Biologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bachelor Biologie aan de VU: Ontrafel Systeem Leven. Jouw topstart in life science met de best gewaardeerde biologiestudie van Nederland!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56860
numerus fixusnee
honoursnee
Wil jij Systeem Leven ontrafelen? Weten hoe alles in elkaar zit en met elkaar verbonden is? In de bachelor opleiding Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek je levende systemen in mensen, dieren en planten, van moleculen tot ecosystemen. Biologie biedt jou de breedste basis voor een (studie)loopbaan in life science, of je straks als bio-wetenschapper nu aan de slag wilt met moleculaire biologie, ecologie, duurzaamheid of met mens en gezondheid. Je hebt na je bachelor Biologie keuze uit maar liefst 10 VU Master's in life science! En niet alleen daarom is dit een topstart voor jou: Biologie aan de VU is de best gewaardeerde bio-studie van Nederland volgens de Nationale Studenten Enquête, en Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten 2018, 2019 en 2020.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2018
Onze studenten zijn het meest tevreden over hun opleiding ten opzichte van alle biologie studies van Nederland. Over de opleiding als geheel, over de inhoud van het programma, over de docenten, de groepsgrootte en over de begeleiding bij het ontwikkelen van academische (onderzoeks)vaardigheden zijn ze zeer positief.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en daar doen we ook ons uiterste best voor! Zo is er speciaal een docent beschikbaar om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van hun academische vaardigheden, en bieden we je op maat gesneden loopbaanbegeleiding en een van de langste bachelor onderzoeksstages van Nederland. Inhoudelijk is onze bachelor Biologie bovendien uniek door de invalshoek vanuit Systeem Leven en de samenhang die daardoor ontstaat in je studieprogramma.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In de eerste twee jaar leg je vooral een brede basis. Tijdens de vakken worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica. Aan het einde van het tweede jaar ga je je specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding.
Al aan het eind van het eerste jaar, een deel van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Er is een specifieke track Moleculaire Biologie en een track Evolutie & Ecologie, maar je kan daartussen ook cursussen combineren. Daarbij vormt de keuze in je derde jaar de belangrijkste basis voor je vervolgopleiding, bijvoorbeeld een specialisatie in een masteropleiding.

1e jaar Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica, evolutie, morfologie, biochemie en ecologie. Daarnaast is er ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Sommige van deze onderwerpen zijn samengevoegd in thematische vakken om zo het integratieve karakter van de biologie te illustreren. Alle vakken zijn tijdens dit jaar verplicht.
periode
12345
Cyclus van het leven
12 EC
Evolutie en diversiteit van leven
12 EC
Methodologie en onderzoek in de biologie
6 EC
Neurobiologie
6 EC
Ecologie, mens en natuur
6 EC
Voorspellen en analyseren in de biologie
6 EC
2e jaar Tijdens het tweede jaar volg je verdiepende (keuze)cursussen. Ook hier zijn onderwerpen soms samengevoegd in langere thematische vakken en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie, genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen. Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze.
3e jaar In het derde jaar start je met een minor naar keuze. Dit zijn vijf vakken met hetzelfde thema bijvoorbeeld: Evolutionary Biology & Ecology, of Earth & Climate. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen. Je volgt ook een onderzoeksstage gedurende vier maanden in de richting van jouw keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep. Je bedankt zelfstandig een plan van aanpak en voert dit uit.

minors

minor Evolutionary Biology and Ecology

Evolutie is een centraal thema in de biologie dat in elke discipline van de biologie aan bod komt.

Evolutie is een centraal thema in de biologie dat in elke discipline van de biologie aan bod komt. Deze minor illustreert hoe evolutionair denken tot uiting komt in al die verschillende gebieden als de ecologie, genetica, moleculaire biologie, de fysiologie van dieren en gedragswetenschappen. Door de gemeenschappelijke principes van de biologie te bestuderen, zorgt deze minor ervoor dat studenten verdiepende kennis opdoen van de onderwerpen uit de moderne biologie. Studenten worden zo gestimuleerd om verder te studeren en te bekijken welke van deze onderwerpen hen het meest aanspreekt. Tegelijk biedt dit programma een brede basis in de biologie die je kunt combineren met een professionele carrière in het onderwijs of in de wetenschapscommunicatie.

minor Biomolecular and Neurosciences track Neuroscience

Het doel van deze minor is om de student verdiepende kennis te geven op het gebied van de neurowetenschappen.

De student zal kennis opdoen met betrekking tot de laatste inzichten in de experimentele cellbiologie in de eerste twee vakken van de minor. Daarna kiest de student meer verdiepende vakken op het gebied van de neurowetenschappen.

minor Topics in Biomedical Sciences

In deze minor worden vier onderwerpen besproken. Daarnaast is er een open slot in januari om een keuzevak te volgen.

Sommige cursussen gaan dieper in op bepaalde onderwerpen zoals in de vakken Biochemistry of Health and Disease en Molecular Principles of Brain Disorders. Het vak Experimental Immunology laat zien hoe immunologisch onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd. In het vak Antimicrobial Compounds leer je hoe interdisciplinair onderzoek kan leiden tot nieuwe medicijntargets en hoe die te gebruiken zijn in de kliniek. Deze minor is geavanceerd, heeft een interdisciplinair karakter en bereid je voor op verschillende masters.

minor Brain & Mind

Het doel van deze minor is om de student kennis te laten maken met de verschillen terreinen van de neurowetenschappen.

De student zal inzichten verkrijgen in de nieuwste kennis met betrekking tot de werking van het brein en hoe deze kennis ingezet kan worden om zaken als cognitieve processen, sociale interacties en antisociale gedragingen beter te begrijpen. Daarnaast komen er verschillende breinaandoeningen zoals depressie, verslaving, aandacht –en eetstoornissen aan de orde. Het nature-nurture -debat wordt bediscussieerd, net als recente updates over onderzoek naar het menselijk genoom.

minor Minor Biomedical and Health Interventions

Deze minor gaat over recentelijke ontwikkelingen op het gebied van biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen en plaatst het in een breder perspectief.

Bijvoorbeeld in het maatschappelijke, politieke, economische of leidinggevende perspectief. Tegenwoordig zijn er vele uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg als gevolg van nieuwe besmettelijke ziektes, veranderende ziektepatronen, demografische veranderingen, stijgende zorgkosten en globalisatie. Tegelijk resulteren nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen in innovatieve producten en dienstverleningen, bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, neurotechnologieën en telemedicine. Ideaal gezien leveren deze wetenschappelijk ontwikkelingen een bijdrage aan het oplossen van de problemen. Toch is dat niet altijd zo. Technische innovaties worden niet opgepakt door patiënten, vaccinatieprogramma's bereiken niet voldoende mensen, maatschappelijke bewegingen stoppen verdere wetenschappelijke ontwikkelingen, etc. Hoe komt het dat deze uitkomsten zo negatief zijn en wat kunnen we er in de toekomst aan veranderen om te zorgen dat ontwikkelingen in de biomedische –en gezondheidswetenschappen beter aansluiten bij de behoeften van de gezondheidszorg? Deze minor zoekt antwoorden op bovengenoemde vragen.

minor Biomolecular and Neurosciences track Biomolecular Sciences

Het doel van deze minor is om de student verdiepende kennis te geven op het gebied van de biomoleculaire wetenschappen.

Gedurende de eerste twee vakken (Experimental Cell Biology I and II) verrijk je inzichten in de laatste kennis op het gebied van de experimentele celbiologie. Daarna kiezen de studenten voor de specifieke track Biomoleculair Sciences.

minor Earth and Climate

Deze minor focust zich op de studie van System Earth (land, oceaan, atmosfeer) en op de impact van het klimaat en de mens het natuurlijke system.

De student gaat o.a. de volgende aspecten bestuderen: hoe werkt System Earth met de interacties tussen gesteente, water, organismen en gassen? Wat zijn de interacties tussen de biosfeer, geosphere, Darwins evolutietheorie en de grote extinctie in de geschiedenis van de aarde? Mensen veranderen de aarde: het antropogeen als een nieuwe geologische periode; benaderen we een nieuw massa extinctietijdperk? Wat is de impact van de mens en het klimaat op de biogeochemische cycli op het land en de oceanen?

minor Global Health

Nieuwe besmettelijke ziektes, veranderende ziektepatronen, veroudering, stijgende zorgkosten – deze problemen voegen complexiteit toe aan de al bestaande uitdagingen in de wereldwijde gezondheid.

De meeste ziektes gaan de nationale grenzen over en de meeste gezondheidsproblemen hebben een sociale, politieke en economische impact. Meer dan ooit heeft de wereld een visie nodig die de hele wereld aangaat. Tegelijk zijn er steeds meer innovatieve antwoorden op deze uitdagingen. Denk aan nieuwe geneesmiddelen, neurotechnologieën, genomics, m-health (door gebruik te maken van mobiele telefoons), veldkits die laboratoria vervangen maar ook innovatieve financieringsschema's en zorgarrangementen (bijvoorbeeld gemeenschapsgerichte gezondheidszorg). Maar hoe zorgen we dat deze uitvindingen oplossingen kunnen bieden voor de huidige uitdagingen in de gezondheid? De geschiedenis laat zien dat veel interventies toch niet zo nuttig bleken en zelfs voor onbedoelde consequenties zorgden. Om deze complexe gezondheidsuitdagingen doeltreffend aan te pakken, moeten gezondheidsonderzoekers over interdisciplinaire grenzen gaan, en in contact treden met gezondheidswerkers, patiënten en anderen, om een beter inzicht te krijgen in mondiale gezondheidsproblemen en om strategische actie te ondernemen om deze problemen op te lossen.

minor Nationale GI-minor

De National Geo Information minor verdiept je kennis op het gebied van de toepassingen van Geo Information.

Je kunt kiezen uit verschillende specialisaties aan zes universiteiten en je kunt stage lopen bij verschillende coöperaties en overheidsinstanties. Het gebruik van Geo Information wordt gezien als een grote opkomst in verschillende gebieden. Een paar voorbeelden: economie (geomarketing), ICT, beleid, gezondheidszorg, spatiele planning en stadsvernieuwing.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Naast de bovengenoemde werkvormen gaan de studenten ook een aantal keer op veldwerk. Stage wordt vaak in het buitenland gedaan.
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd om kennis en inzichten uit de moderne biologie op uitdagende manier over te dragen op jonge mensen en zo een nieuwe generatie van biologen op te leiden die kennis hebben van de breedte van het vakgebied en ankers hebben in de maatschappij. Biologen aan de VU specialiseren zich in de "universele principes" van het leven, zoals die tot uitdrukking komen in erfelijkheid, ontwikkeling, gedrag, ecologie en evolutie.
docenten
Onze bachelor biologie is niet zo groot. Dat betekent dat je al snel bekend bent met de docenten, maar de docenten dus ook met jou. Contact is daardoor al snel makelijk en erg informeel. Je kan altijd binnenlopen, extra hulp krijgen of uitleg vragen. En tijdens colleges is er ook ruimte voor extra discussie, ipv alleen de stof behandelen. Dit wordt altijd erg door de studenten gewaardeerd!
studeren in het buitenland
Je kan zowel je minor (30 EC) als je stage (23 EC) buiten de VU/buiten Nederland volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&MAangevuld met Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
vwo C&MAangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Biologie op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 5 extra eisen: Engels, Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

63 studenten volgen deze opleiding
44% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2016
56% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gyrinus Natans


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam VU
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/7 Universiteit Leiden
Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
3/7 RUG
Biologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
141 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 UU
Molecular Life Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
245 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 UU
Biologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
245 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Amsterdam UVA
Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
65% Nederlandstalig
35% Engelstalig
7/7 Wageningen University
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2020  84
€ 282 gemiddelde kamerhuur
168 eerstejaars
49% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.53.9
studielast3.43.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 51 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Biologie is een brede opleiding met veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vooral als je na je bachelor ook een master gaat doen (waar onze opleiding uitstekende op voorbereidt). Na je bachelor kan je de volgende masters gaan doen: Ecology, Biomedical Sciences, Biomolecular Sciences, Bioinformatics & Systems Biology, Environment & Resource Management of Leraar VHO Biologie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als biowetenschappers kan je een drijvende kracht worden voor economische groei en sociale ontwikkeling in de komende jaren. Denk maar aan onderzoek naar klimaatverandering, het wereldvoedselprobleem en ziektebestrijding. De ontrafeling van het menselijke genoom, een wetenschappelijke doorbraak, werd ook door biowetenschappers geleid. Maar naast puur wetenschappelijk, zijn er uiteraard tal van andere carrièremogelijkheden richting educatie, advies, wetenschapsjournalistiek, beleid en management
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2161gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiobased Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEcology and Evolution+ aanv. eisen
RUGEcology and Evolution+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAFreshwater & Marine Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeneral Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGreen Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiologygeen aanvullende eisen
RUGBiologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiology+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology and Business Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology and Science Communication and Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEvolutionary Biology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGBiomolecular Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEcologygeen aanvullende eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
UUEnvironmental Biology researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UUInfection and Immunity research+ aanv. eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGMarine Biology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMedical Biology+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGMolecular Medicine and Innovative Treatment+ aanv. eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPhilosophy of Neurosciencegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker volksgezondheid
biochemisch analist
biotechnologisch analist
botanisch analist (hoger)
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
klinisch-chemisch ingenieur
manager medisch laboratorium
medisch-microbiologisch ingenieur
microbiologisch analist (hoger)
moleculair biologisch analist (hoger)
zoölogisch analist
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite