Economie en Bedrijfseconomie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Economie en Bedrijfseconomie aan de VU is een kleinschalige opleiding met veel interactie tussen docent en student. De Zuidas ligt om de hoek, docenten komen daar vandaan en brengen veel ervaring mee.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalgeen Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50950
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Ben je meer dan gemiddeld nieuwsgierig en deins je er niet voor terug docenten uit te dagen? Wil je later graag een goed salaris verdienen, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan is de bachelor Economie en Bedrijfseconomie iets voor jou. De opleiding aan de VU is kleinschalig, waardoor er veel interactie is met docenten en medestudenten. De dagelijkse praktijk van de Zuidas ligt om de hoek. Docenten komen daar vandaan en brengen veel ervaring mee. Ook voelt de VU zich betrokken bij grote maatschappelijke vraagstukken en doet daar ook echt iets mee. Tijdens een vak over transport en logistiek gaat het ook over duurzaamheid en je krijgt bijvoorbeeld colleges in ethiek.

Na Economie en Bedrijfseconomie weet je creatieve oplossingen te vinden voor problemen van bedrijven, overheden en consumenten. Je denkt analytisch en legt razendsnel verbanden. Daarnaast bezit je kwantitatieve vaardigheden op zowel econometrisch als financieel terrein. Dit alles biedt jou goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij nationale en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de Wereldbank en het Centraal Planbureau.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Economie en Bedrijfseconomie aan de VU is kleinschalig, waardoor er veel interactie is met docenten en medestudenten. Dat wordt nog eens versterkt door de keuze die je al na je eerste jaar voor een track maakt
  • Economie en Bedrijfseconomie aan de VU heeft een sterke link met de praktijk, vooral dankzij enthousiaste docenten die op vele manieren actief zijn in de praktijk
  • De VU voelt zich betrokken bij grote maatschappelijke vraagstukken en doet daar ook daadwerkelijk iets mee. Een vak over

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens de bachelor Economie en Bedrijfseconomie bestudeer je het gedrag van mensen, bedrijven en overheden. Je zoekt en vindt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op zowel macro- als microniveau. Dat doe je vanuit verschillende invalshoeken, zoals financiële economie, ruimtelijke economie, ontwikkelingseconomie en het bedrijfsleven. De opleiding heeft een sterke link met de praktijk.
1e jaar In het eerste jaar leg je een stevige basis met zowel algemeen economische als bedrijfseconomische vakken. Aan het einde van het eerste jaar maak je de keuze tussen Algemene Economie of Bedrijfseconomie.De opleiding wordt aangeboden in het Engels. In het eerste jaar kun je werkcolleges zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.
periode
123456
Economic Challenges
6 EC
Quantitative Research Methods I
6 EC
Marketing I
6 EC
Microeconomics I
6 EC
Academic Skills
6 EC
Accounting I
6 EC
Macroeconomics I
6 EC
Economics and Management of Organizations
6 EC
Finance I
6 EC
Programming for Economists
6 EC
2e jaar Na je keuze werk je in kleinere groepen waardoor je je medestudenten en docenten nog beter leert kennen. Onderwerpen die je zoal tegenkomt als je gekozen hebt voor de richting Algemene Economie zijn bijvoorbeeld de relatie tussen inkomensongelijkheid en levensverwachting in rijke landen, de aandelenmarkt en economische groei, of bedrijfscultuur en intrinsieke motivatie. Heb je gekozen voor Bedrijfseconomie? Dan krijg je het eerste semester Finance, Marketing en Accounting. Het tweede semester sp
periode
123456
Accounting keuzevak
Finance keuzevak
Marketing keuzevak
Accounting II
6 EC
Macroeconomics II
6 EC
Quantitative Research Methods II
6 EC
Quantitative Research Methods II
6 EC
Finance II
6 EC
International Trade and Development Economics
6 EC
Marketing II
6 EC
Regional and Urban Economics
6 EC
Ethics
6 EC
Ethics
6 EC
Law
6 EC
Microeconomics II
6 EC
Public Economics
6 EC
Environmental and Transport Economics
6 EC
Monetary Economics
6 EC
Research Paper
6 EC
Research Paper
6 EC
3e jaar De eerste helft van je derde jaar heb je een volledig vrij in te vullen keuzeruimte. In deze periode doe je een minor, daarbinnen is er de gelegenheid tot studeren in het buitenland of het doen van een stage. De tweede helft van het derde jaar rond je de bacheloropleiding af met een verdere verdieping in je specialisatierichting en het schrijven een bachelorscriptie.
periode
123456
Minor
Specialisatie Accounting
Specialisatie Algemene Economie
Specialisatie Finance
Specialisatie Marketing

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module
doelstelling
In je eerste jaar leg je een stevige basis, waarna je je meteen op de eerste dag van het tweede jaar specialiseert in Algemene Economie of Bedrijfseconomie. Daarnaast ontwikkel je ook methodologische kennis en een historisch, ethisch en filosofisch denkkader. Het derde jaar sluit je af met een verdere verdieping in je specialisatierichting en het schrijven van een scriptie.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is niet verplicht, maar je wordt wel de mogelijkheid geboden dit te doen: https://sbe.vu.nl/nl/opleidingen/uitwisselingsprogrammas/buitenland/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


plus kwalitatieve eis
honours-/excellence program VU Honours programme

The Honours programme offers several advantages to our students. Only a select group of motivated, talented students can participate in the programme

Students participating in the VU Honours programme come from different faculties, thus broadening your academic horizon through interdisciplinary class discussions and team work. The programme draws upon the expertise of our top faculty members. Special courses are developed, that are only accessible to Honours students.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pmet wiskunde en Engels op VWO niveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

489 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
104 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Aureus
algemene studievereniging

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Amsterdam VU
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
104 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/10 Erasmus
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Erasmus
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Erasmus
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 RUG
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
276 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 Radboud Universiteit
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Radboud Universiteit
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
8/10 Maastricht University
Economics and Business Economics
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 308 gemiddelde kamerhuur
359 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 UU
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur
242 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/10 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
130 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.73.8
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Economie en Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een vervolgmaster kun je je kansen op de arbeidsmarkt nog verder vergroten. Bijvoorbeeld met de master Accounting en Control, Economics, Spatial, Transport and Environmental Economics, Marketing of Finance. Ook kun je bijvoorbeeld met een minor Applied Econometrics doorstromen naar de master Econometrie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je bachelor Economie en Bedrijfseconomie weet je creatieve oplossingen te vinden voor problemen van bedrijven, overheden en consumenten. Je denkt analytisch en legt razendsnel verbanden. Daarnaast bezit je kwantitatieve vaardigheden op zowel econometrisch als financieel terrein. Dit alles biedt jou goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij nationale en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de Wereldbank en het C
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2538gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
58%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
UUBanking and Financegeen aanvullende eisen
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ motivatiebrief
UUBusiness Development and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
RUGRegional Competitiveness and Trade+ aanv. eisen
UUEconomic Policygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEconomics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEconomicsgeen aanvullende eisen
RUGEconomicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics+ motivatiebrief
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVABehavioural Economics and Game Theory+ aanv. eisen
Amsterdam UVADevelopment Economics+ aanv. eisen
Amsterdam UVAInternational Economics and Globalisation+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMarkets & Regulation+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMonetary Policy & Banking+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPublic Policy+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEntrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
UUFinancial Managementgeen aanvullende eisen
RUGHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
UUInternational Managementgeen aanvullende eisen
UULaw and Economicsgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite