Media, Kunst, Design en Architectuur

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ga je graag naar culturele events, tentoonstellingen en musea, en ben je gefascineerd door (de invloed van), media, kunst, design en architectuur? Dan is dit wellicht de opleiding voor jou!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55822
numerus fixusnee
honoursnee
In de hedendaagse samenleving worden we omringd door beelden, visuele technologieën en vormgeving. Bij Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) verdiep je je in uiteenlopende alledaagse en artistieke cultuuruitingen en hun betekenis en invloed in het heden en verleden. Je ontwikkelt 'beeldwijsheid' of 'visuele geletterdheid': je leert kritisch kijken naar beelden en vormgeving in het dagelijks leven en gaat historische en actuele beeldtalen en -tradities, symboliek en manipulatie kritisch analyseren. Daarbij gaat het om diverse uitingen: van olieverfschilderij tot digitaal beeld, van grachtenpand tot luchthaven, van fotografie, film en tv tot games, van historisch kostuum tot avant-garde mode, om er vervolgens kritisch op te reflecteren, duidend over te schrijven of debatteren, om er een blog, diepgravend artikel of grotere publicatie over te maken, of bij te dragen aan exposities, rondleidingen en andere culturele programma's en activiteiten.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Verder kijken als expert in visuele en materiële cultuur.
Je wordt academisch opgeleid tot expert in visuele en materiële cultuur met een open oog voor interdisciplinariteit. Visuele media spelen een belangrijke rol in globalisering, digitalisering en mediatisering van onze samenleving, en sluiten aan bij het VU-thema Connected World. Begrip van hoe beelden, gebouwen, media en objecten zich hebben ontwikkeld als communicatiemiddel, om kennis door te geven, ideeën uit te drukken of kritiek te leveren, is belangrijk om onze complexe hedendaagse wereld te verklaren en daar als deskundige actief aan bij te dragen. Zo word je opgeleid om vanuit een kritische onderzoekshouding en met een interdisciplinaire blik je kennis en vaardigheden toe te gaan passen in het professionele werkveld

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Media: veranderingen en ontwikkelingen in de visuele entertainment media, zoals film, televisie, internet en gamesmajor Architectuur: actualiteit en geschiedenis van architectuur, stedenbouw, wooncultuur en landschap.major Design: ontwikkelingen en betekenissen van product design, grafische vormgeving, mode en interieurontwerp in een brede culturele contextmajor Kunst: van oude tot de meeste recente beeldende kunst en haar functioneren in een breed cultuurhistorisch kaderOnderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, werkcollege, zelfstudie
studeren in het buitenland
In het derde jaar is het mogelijk om in het eerste semester aan een buitenlandse universiteit te studeren waarmee de VU vaste uitwisselingscontacten onderhoudt. Voorlichting en begeleiding hierover wordt verzorgd door de Faculteit en aanmelding voor buitenlandstudie bij de voorlichting is verplicht. Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan, daarvoor dien je wel deelcertificaten voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en naar keuze Duits of Frans op 6 vwo-niveau te kunnen overleggen.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

124 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
27 eerstejaars gestart in 2019
74% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kliché
K.L.I.C.H.é (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, et cetera) is de studievereniging voor alle studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie. K.L.I.C.H.é organiseert verschillende activite

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding2.92.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Media, Kunst, Design en Architectuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 59 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Natuurlijk kun je met je bachelor-diploma ook doorstuderen voor een master-diploma. Bijvoorbeeld een van de vier specialisaties van Kunst- en Cultuurwetenschappen (Comparative Arts & Media Studies, Design Cultures, Kunstgeschiedenis en Architectuurgeschiedenis), Museumconservator, Heritage Studies of de Researchmaster Visual Arts, Media and Architecture.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je komt in het dynamische speelveld van de kunst & cultuur terecht. Afhankelijk van jouw ambitie kun je aan een carrière gaan bouwen als kunst- of architectuurhistoricus, designhistoricus of –criticus, conservator, journalist, mediacriticus, erfgoeddeskundige of onderzoeker.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
UUeducatie en communicatie educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 75 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite