Computer Science

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Bij de Bachelor Computer Science (Informatica) aan de VU word je opgeleid tot een expert die computersystemen bedenkt, bouwt en perfectioneert en zo de wereld verbindt.

open_in_newstudy website

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50426
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Computer Science gaat over de interactie tussen mens en informatie. Die informatie kan variëren van treindienstregelingen tot persoonlijke medische gegevens, of nieuwe virtuele games. Technologie brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar er zitten ook risico's aan verbonden. De bachelor Computer Science richt zich zowel op de positieve aspecten als op de negatieve, waarbij netwerken en beveiliging de twee belangrijkste onderwerpen zijn. Deze opleiding heeft een internationaal karakter, waarbij Engels de voertaal is.
De openheid en transparantie die we in Nederland waarderen, zijn ook te zien in ons onderwijssysteem. De opleiding is uitdagend en we verwachten een proactieve houding van de student. De deuren van de docenten staan altijd open zodat zij vragen kunnen beantwoorden. Onze docenten combineren lesgeven met het doen van onderzoek, en zij onderhouden goede relaties met verschillende relevante bedrijven. Projecten waaraan de student zal werken worden vaak georganiseerd in samenwerking met dergelijke bedrijven.

Waarom aan de Amsterdam VU?

We zijn op weg naar een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Als je Computer Science komt studeren aan de VU krijg je de kans om je te verdiepen in een breed scala aan academische disciplines, die zich allen buigen over het thema van die verbonden wereld. Als student aan de VU ben je op een unieke manier gekwalificeerd om een bijdrage te leveren aan dit thema. Je wordt opgeleid tot een expert met zowel technische als multidisciplinaire vaardigheden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar focust op het aanleren van bepaalde basisvaardigheden die in het tweede en derde jaar nodig zijn, zoals logica, wiskunde en programmeren. Het tweede jaar bestaat uit verplichte hoorcolleges, werkgroepen en practica. Dit jaar is diepgaander en vereist meer zelfstandigheid van de student. In de eerste helft van het derde jaar volgt de student een minor naar keuze. De tweede helft bestaat uit twee verplichte vakken en een individueel bachelor project.
1e jaar Het programma van het eerste jaar heeft meerdere doelen. Ten eerste leert de student de basisvaardigheden die nodig zijn voor het tweede en derde jaar, zoals logica, wiskunde en programmeren. Ten tweede geven de cursussen van het eerste jaar een overzicht van de hoofdonderwerpen die in de rest van de bachelor aan bod zullen komen. Het eerste jaar Computer Science ziet er voor iedere student hetzelfde uit.
periode
12345
Computer Programming
6 EC
Introduction Computer Science
3 EC
Computer Networks
6 EC
Networks and Graphs
6 EC
2e jaar Het tweede jaar bestaat wederom uit verplichte hoorcolleges, werkgroepen, en practica. De cursussen zijn diepgaander en vereisen meer zelfstandigheid van de student.
3e jaar In de eerste helft van het tweede jaar kies je meerdere keuzevakken met een samenhangend thema (een minor). De tweede helft van het derde jaar bestaat uit twee verplichte vakken en het bachelor project. Het bachelor project is een individuele opdracht waarbij studenten de kans krijgen om zich te verdiepen in een specifiek onderwerp en om hun vaardigheden en kennis te gebruiken die zij tijden de bachelor hebben opgedaan.

minors

minor Minor Artificial Intelligence

With the minor Artificial Intelligence you get the chance to go deeper into the material of Artificial Intelligence.

This way you start with uncertain knowledge and you make it possible to represent knowledge better. Using web data you learn how algorithms classify data and you will try to find an optimal algorithm for certain daily issues.

minor Minor Bioinformatics and Systems Biology

In this minor you will become acquainted with Bioinformatics and System Biology on the basis of examples from scientific research.

In addition, the minor gives you the opportunity to learn essential skills, for example programming for students of a bachelor in Biology, Biology for students with a background in Computer Science and Mathematics for students of a HBO Bioinformatics program. Successful completion of the minor gives you access to the MSc Bioinformatics and Systems Biology.

minor Minor Deep programming

In this minor you will learn everything about the principles behind programming and managing processes.

minor Minor Web Services and Data

Immerse yourself in the technology behind Web Services and how data plays a 'big' role in this

For the minor Web Services and Data minor, you study how you can intelligently research the web and how intelligent systems work on the web.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, computer exercise, group discussion, group assignment, lecture, individual assignment, laboratory work, literature study, oral presentation, research, research project, research proposal, design project, poster presentation, practicum, project, seminar, gaming, internship, tutorial, working group, self evaluation, self study
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
objectives
De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van de computerwetenschappen en eventueel aanverwante disciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de computerwetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De bacheloropleiding is bedoeld als voorbereiding op de master Computer Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten met een bachelor diploma Computer Science kunnen ook worden toegelaten tot een relevante master opleiding aan een andere Nederlandse of Europese universiteit. Als je een geschikte minor kiest, kan je ook een andere gerelateerde masteropleiding volgen zoals Information Science, Artifical Intelligence en Bioinformatics. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de computerwetenschappen in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.

honours-/excellence program Honours Programme

Are you talented and motivated? Then the VU Honours Programme offers you the opportunity to invest more in your own area of study and to broaden your horizon.

The VU offers a Bachelor Honours Programme for excellent students from the Faculty of Science. The goal of the Honours Programme is for talented students to deepen and broaden their knowledge under intensive guidance. The VU Honours traject includes 30 credits (EC) and takes 2,5 years. 12-18 EC are achieved at the Faculty of Science and 12-18 EC are achieved at another faculty. The Honours Programma is an addition to the regular programme and only meant for students who want and can do more than the regular programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
Voor meer informatie zie: https://bachelors.vu.nl/nl/toelating-inschrijven/matching/index.aspx


toelaatbare profielen
vwo C&Mmet Wiskunde B
vwo E&Mmet Wiskunde B
vwo N&Gmet Wiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pJe komt in aanmerking voor toelating tot de Bachelor in Computer Science indien je kunt aantonen voldoende vaardigheid in Wiskunde B en Engels te hebben
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

394 studenten volgen deze opleiding
16% daarvan is vrouw
145 eerstejaars gestart in 2017
19% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Subliem


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Computer Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 82 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen krijg je een Bachelor of Science diploma in Computer Science. Je kunt jouw kennis inzetten om bijvoorbeeld computerprogramma's te ontwikkelen, potentiele zwakheden in de netwerkbeveiliging te evalueren of een beveiligd netwerk te ontwerpen. Na je bachelor kun je er ook voor kiezen om verder studeren door te starten met een masteropleiding. De VU biedt zes Computer Science Master-programma's die elk een uitstekende reputatie hebben in een internationale omgeving.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze afgestudeerden hebben banen gevonden als software-engineers bij Google, Nokia en de Gemeente Amsterdam. Anderen zijn erkende ethische hackers geworden bij XS4ALL, consultants bij Accenture of zijn nu CEO van hun eigen bedrijf (bijvoorbeeld Voiceworks). Computer Science is van onschatbare waarde voor bijna elke moderne industrie of bedrijf, dus je hebt veel opties als het gaat om het vinden van de juiste baan.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
UUBioinformatics and Biocomplexitygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUComputer Science geen aanvullende eisen
TU DelftComputer Sciencegeen aanvullende eisen
TU EindhovenComputer Science and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science in Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenEIT Data Science+ aanv. eisen
TU EindhovenEIT ICT Embedded Systems+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEIT ICT Service Design and Engineering+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEmbedded Systemsgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
UUHuman Computer Interactiongeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInformation Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInformation Security Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ceo
consultant
ethical hacker
software engineer
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website