Politicologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding is kleinschalig en persoonlijk met betrokken docenten en een actieve studenten community.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursnee
Wat zijn de gevolgen van Brexit op de EU? Hoe beïnvloedt fake news het politieke debat? Blijft de VS de leidende wereldmacht of eist China deze rol steeds meer op?
Als politicoloog wil je de wereld veranderen en help je anderen de maatschappij beter te begrijpen. Je volgt verschuivende machtsverhoudingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld op de voet. Je bent vooral geïnteresseerd in de achterliggende oorzaken hiervan, zoals technologische ontwikkelingen en klimaatverandering.

Door de diversiteit aan gezichtspunten, ervaringen en culturen, ontwikkel je een breder blikveld. Bovendien reflecteer je op je eigen oordelen, aannames en vanzelfsprekendheden. Als aanstormend politicoloog staat de ontwikkeling van debat- en presentatievaardigheden natuurlijk centraal. Door samen te werken met studenten én docenten van de opleidingen Sociologie, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap, krijg je meerdere invalshoeken mee.
Political Science studeren?
Study Political Science

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • De opleiding is kleinschalig. Docenten zijn goed te bereiken en studenten krijgen persoonlijke aandacht.
 • Aan VU Amsterdam verdiep je je het eerste jaar in bestuurskunde én nationale en internationale politiek. Daarna kun je kiezen uit verschillende afstudeerrichtingen en krijg je veel keuzevrijheid zodat je je kunt specialiseren in het vakgebied dat jij interessant vindt.
 • De opleiding heeft veel aandacht voor politicologie in de praktijk. Studenten bezoeken de Eerste Kamer en bootsen de Verenigde Naties na.
 • VU Amsterdam is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt.
 • Diversiteit is belangrijk aan VU Amsterdam. Iedereen is welkom en je wordt opgeleid om te kunnen omgaan met onderlinge verschillen.
 • Anders dan aan andere universiteiten ga je met studenten uit andere disciplines aan de slag om oplossingen te zoeken voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals globalisering, diversiteit en digitalisering.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Tijdens de bachelor Politicologie bestudeer je hoe samenlevingen en internationale verbanden politiek zijn georganiseerd en hoe besluiten worden genomen. Je kijkt naar het doel van bijvoorbeeld gemeenteraden, politieke partijen of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en onderzoekt wie uiteindelijk de beslissing neemt. Je verdiept je in thema's als de verschuivende mondiale machtsverhoudingen, klimaatverandering, migratie en het ontstaan van oorlog en conflict.
Aan de VU doe je zelf onderzoek. Met behulp van methoden en technieken leer je hoe je onderzoeksvragen scherp formuleert en beantwoordt. In de collegezaal discussieer je over de campagne van Jesse Klaver en de laatste ontwikkelingen rond de spanningen met Rusland.

1e jaar Je start met een grondige inleiding in de kernbegrippen en theorieën van nationale politiek, internationale betrekkingen en bestuurskunde. Je bezoekt de Eerste Kamer en verdiept je in de filosofie van politiek. Je ontwikkelt je debat- en communicatievaardigheden zodat je je argumenten stevig kunt onderbouwen en sterke politieke stukken kunt schrijven.
periode
123456
Bachelorwerkgroep politicologie 1
6 EC
State, Power and Conflict
6 EC
Bestuur, politiek en samenleving
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Bachelorwerkgroep politicologie 2
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
History of Political Thought
6 EC
Bachelor's Tutorial Political Science 3
6 EC
Nederlands politiek en kwalitatieve methoden
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van je opleiding specialiseer je je in Mondiale Politiek of Nationale Politiek en Bestuur. Bij de een ligt de focus op internationale vraagstukken; verhoudingen tussen staten, regeringsleiders of tussen grootmachten. Bij de ander onderzoek je de rol van de markt in politieke besluitvorming en de gevolgen van de EU op onze nationale politiek.
periode
123456
Comparative Political Research
6 EC
Comperative Political Research
6 EC
International Relations and Global Governance
6 EC
Public Management
6 EC
Economie, markt en overheid
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
Global Political Economy
6 EC
Research Project Political Science
6 EC
Research Project Political Science
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Governing Global Challenges
6 EC
Governing Global Challenges
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Political Participation and Protest
6 EC
Recht van overheid en bedrijf
6 EC
3e jaar In de keuzeruimte in het eerste halfjaar bepaal je zelf hoe je studie eruit ziet. Je kunt studeren in het buitenland of bijvoorbeeld stage lopen bij een ambassade of de gemeente Amsterdam. Maar je kunt er óók voor kiezen een minor te volgen. Je kan een minor volgen binnen de sociale wetenschappen of juist daarbuiten, zoals een minor in Economie of Rechten. Met een minor binnen de sociale wetenschappen of in een ander interessegebied geef je een eigen accent aan je opleiding.
periode
123456
Keuzeruimte
30 EC
Contemporary Social and Political Philosophy
6 EC
Political Analysis
6 EC
Bachelorthesisproject politicologie
18 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Nationale Politiek en bestuur

Je gaat aan de slag met vraagstukken op nationaal niveau. Je kijkt naar Nederland als verzorgingsstaat en analyseert problemen waar de overheid tegenaan kan lopen.

Mag een gemeente zomaar krakers uit een woning zetten?.Bij Nationale politiek en bestuur volg je onder andere de volgende vakken:

 • Public Management
 • Recht voor overheid en bedrijf
 • Economie, markt en overheid

afstudeerrichting Mondiale politiek

Je houdt je bezig met internationale vraagstukken..

Wat zijn de gevolgen van het conflict in Syrië? Je verdiept je in de gevolgen van burgeroorlogen en leert hoe de wereldeconomie van invloed is op overheden en andersom.Bij Mondiale politiek volg je onder andere de volgende vakken:

 • International Relations and Global Governance
 • Global Political Economy
 • Social Structure and Political Mobilization
 • Political Participation and Protest

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, seminar, spelontwikkeling, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Het derde jaar staat voor een belangrijk deel in het teken van jouw keuzeruimte. Hierin bepaal je een semester (halfjaar) lang zelf hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, minoren of keuzevakken, hier of in het buitenland.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Politicologie doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus 2019.
toelaatbare profielen
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

194 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
25 eerstejaars gestart in 2017
52% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Channon Bleker
Student Politicologie

Ik volg de richting Nationale Politiek en Bestuur en heb voor Politicologie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in de wereld om mij heen en in machtsrelaties op alle niveaus van de samenleving. Wat me het meest aanspreekt aan de opleiding aan de VU is de afwisseling van nationale en internationale vraagstukken. Dit geeft mij een brede basis voor een toekomst bij de overheid of in het bedrijfsleven..

Ook vind ik het leuk dat er veel wordt gedebatteerd, zo leer ik op verschillende manieren naar een situatie te kijken.
Student Politicologie

Ik heb voor politicologie aan de VU gekozen vanwege de indeling van de opleiding. In het eerste jaar krijg je een breed scala aan vakken en bouw je zowel theoretische kennis als wetenschappelijk vaardigheden op. Dit geeft je de mogelijkheid om te ontdekken waar jouw interesses en talenten liggen voordat je de specialisatie kiest in het tweede jaar. Wat mij ook aanspreekt is de hoeveelheid masters die je na de bachelor kunt volgen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.13.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De een wil de gemeentelijke politiek in en de ander wil werken als diplomaat of ambassadeur in het buitenland. Groots aanpakken of juist klein beginnen; waar je het verschil wilt maken ligt helemaal aan jou. Als politicoloog kijk je naar wat de maatschappij nodig heeft en vertaal je dat naar beleid. Je duikt de samenleving in en haalt verhalen op. Je overtuigingskracht en inlevingsvermogen zijn hierbij jouw belangrijkste kracht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt het grotere belang voorop stellen en je staat ook open voor de standpunten van anderen. Je bent aantrekkelijk voor overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties in functies als adviseur, onderzoeker of beleidsmedewerker. Jij weet dat spreken zilver is, maar zwijgen soms goud. Dankzij jouw antenne weet je de vinger op de zere plek te leggen en kun je jouw kwaliteiten ook als journalist of als manager in het bedrijfsleven inzetten.
beroepen: Adviseur,Journalist,Manager,Onderzoeker,Beleidsmedewerker
beroepen: Adviseur,Journalist,Manager,Onderzoeker,Beleidsmedewerker

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Law and Global Risk (track van International and European Law)+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUDemocracy, Power and Inequalitygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Environmental Governance, Sustainability and Climate Changegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Relations, Security and Global Ordergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
journalist
manager
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite