Econometrie en Operationele Research

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe berekent een vliegmaatschappij zijn ticketprijs? Hoe maak je efficiënte dienstroosters? Bij Econometrie en Operationele Research bestudeer je bedrijfsproblemen met behulp van wiskundige modellen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56833
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research beweegt zich inhoudelijk op het grensvlak van wiskunde, statistiek, informatica en economie. Met kennis uit deze gebieden formuleer je problemen uit de economische praktijk op kwantitatieve wijze. Je leert een probleem te analyseren via een model en met behulp van - heel vaak - veel gegevens, zogenaamde 'big data'. Om het juiste model en de optimale oplossing van het probleem te vinden, dient een econometrist effectieve software te ontwikkelen. De oplossing wordt mogelijk gevonden door het schatten van het effect van een beleidsverandering, het in beeld brengen van scenario's die in de toekomst kunnen plaatsvinden, het berekenen van een optimale spreiding van risico of het vinden van de meest effectieve manier om computernetwerken in te zetten. Hoewel de basis van de studie gericht is op wiskunde, statistiek en informatica is de studie zeer breed van opzet. De in een jaar gelegde basis van wiskunde, statistiek en informatica verbreedt je in het tweede jaar door econometrische vakken en ondersteuningsvakken uit de economie, filosofie en finance. In het derde jaar is er veel keuzeruimte, waarin je je eigen interesses volgt.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2018, 2019
 • Vanaf 2018-2019 in het Engels (met keuze voor Nederlandse werkgroepen in jaar 1)
 • In 2017 door studenten als beste Econometrie en Operations Research-opleiding van Nederland beoordeeld
 • Kleinschalig en persoonlijke begeleiding van studenten en (Nederlands sprekende) docenten
 • We leiden verantwoorde professionals en academici op. Naast het hoge technisch niveau ligt de nadruk op jouw persoonlijke ontwikkeling
 • In jaar 2 en 3 krijg je veel keuzeruimte om de studie naar wens vorm te geven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research duurt drie jaar. Vanaf 2018-2019 is de voertaal Engels. In het eerste jaar heb je de keuze om werkgroepen in het Nederlands te volgen. Je volgt hoorcolleges en werkcolleges, waarbij het bij hoorcolleges draait om de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je zelf met de opgedane kennis aan de slag. De opleiding kent een logische opbouw en biedt naast een gedegen basis voldoende keuzeruimte om je eigen interesses te volgen.
Zie Studiegids: https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/c-f/econometrie-operationele-research/index.aspx?view=modulegroep&origin=51474383&id=50051709

1e jaar Je volgt de vakken die je nodig hebt als voorbereiding voor de kernvakken van de studie. Je breidt je wiskundekennis uit, bestudeert de kansrekening en statistiek, leert programmeren en volgt enkele economievakken. Daarnaast krijg je een korte kennismaking met de 3 specialisatiegebieden van de opleiding: Econometrie, Operationele Research en Wiskundige Economie. In een Colloquium leer je studiegerelateerde vaardigheden, waarmee ook een link wordt gelegd met je eerder opgedane kennis.
periode
123456
Analysis I
6 EC
Colloquium I
Introduction to Programming (Java)
6 EC
Lineaire Algebra I
6 EC
Probability Theory
6 EC
Introduction to Econometrics, Operations Research and Mathematical Economics
6 EC
Marcoeconomics I
6 EC
Analysis II
6 EC
Colloquium II
Statistics
6 EC
Finance I
6 EC
Academic Skills: Probability and Inference
6 EC
2e jaar Je volgt de drie basisvakken: Econometrie, Operationele Research en Wiskundige Economie. Je sluit het tweede jaar af met een integratiepracticum waarin je je opgedane kennis en vaardigheden kunt toepassen in een aantal cases.

https://www.vu.nl/nl/studiegids/2017-2018/bachelor/c-f/econometrie-operationele-research/index.aspx?view=modulegroep&id=50051710
periode
123456
Econometrics 1
6 EC
Mathematical Economics I
6 EC
Numerical Methods
6 EC
Operations Research 1
6 EC
Integrative Practical
6 EC
Econometrics II
6 EC
Ethics
6 EC
Mathematical Economics II
6 EC
Operations Research II
6 EC
Advanced Practical
6 EC
3e jaar Je bepaalt via je profileringsruimte een semester lang zelf hoe je studie eruit ziet. Je kunt kiezen voor een minor binnen de eigen Econometrie-opleiding, een minor buiten de faculteit, een stage, of een periode in het buitenland. Deze periode kan je helpen om je voor te bereiden op een masteropleiding. In het tweede semester concentreer je je op één of meerdere richtingen van onze studie. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een scriptie.
periode
123456
Thesis
Econometrics III keuzevak
Mathematical Economics III keuzevak
Operations Research III keuzevak

specialisaties

specialisatie Econometrics and Data Science

Econometrics and Data Science is een nieuwe specialisatie van bachelor Econometrie en Operations Research voor studenten die de digitale wereld van economie, finance en marketing willen ontdekken.

De specialisatie is innovatief en zeer relevant, zeker gezien de grote vraag naar specialisten in econometrie en data science, nu en in de toekomst, in Nederland en wereldwijd. De specialisatie Econometrics and Operations Research: Econometrics and Data Science biedt een uitstekend toekomstperspectief en kunnen we als volgt samenvatten:

 • Aantrekkelijk, actueel, innovatief, hoogwaardig en degelijk
 • Engelstalig programma, internationaal en voor gemotiveerde studenten
 • Focus op econometrie, statistiek, computing en data analyse
 • Relevant voor economie, finance en marketing

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research duurt drie jaar. De vakken worden gegeven door experts in elk vakgebied. De wiskundevakken volg je in relatief kleine groepen, sommige economievakken samen met een grotere groep economiestudenten. De werkcolleges zijn relatief kleinschalig van opzet, zodat er ruimte is voor directe discussie met de docent over de analyse en oplossing van vraagstukken.
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2017-2018/bachelor/c-f/econometrie-operationele-research/index.aspx

studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is niet verplicht, maar je wordt wel de mogelijkheid geboden dit te doen. Zie: http://www.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/uitwisselingsprogrammas/buitenland/index.asp
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours programme

The Honours programme offers several advantages to our students. Only a select group of motivated, talented students can participate in the programme.

Students participating in the VU Honours programme come from different faculties, thus broadening your academic horizon through interdisciplinary class discussions and team work. The programme draws upon the expertise of our top faculty members. Special courses are developed, that are only accessible to Honours students.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B;Wiskunde B is een harde eis
vwo E&Mwiskunde B;Wiskunde B is een harde eis
vwo N&Gwiskunde B;Wiskunde B is een harde eis
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
Een vwo-diploma met doorstroomprofielen:

 • Cultuur en Maatschappij met wiskunde B
 • Economie en Maatschappij met wiskunde B
 • Natuur en Gezondheid met wiskunde B
 • Natuur en Techniek

wo-getuigschrift eerste jaar
hbo- of OU-getuigschrift eerste jaar of afsluitend examen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

254 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
72 eerstejaars gestart in 2017
28% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Financiele Studievereniging Amsterdam, FSA Kraket


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Econometrie en Operationele Research
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/8 Amsterdam VU
Econometrics and Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Erasmus
Econometrie en Operationele Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Erasmus
Econometrics / Economics - BSc2 - Double degree
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/8 Erasmus
International Bachelor Econometrics and Operations Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 RUG
Econometrie en Operationele Research
€ 303 gemiddelde kamerhuur
136 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Maastricht University
Econometrics and Operations Research
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Tilburg University
Econometrie en Operationele Research
€ 253 gemiddelde kamerhuur
131 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.23.4
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor gaan bijna alle studenten verder met een masterstudie. Vaak volgen de studenten dan de master Econometrics and Operations Research maar ze zijn ook bij ieder andere economische, econometrische of toegepaste wiskundige masters in Nederland en in het buitenland welkom. Onze bachelor biedt een sterk uitgangspunt voor het volgen van een master in elke economische of wiskundige richting.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Econometrie ben je welkom bij verzekeraars, financiële instellingen en adviesbureaus: bedrijven waar data-analyse een belangrijke deeltaak is.
Met Operationele Research kan je werken bij logistieke bedrijven (zoals luchtvaartmaatschappijen of spoorwegen), financiële instellingen,
en adviesbureaus: bedrijven die planningen maken gebaseerd op data.
Met de specialisatie Econometrics and Data Science kan je als econometrist of data-analist werken bij verzekeraars, banken en internetbedrijven.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3087gemiddeld bruto maandloon
78%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
74%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ aanvullende vakeisen
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Analytics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
ErasmusEconometrics and Management Sciencegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconometrics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
RUGEconometrics, Operations Research and Actuarial Studiesgeen aanvullende eisen
RUGEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconomics+ aanv. eisen
RUGEconomicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
ErasmusEconomics and Businessgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam VUFinance+ aanvullende vakeisen
ErasmusFiscale Economie+ 60 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam VUMarketing+ aanvullende vakeisen
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Sciencegeen aanvullende eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 15 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGSustainable Entrepreneurship+ aanv. eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Toelating Sbe
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite