Politicologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De politiek ontwikkelt zich razendsnel en nationale en internationale machtsverhoudingen staan enorm op scherp. Bij Politicologie aan de VU zit je midden in dit politieke vuur.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Politicologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij ons bestudeer je het ontstaan van politieke machtsveranderingen en de invloed die ze hebben op de samenleving. Je leert hoe politieke besluiten tot stand komen en welke gevolgen ze hebben voor burgers, bedrijven en beleid. Ook doe je zelf onderzoek naar bijvoorbeeld de invloed van (sociale) media en het bedrijfsleven op de politiek in Den Haag en Washington, de opkomst van nieuwe populistische partijen en protestbewegingen of naar de manieren waarop de strijd tegen klimaatverandering wordt beïnvloed door milieubewegingen en internationale bedrijven.

Na het eerste jaar kies je een specialisatie. Ben je vooral geïnteresseerd in Nederlandse politiek, dan kies je Nationale Politiek en Bestuur. Ligt jouw interesse meer bij de machtsverdeling op wereldschaal, dan is Mondiale Politiek jouw richting.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Kleinschalig onderwijs en intensief contact met docenten en medestudenten.
 • Specialisatie nationale politiek.
 • Specialisatie internationale politiek.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze bacheloropleiding duurt drie jaar. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bij hoorcolleges draagt de docent kennis over aan de hand van de vakliteratuur en prikkelt je met vragen en voorbeelden. Bij werkcolleges ga je zelf aan de slag: je maakt opdrachten over de literatuur, schrijft een werkstuk, presenteert een eigen onderzoek of recenseert een boek.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met het brede vakgebied van de politicologie: vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen, politieke theorie en bestuurskunde. Ook zet je je eerste stappen op het terrein van sociaalwetenschappelijk onderzoek doen.
periode
123456
Bachelorwerkgroep politicologie 1
6 EC
State, Power and Conflict
6 EC
Bestuur, politiek en samenleving
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Bachelorwerkgroep politicologie 2
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
History of Political Thought
6 EC
Bachelor's Tutorial Political Science 3
6 EC
Nederlands politiek en kwalitatieve methoden
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je specialiseren. Je kiest voor de afstudeerrichting Mondiale politiek of nationale Politiek en Bestuur. Je leert nieuwe methoden van onderzoek doen en vergroot je kennis van politicologie en andere sociale wetenschappen. Je verdiept je kennis van de belangrijkste theorieën en benaderingen en hoe je deze moet toepassen op (actuele) politieke vraagstukken en thema's.
periode
123456
Comparative Political Research
6 EC
Comperative Political Research
6 EC
International Relations and Global Governance
6 EC
Public Management
6 EC
Economie, markt en overheid
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
Global Political Economy
6 EC
Research Project Political Science
6 EC
Research Project Political Science
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Governing Global Challenges
6 EC
Governing Global Challenges
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Political Participation and Protest
6 EC
Recht van overheid en bedrijf
6 EC
3e jaar Je start met de keuzeruimte. Je bepaalt dan zelf een half jaar lang hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, keuzevakken of een minor in een van de andere sociale wetenschappen, hier of in het buitenland. Je sluit het jaar af met een bachelorthesis. Je analyseert een maatschappelijk vraagstuk, waarover je individueel verslag doet. Met dit onderzoek laat je zien wat je in drie jaar hebt geleerd en wat je kunt. Hierna ben je klaar voor de arbeidsmarkt óf een masteropleiding.
periode
123456
Keuzeruimte
30 EC
Contemporary Social and Political Philosophy
6 EC
Political Analysis
6 EC
Bachelorthesisproject politicologie
18 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Nationale Politiek en bestuur

Ben jij geïnteresseerd in de werking van het politieke bestuur in Nederland? Lijkt het jou interessant om het Nederlandse beleid vanuit verschillende perspectieven te bekijken?

Bij Nationale politiek en bestuur volg je onder andere de volgende vakken:

 • Public Management
 • Recht voor overheid en bedrijf
 • Economie, markt en overheid

afstudeerrichting Mondiale politiek

Wil je verder kijken dan Nederland? Bij Mondiale politiek vergelijk je politieke processen tussen verschillende landen en ga sta je stil bij de verdeling van macht.

Bij Mondiale politiek volg je onder andere de volgende vakken:

 • International Relations and Global Governance
 • Global Political Economy
 • Social Structure and Political Mobilization
 • Political Participation and Protest

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, seminar, spelontwikkeling, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Het derde jaar staat voor een belangrijk deel in het teken van jouw keuzeruimte. Hierin bepaal je een semester (halfjaar) lang zelf hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, minoren of keuzevakken, hier of in het buitenland.
doelstelling
Je wordt voorbereid op de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Je raakt gespecialiseerd in het herkennen en analyseren van conflicten tussen en collectieve besluitvorming door groepen en organisaties, de materiële en immateriële belangen, instituties en machtsprocessen en de resulterende maatschappelijke effecten. Je leert hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen analyseren als globalisering, de opkomst van de informatiemaatschappij en de rol van diversitei
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies.'

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Politicologie doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan
VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past.
Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

194 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
25 eerstejaars gestart in 2017
52% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Anthony Duursma
Student Politicologie

Ik heb voor politicologie aan de VU gekozen vanwege de indeling van de opleiding. In het eerste jaar krijg je een breed scala aan vakken en bouw je zowel theoretische kennis als wetenschappelijk vaardigheden op. Dit geeft je de mogelijkheid om te ontdekken waar jouw interesses en talenten liggen voordat je de specialisatie kiest in het tweede jaar. Wat mij ook aanspreekt is de hoeveelheid masters die je na de bachelor kunt volgen.
Channon Bleker
Student Politicologie

Ik volg de richting Nationale Politiek en Bestuur en heb voor Politicologie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in de wereld om mij heen en in machtsrelaties op alle niveaus van de samenleving. Wat me het meest aanspreekt aan de opleiding aan de VU is de afwisseling van nationale en internationale vraagstukken. Dit geeft mij een brede basis voor een toekomst bij de overheid of in het bedrijfsleven..

Ook vind ik het leuk dat er veel wordt gedebatteerd, zo leer ik op verschillende manieren naar een situatie te kijken.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
52% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
52% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations (ENG)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
74 eerstejaars
39% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 UvA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
220 eerstejaars
54% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 UvA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
220 eerstejaars
54% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.13.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 3.8
aantal eerstejaars 72 161
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 62% 73%
diploma binnen 4 jaar 56% 71%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

In het aantal eerstejaarsstudenten zijn ook premasterstudenten opgenomen. De bachelor Politicologie telde in 2015 ongeveer 77 eerstejaars bachelorstudenten.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Veel studenten specialiseren zich na de bachelor middels een master sociale wetenschappen. Aan de VU heb je een ruime keuze, zoals onze Engelstalige MSc Political Science, de LLM Law and Politics of International Security of de MSc Bestuurskunde.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je bent als politicoloog niet alleen heel aantrekkelijk voor overheidsinstellingen. Met jouw kennis van hoe mensen in de politiek en samenleving met elkaar samenwerken én elkaar tegenwerken kun je ook aan de slag bij een bedrijf, maatschappelijke organisatie of onderzoeksbureau. Onze alumni worden bijvoorbeeld adviseur, journalist, manager, onderzoeker of beleidsmedewerker.
Veel van onze alumni kiezen voor een beroep in het openbaar bestuur of in de politiek: van diplomaat en politicus tot adviseur van politieke partijen of bij de gemeente.
Je kunt ook door gaan in de wetenschap en het onderwijs: onderzoeker worden en/of docent.
Of als onderzoeker of consultant werken in het bedrijfsleven of bij non-gouvernmentele organisaties (NGOs) zoals Oxfam, Warchild, Amnesty International.
Sommige van onze studenten gaan aan de slag bij grote internationale organisaties binnen de EU, of zelfs de Verenigde Naties.
De journalistiek sluit ook goed aan bij onze opleiding.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Union Law (track van International and European Law)+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUPolitical Science – European Public Policy in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Amsterdam VUPolitical Science: Global Environmental Governancegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPolitical Science: International Relations and Transnational Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
journalist
manager
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite