoorcolleges: werkcolleges: practica is grofweg 6: 3: 1.
Tijdens de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen bestudeer je het menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken. Afhankelijk van de vraagstelling en de gekozen invalshoek doe je dit met behulp van natuurwetenschappelijke, medisch-biologische, gedragswetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek.

De bacheloropleiding Bewegingswetenschappen duurt drie jaar. In de eerste twee jaar volgt iedereen hetzelfde programma. In het derde jaar kies je een specialisatie in de vorm van een minor: een pakket van 30 studiepunten in de richting Sport, Gezondheid, Bewegingssysteem, Psychomotorische Therapie (PMT) of Sport- en Prestatiepsychologie. Voor studenten van andere (verwante) opleidingen wordt de Universiteitsminor Sport, Bewegen en Gezondheid aangeboden.

Na de bacheloropleiding kun je doorstromen in een van de masteropleidingen aan de VU: Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health, Musculoskeletal Physiotherapy Sciences of in de tweejarige Research Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health.

Kortom: de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen biedt veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de domeinen gezondheid, geneeskunde en techniek. Het is maar net waar jouw interesse ligt.

1e jaar Je maakt in het eerste jaar kennis met de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem. Ook leer je hoe bewegen is afgestemd op de omgeving en over de rol die waarneming daarbij speelt. Verder leer je over de effecten van bewegen op gezondheid en van gezondheid op bewegen.
periode
Inleiding Inspanningsfysiologie
Sensomotorische coordinatie
Verwerken van digitale signalen
Wiskunde
2e jaar In het tweede jaar leer je veel over verschillende meettechnieken en -methoden die in de Bewegingswetenschappen worden gebruikt en ga je die technieken ook zelf toepassen, bijvoorbeeld in het vak klinische bewegingsanalyse. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan.
3e jaar In het derde jaar specialiseer je je via een minor. Bij Bewegingswetenschappen kun je kiezen uit vijf minoren: Sport, Gezondheid, Sport- en prestatiepsychologie, Psychomotorische therapie en Bouw, werking en sturing van het bewegingsapparaat. Je kunt echter ook voor een minor van een andere opleiding of universiteit kiezen in binnen- of buitenland.

minors

minor Minor Bouw, werking en sturing van het bewegingssysteem

Hoe zijn eigenschappen van het bewegingssysteem gerelateerd aan prestatie tijdens bewegingen?

Waarom worden bewegingstaken zoals springen, wandelen en hardlopen uitgevoerd op de karakteristieke wijze waarop zij worden uitgevoerd? Hoe is het genereren van de daartoe benodigde stuursignalen georganiseerd in het zenuwstelsel? Hoe is het metabool energieverbruik tijdens wandelen en hardlopen gerelateerd aan spierarbeid? Bij het zoeken naar antwoorden op deze en andere vragen is het simuleren van beweging met behulp van modellen van het bewegingssysteem en computers onmisbaar. Het vormt de kern van modern bewegingsonderzoek.

minor Minor Gezondheid

De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische of neuromusculaire problemen.

minor Minor Psychomotorische Therapie

In psychomotorische therapie gaat het erom psychische problematiek via een op beweging en lichaamsbeleving gerichte aanpak te verminderen.

minor Minor Sport

In de Minor Sport wordt vanuit verschillende vakgebieden aandacht besteed aan het verschijnsel sport en aan factoren die van invloed zijn op de prestaties in de sport.

minor Minor Sport- en Prestatiepsychologie

Centraal in de minor staan vragen die betrekking hebben op psychologische factoren en hun relatie tot prestaties en prestatieverbetering in sport en andere prestatie-omgevingen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet80% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Eerstejaarsstudenten Bewegingswetenschappen moeten minimaal 42 van de 60 studiepunten behalen. Daarnaast moet je voldoen aan de "kwalitatieve eis" dat het eindcijfer voor Wiskunde én voor Biomechanica minimaal een 4 bedraagt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden kan tot 1 mei.
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde en een sterke aanbeveling voor Wiskunde B
vwo E&MWe vragen je om aan te tonen dat je Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde op 6 vwo-niveau beheerst. Staan deze vakken niet op je diploma, dan raden we je aan contact op te nemen met de studieadviseur.
vwo C&MWe vragen je om aan te tonen dat je Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde op 6 vwo-niveau beheerst. Staan deze vakken niet op je diploma, dan raden we je aan contact op te nemen met de studieadviseur.
hbo-pWe vragen je om aan te tonen dat je Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde op 6 vwo-niveau beheerst. Staan deze vakken niet op je diploma, dan raden we je aan contact op te nemen met de studieadviseur.
toelatingseisen

vooropleiding
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Bewegingswetenschappen studeren:

  • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
  • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
  • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

566 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
150 eerstejaars gestart in 2017
56% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Vereniging in Beweging, VIB


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Toen ik me als vwo'er ging oriënteren, twijfelde ik tussen fysiotherapie en Bewegingswetenschappen. Achteraf ben ik heel blij met de keuze voor Bewegingswetenschappen hier aan de VU. Het programma biedt me diepgang en een stevige wetenschappelijke basis. Daardoor kan ik straks kiezen uit masters die perfect aansluiten op mijn ambitie.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Bewegingswetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
150 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 RUG
Bewegingswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
111 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.63.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 202 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een bacheloropleiding Bewegingswetenschappen op zak heb je een prima basis om als expert op het gebied van het menselijk bewegen aan de slag te gaan.
Velen kiezen na de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen voor een masteropleiding in hetzelfde gebied, maar het is ook mogelijk om een masteropleiding te volgen in een aanverwant gebied, zoals Neurosciences, Health Sciences, Geneeskunde (na selectieprocedure), of Biomedical Engineering aan een Technische Universiteit. Kortom: de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen biedt veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de domeinen gezondheid, geneeskunde en techniek. Het is maar net waar jouw interesse ligt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als bewegingswetenschapper sta je sterk op de arbeidsmarkt: afgestudeerden vinden over het algemeen snel een baan.Je kunt kritisch denken en problemen analytisch oplossen.Je beschikt over kennis en vaardigheden om resultaten van bestaand onderzoek op waarde te schatten, te gebruiken en zo nodig aan te vullen met nieuwe kennis.Verder ben je in staat rapporten en onderzoeksverslagen te beoordelen op inhoudelijke en methodologische aspecten en kun je daarover schriftelijk en mondeling verslag doen.
In eerste instantie leidt de bacheloropleiding op tot een van de drie Engelstalige masteropleidingen van de afdeling Bewegingswetenschappen. Via een masteropleiding kun je je verder voorbereiden op een loopbaan als onderzoeker bij bijvoorbeeld de universiteit of bij een toegepast onderzoeksinstituut als TNO. Ook kun je aan de slag als adviseur of projectleider bij een gemeente of sportbond. Na een master Bewegingswetenschappen en de postacademische opleiding tot praktijksportpsycholoog kun je aan de slag als sportpsycholoog. Een aanzienlijk deel van onze alumni kiest na het volgen van de docentenopleiding voor een loopbaan als HBO-docent. Met een HBO-diploma Fysiotherapie en een master bij Bewegingswetenschappen kun je je fysiotherapeutische vaardigheden combineren met een onderzoeksbaan in bijvoorbeeld een revalidatiecentrum. Liever kiezen voor een andere master? Bekijk het aanbod op de website: /www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen
beroepen:

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2002gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
37%kans op een baan op niveau
50%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 6 EC pre-master
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Health (research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
RUGSport Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftTechnical Medicine+ 56 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite