Literatuur en Samenleving: Engels

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding "Literatuur en Samenleving: Engels" bestudeer je de Engelstalige literatuur op een eigentijdse manier. De opleiding wordt volledig in het Engels gedoceerd.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55823
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Dit programma biedt de kans om een klassieke opleiding Engelstalige literatuur te combineren met twee actuele specialisaties. Je leest Britse klassiekers zoals Shakespeare, Jane Austen, Oscar Wilde, en Virginia Woolf, maar ook hedendaagse romans uit andere Engelstalige landen, vanuit twee invalshoeken: literatuur in een veranderende wereld en literatuur in een visuele cultuur.

Veranderende wereld: Fictie reageert op grote omwentelingen in de samenleving. Denk aan de aanslag op de Twin Towers en de roman "Extremely Loud and Incredibly Close." Maar een verhaal kan ook zelf sociale veranderingen veroorzaken. Zo speelde "Uncle Tom's Cabin" een belangrijke rol in de afschaffing van de slavernij.

Visuele cultuur: Een verhaal wordt bijna nooit verteld met enkel woorden: vroeger werden romans voorzien van illustraties; tegenwoordig hebben boeken een afbeelding op de kaft. Hetzelfde verhaal kan worden verteld in zowel een roman als een film - denk aan "Pride and Prejudice." Het stripboek is de fase van de superhelden ontgroeid en behandelt nu zaken als de Holocaust in "Maus." De bestudering van literatuur is daarom onlosmakelijk verbonden met kennis over visuele cultuur.
Literature & Society

Waarom aan de Amsterdam VU?

Unieke aspecten van de opleiding "Literatuur en Samenleving: Engels" aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn:
  • Het programma wordt volledig in het Engels gedoceerd. Hierdoor trekt de opleiding het naast Nederlandse studenten ook veel internationale studenten.
  • De opleiding richt zich op Engelstalige literatuur (en niet ook op taalkunde, zoals aan andere Nederlandse universiteiten).
  • Je volgt twee cursussen creatief schrijven.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Vrijwel alle vakken die je volgt binnen het programma "Literatuur en Samenleving: Engels" worden aangeboden als seminars. Dit betekent 15 tot 25 studenten per werkgroep en de verwachting dat alle deelnemers zich grondig hebben voorbereid en actief bijdragen aan de discussie.
doelstelling
Jaar 1 staat in het teken van vaardigheden. Jaar 2 biedt een historisch overzicht van de Engelstalige literatuur. Jaar 3 is voor specialisatie. Op deze manier verwerft iedere student expertise in de studie van Engelstalige letterkunde, maar wel steeds met een eigen accent.
studeren in het buitenland
In de eerste helft van jaar drie hebben studenten de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan naar een buitenlandse universiteit. Dit is de ideale manier om je onder te dompelen in de cultuur van het Engelstalige land dat jouw speciale belangstelling heeft.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pMet aanvullende eisen
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

104 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2017
66% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kliché
K.L.I.C.H.é (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, et cetera) is de studievereniging voor alle studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie. K.L.I.C.H.é organiseert verschillende activite

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud3.93.9
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Literatuur en Samenleving: Engels aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 34 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De bacheloropleiding "Literatuur en Samenleving: Engels" bereidt je voor op een masterstudie. De meeste alumni kiezen voor de masteropleiding "English Literature in a Visual Culture" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Andere masteropleidingen die vaak worden gekozen zijn de "Educatieve Master Engels," "Journalistiek," "Schrijven en Vertalen" en de research master "Literary Studies."

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het volgen van een aansluitend masterprogramma kiezen onze afgestudeerden uit een scala van loopbanen. Ze worden docent op een middelbare school; werken als vertaler of redacteur; organiseren literaire festivals; werken in de uitgeverswereld; en worden onderzoekers aan de universiteit of bij culturele instellingen, overheidsinstellingen, of NGOs.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUEducatie in de Taal en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VULiterature & contested spaces researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Rosa Vijftigschild

Admissions

Study Advisor
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite