Criminologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de bachelor Criminologie aan de VU duik je in de oorzaken en gevolgen van criminaliteit en de verschillende soorten bestraffing.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56469
numerus fixus130plaatsen
honoursheeft honours track
Ben jij nieuwsgierig naar de achtergronden en ontwikkelingen van criminaliteit en heb je een kritische blik? Dan is de bachelor Criminologie aan de VU iets voor jou.

Criminologie aan de VU is de beste Criminologie bachelor in Nederland volgens de Keuzegids Universiteiten 2018 en de Nationale Studenten Enquête 2017 en 2018. Tijdens de bachelor leer je criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Vanuit het oogpunt van politie en justitie én van dader en maatschappij. Je onderzoekt de verschillende vormen van criminaliteit, waarom iemand een misdrijf pleegt en welke gevolgen dat heeft voor schade en slachtoffers. Je kijkt ook naar hoe criminaliteit kan worden voorkomen en bestraft.

Als criminoloog denk je kritisch. Daarom is er binnen de opleiding veel ruimte voor discussie over ethische kwesties. Waarom vinden we bepaalde gedragingen verkeerd en noemen we die crimineel? Welke effect heeft straffen en wat voor invloed heeft het als je iemand het etiket crimineel geeft? Daarnaast word je uitgerust met een stevige dosis kennis over methoden en technieken voor onderzoek, zoals interviewen en statistiek.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Criminologie aan de VU is de beste Criminologie Bachelor in Nederland volgens de Keuzegids Universiteiten 2018 én de Nationale Studenten Enquête 2017 en 2018.
 • De lesstof haakt in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Zo is er tijdens de studie steeds meer aandacht voor cybercrime.
 • De opleiding aan de VU geeft je een stevige dosis kennis over methoden, technieken en statistiek. Zaken die je in je verdere loopbaan altijd en overal nodig hebt.
 • Alleen aan de VU krijg je tijdens de bachelor Criminologie het vak Historische Criminologie.
 • Je wordt tijdens de gehele bachelorperiode begeleid door een tutor.
 • De VU is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt. Zo leer je tijdens je studie al omgaan met verschillende mensen, waardoor je als criminoloog een bredere blik krijgt op de maatschappij.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Criminologie is een combinatie van sociologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en statistiek, met criminaliteit als onderwerp. Je onderzoekt de verschillende vormen van criminaliteit, waarom iemand een misdrijf pleegt en welke gevolgen dat heeft voor schade en slachtoffers. Je kijkt ook naar hoe criminaliteit kan worden voorkomen en bestraft.
Tijdsbesteding:

Contacturen: ± 14
Zelfstudie: ± 28
Totaal: ± 42

1e jaar Criminaliteit bestudeer je niet vanuit de collegezaal. Vanaf het eerste jaar kom je in aanraking met het echte werk. Naast hoorcolleges en werkgroepen volg je practica waarin je het gedrag van een verdachte criminologisch leert verklaren, bijvoorbeeld aan de hand van een (geanonimiseerd) strafdossier. Je krijgt les van verschillende gastdocenten die een rol spelen in het strafproces, zoals een politieagent, rechter, officier van justitie en iemand van de reclassering.
periode
Actoren in de rechtshandhaving
Beginselen Strafrecht
Inleiding Criminologie
Inleiding in de Rechtswetenschappen
Inleiding psychologie
Inleiding publiekrecht
Inleiding sociologie
Project Criminologie
Statistiek I
Statistiek II
2e jaar Je verdiept je verder in de vakken uit het eerste jaar. Het vak Preventie & Bestraffing leert je meer over reacties op criminaliteit. Bij levensloop- en ontwikkelingspsychologie leer je hoe crimineel gedrag ontstaat en hoe criminele carrières verlopen. Daarnaast oefen je bij Methoden en technieken onderzoeksvaardigheden zoals interviewtechnieken en het vinden van verbanden in politieregistraties.
3e jaar De eerste helft vul je in met een minor naar keuze. Bijvoorbeeld de minor Forensische criminologie die door de faculteit wordt aangeboden. Je mag ook een minor aan een andere faculteit of universiteit volgen, óf de periode gebruiken om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je eindigt het jaar met het vak Onderzoeksvaardigheden waarbij je met een groepje een groot onderzoek naar een criminaliteitsprobleem doet. Je schrijft hierover een individuele thesis.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
exchange programs
 • Universiteit van Gent Uitwisselingsprogramma - Belgie
 • Vrije Universiteit Brussel Uitwisselingsprogramma - Belgie
 • L.M. Universitat Munchen Uitwisselingsprogramma - Duitsland
 • University of Leeds Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
 • Keele University Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
 • Universita  Cattolica di Milano Uitwisselingsprogramma - Italie
 • Universitat de Girona Uitwisselingsprogramma - Spanje
 • Universite de Montreal Uitwisselingsprogramma - Canada
 • Northeastern University, Boston Uitwisselingsprogramma - USA
 • University of Pretoria Uitwisselingsprogramma - Zuid-Afrika
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honoursprogramma is bedoeld voor ambitieuze studenten die gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om 30 punten aan extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
http://bachelors.vu.nl/nl/Images/Criteria_Selectie_Criminologie_2017_tcm285-785786.pdf

cijfergemiddelde

cijferlijst

taaltoets
Een goede taalbeheersing is onontbeerlijk voor een academische opleiding en ook binnen de opleiding Criminologie is taal erg belangrijk. Het is dan ook van belang dat je beschikt over een uitstekende beheersing van het Nederlands. Alle eerstejaarsstudenten van de VU leggen aan het begin van hun opleiding een taaltoets af. Als uit de test blijkt dat je taalproblemen hebt, dan volg je een bijspijkercursus Nederlands om je taalvaardigheid te verbeteren

math test
Beginnende Criminologiestudenten dienen een minimum wiskundeniveau te hebben (vwo-eindexamen). Daarom krijg je aan het begin van het eerste jaar een wiskundetoets om vroegtijdig eventuele achterstanden in je kennis te traceren. Voor de wiskundetoets is geen voorbereiding nodig. Met de wiskundetoets wordt bepaald of je wiskundekennis voldoende is om de opleiding zonder problemen te voltooien.
Mocht uit de test blijken dat je wiskundeniveau niet op peil is, dan helpt de VU je om die weg te werken door middel van bijscholingscolleges. Tijdens die colleges worden verschillende onderwerpen uit de toets behandeld. De colleges zijn niet verplicht, maar wel aan te raden als je onvoldoende resultaat hebt behaald voor de toets.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

391 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
89 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Crime Does Pay, CDP


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Criminologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/3 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
91 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Universiteit Leiden
Criminologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 145 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor kun je direct starten met de master Criminologie. Maar je kunt ook doorstromen naar de master Recherchekunde aan de Politieacademie waarmee je aan de slag kunt als rechercheur. Of je kiest voor gespecialiseerde masters binnen de psychologie of sociale wetenschappen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd criminoloog kun je op veel plekken terecht. Je vindt een baan als analist of beleidsmaker bij politie, justitie of binnen het gevangeniswezen. Je kunt ook gaan werken bij overheden, in de financiële sector of in het bedrijfsleven. Je houdt je bezig met fraudebestrijding ('compliance' bij banken), openbare orde en veiligheid, cybercrime en misdaadanalyse. Of je houdt toezicht op de naleving regels bij bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2024gemiddeld bruto maandloon
65%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
42%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleginggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite