Criminologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Denk verder, graaf dieper en ontdek het hoe en waarom van crimineel gedrag!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Criminologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56469
numerus fixus130plaatsen
honoursheeft honours track
Criminaliteit kom je overal tegen. Je krijgt er misschien zelf mee te maken, je ziet het in je omgeving of anders lees je er wel over in de krant. Iedereen heeft wel een mening over criminaliteit. Maar de feiten zijn vaak genuanceerder dan wat je de media en mensen om je heen hoort verkondigen. Bij criminologie buig je je over de nuances van veiligheid, onveiligheid en het bestrijden ervan.

Als criminoloog bekijk je een probleem vanuit verschillende invalshoeken, zowel die van politie en justitie als die van de dader en de maatschappij. Je maakt geen wetten en regels en je gaat ook niet straffen; je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en verschillende soorten bestraffing. Je krijgt een veelzijdige academische opleiding met zowel een onderzoeks- als praktijkgerichte oriëntatie. Geen CSI dus, je wordt in feite sociaal wetenschapper.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Bij Criminologie aan de VU is veel aandacht voor de actualiteit en dagen we je uit om die vanuit een multi- en interdisciplinaire hoek te benaderen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk studiejaar bestaat uit zes periodes waarin je hoorcolleges en werkgroepen volgt. Je krijgt juridische vakken, zoals strafrecht, maar ook vakken in de sociologie en psychologie. Je bestudeert de oorzaken van menselijk gedrag en de invloed van de omgeving waarin mensen zijn opgegroeid. Daarnaast volg je criminologische vakken over de aard en omvang van criminaliteit, de oorzaken van crimineel gedrag en criminaliteitsbestrijding.
Tijdsbesteding:

Contacturen: ± 14
Zelfstudie: ± 28
Totaal: ± 42

1e jaar Je legt de basis en maakt kennis met de centrale thema's uit de criminologie en de wetenschappelijke disciplines waar de criminologie op voortbouwt. Je gaat direct actief aan de slag met de studiestof en werkt aan concrete opdrachten. Als criminoloog denk je kritisch. Daarom is er veel ruimte voor discussie over slachtoffers, daders en mogelijke maatregelen om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.
periode
Actoren in de rechtshandhaving
Beginselen Strafrecht
Inleiding Criminologie
Inleiding in de Rechtswetenschappen
Inleiding psychologie
Inleiding publiekrecht
Inleiding sociologie
Project Criminologie
Statistiek I
Statistiek II
2e jaar Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden en academische kennis. Je benadert de criminaliteit multi- en interdisciplinair: vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek. Je krijgt vakken die een bepaalde benadering van de criminologie uitdiepen, zoals Perspectieven op criminaliteit en Historische criminologie. Vakken zoals Materieel strafrecht verdiepen je in de juridische benadering. Vakken als Methoden en technieken om je (onderzoeks)vaardigheden te verbeteren.
3e jaar De eerste helft vul je in met een minor naar eigen keuze. Daarnaast volg je in het derde bachelorjaar de vakken: Formeel strafrecht, Victimology en Methoden en technieken van kwalitatief criminologisch onderzoek. Aan het eind van het jaar voer je in een groepje een groot onderzoek uit naar een criminaliteitsprobleem. Dit onderzoek is een belangrijke training voor je onderzoeksvaardigheden. De resultaten presenteer je in je bachelorscriptie en voor de rest van de studenten.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
exchange programs
 • Universiteit van Gent Uitwisselingsprogramma - Belgie
 • Vrije Universiteit Brussel Uitwisselingsprogramma - Belgie
 • L.M. Universitat Munchen Uitwisselingsprogramma - Duitsland
 • University of Leeds Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
 • Keele University Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
 • Universita  Cattolica di Milano Uitwisselingsprogramma - Italie
 • Universitat de Girona Uitwisselingsprogramma - Spanje
 • Universite de Montreal Uitwisselingsprogramma - Canada
 • Northeastern University, Boston Uitwisselingsprogramma - USA
 • University of Pretoria Uitwisselingsprogramma - Zuid-Afrika
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honoursprogramma is bedoeld voor ambitieuze studenten die gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om 30 punten aan extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
http://bachelors.vu.nl/nl/Images/Criteria_Selectie_Criminologie_2017_tcm285-785786.pdf

cijfergemiddelde

cijferlijst

taaltoets
Een goede taalbeheersing is onontbeerlijk voor een academische opleiding en ook binnen de opleiding Criminologie is taal erg belangrijk. Het is dan ook van belang dat je beschikt over een uitstekende beheersing van het Nederlands. Alle eerstejaarsstudenten van de VU leggen aan het begin van hun opleiding een taaltoets af. Als uit de test blijkt dat je taalproblemen hebt, dan volg je een bijspijkercursus Nederlands om je taalvaardigheid te verbeteren

math test
Beginnende Criminologiestudenten dienen een minimum wiskundeniveau te hebben (vwo-eindexamen). Daarom krijg je aan het begin van het eerste jaar een wiskundetoets om vroegtijdig eventuele achterstanden in je kennis te traceren. Voor de wiskundetoets is geen voorbereiding nodig. Met de wiskundetoets wordt bepaald of je wiskundekennis voldoende is om de opleiding zonder problemen te voltooien.
Mocht uit de test blijken dat je wiskundeniveau niet op peil is, dan helpt de VU je om die weg te werken door middel van bijscholingscolleges. Tijdens die colleges worden verschillende onderwerpen uit de toets behandeld. De colleges zijn niet verplicht, maar wel aan te raden als je onvoldoende resultaat hebt behaald voor de toets.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

391 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
89 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Crime Does Pay, CDP


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Milan Verkaik
Milan Verkaik over Criminologie

Ik heb gekozen voor Criminologie omdat criminaliteit mij interessant leek en de opleiding heel breed georiënteerd is.

Ik heb gekozen voor Criminologie omdat criminaliteit mij interessant leek en de opleiding heel breed georiënteerd is. Het is mooi om steeds vanuit een andere hoek tegen criminologische problemen aan te kijken. Ook de activiteiten van studievereniging CDP zijn altijd leuk. Er zijn maandelijkse borrels en uitstapjes naar bijvoorbeeld tbs-klinieken en ME-trainingen. Dat je naast de boeiende opleiding ook nog een gezellige groep mensen hebt, zorgt voor een goede sfeer.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Criminologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
89 eerstejaars
82% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/3 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
91 eerstejaars
89% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Universiteit Leiden
Criminologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
142 eerstejaars
85% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 145 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 124 137
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 72%
diploma binnen 4 jaar 65%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
De bachelor is een ideale opmaat voor de master Criminologie die je voorbereid op het wetenschappelijk onderzoek. Maar je kunt ook doorstromen in een andere masters, zoals de master International Crime and Criminology of de master Besturen en Veiligheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als criminoloog ben je breed opgeleid en kun je in uiteenlopende sectoren werken.
Alumni werken (na hun master) als onderzoeker of beleidsmaker bij de politie, justitie of binnen het gevangeniswezen. Er zitten ook criminologen in de reclassering of bij bestuurlijke overheden als ministeries, provincies en gemeenten. Bovendien is er steeds meer vraag naar criminologen in het bedrijfsleven, daar is immers steeds meer aandacht voor de bestrijding van fraude en andere vormen van onwenselijk gedrag.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2024gemiddeld bruto maandloon
65%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
42%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusCriminologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleginggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justicegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite