Psychologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor de VU-bachelor Psychologie, dan leer je op wetenschappelijke wijze kijken naar menselijk gedrag. Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursnee
Je stort je op vragen als:

  • Hoe kunnen stoornissen zoals depressie en ADHD het beste aangepakt worden en kan e-health hierbij helpen?
  • Hoe spelen genen een rol bij gedrag?
  • Wat maakt een goed leider?

Tijdens de bacheloropleiding Psychologie leer je hoe mensen zich van jongs af aan ontwikkelen, hoe mensen waarnemen en beslissingen nemen, wat het samenspel is van genen en omgeving, maar ook welke interventies of therapieën wel of niet werken. De rol van onderzoek staat centraal bij alle activiteiten binnen de psychologie. Tijdens de bacheloropleiding leer je niet alleen hoe goed onderzoek wordt uitgevoerd (methodologie), maar ook hoe je de resultaten leert analyseren en interpreteren (statistiek). Met deze vakken leg je in de eerste fase van je bacheloropleiding Psychologie een brede basis en kom je er steeds beter achter welke specialisatie bij je past.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

Als je Psychologie aan de VU komt studeren, dan kies je voor intensief en actief onderwijs. In de hoorcolleges krijg je les van deskundige docenten, die de stof door uitleg en voorbeelden inzichtelijk maken. In de werkgroepen, bestaande uit maximaal 20 studenten, verdiep je je in de stof door opdrachten die je voorbereid hebt met medestudenten te bespreken. Gedurende je opleiding krijg je van ons intensieve begeleiding, je tutor heeft ook een mentorfunctie.
De VU staat midden in de maatschappij - Het is een universiteit waar iedereen zichzelf kan zijn en die je prikkelt het beste uit jezelf te halen. We bieden de juiste combinatie van vrijheid en begeleiding. De VU heeft een goed bereikbare eigen campus aan de dynamische Zuidas van Amsterdam. Hierdoor kun je eenvoudig kennismaken met andere specialismen en nabijgelegen bedrijven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe VU-bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Je moet rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur per week, dit is inclusief 12-14 contacturen. Het programma is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. Wanneer je het Nederlandstalige programma volgt, zijn de werkgroepen, tentamens en methodologische hoorcolleges in het Nederlands. De literatuur en de inhoudelijke hoorcolleges, die je gezamenlijk met internationale studenten volgt, zijn Engelstalig.
1e jaar Het eerste jaar is oriënterend. Je krijgt onder meer een inleiding in de psychologie en leert een aantal basisvaardigheden op het gebied van methoden, statistiek en diagnostiek. Je doet dus veel academische kennis op en je ontwikkelt praktische onderzoeksvaardigheden. Een overzicht van de vakken vind je op www.vu.nl/psychologie.
periode
123456
Inleiding Psychologie
6 EC
Methodologie 1
6 EC
Biologische en Cognitieve Psychologie
9 EC
Statistiek 1
6 EC
e-Testing
3 EC
Meten en Diagnostiek 1
6 EC
Sociale Psychologie
6 EC
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
9 EC
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
6 EC
Psychologische Gespreksvoering 1
3 EC
2e jaar In het tweede jaar bouw je je basiskennis verder uit met onder meer een inleiding in de neuropsychologie. Bij Neuropsychologie bestudeer je de gevolgen van hersenbeschadiging op het gedrag van mensen (bijvoorbeeld agnosie, afasie, dementie). Ook volg je vakken zoals Arbeids- en Organisatiepsychologie, Filosofie en Psychologie en Samenspel van Genen en Omgeving. Door het kiezen van een preminor kun je zelf al vakken kiezen in de richting die je leuk vindt.
periode
123456
Filosofie en Psychologie
6 EC
Neuropsychologie
6 EC
Arbeids- en Organisatiepsychologie
9 EC
Meten en Diagnostiek 2
6 EC
Psychologische Gespreksvoering 2
3 EC
Samenspel van Genen en Omgeving
6 EC
Statistiek 2
6 EC
Methodologie 2
6 EC
Pre-minor en praktijkopdracht
12 EC
3e jaar Tijdens deze zogenoemde profileringsfase verdiep je je in de minor die je aan het eind van je tweede studiejaar hebt gekozen. Daarnaast is er nog één algemeen vak en een aantal vakken op het gebied van methodeleer en statistiek. De bacheloropleiding wordt afgesloten met de B-these. Het profileringsjaar bereidt tevens voor op een bepaald mastertraject. Een overzicht van de vakken vind je op www.vu.nl/psychologie.
periode
123456
Minor
30 EC
B-these
12 EC
Verdieping
18 EC

minors

minor Genes, Brain & Behaviour

During this minor, you will gain comprehensive knowledge about how our genes and our brain affect our cognitive processes, health and behavior.

You will learn to read and value literature on cognitive processes, neuroscience, and the genetics of disease and behavior. You will also learn to set up and perform psychophysiological and neurocognitive experiments and analyze large genetic datasets. This English minor is the choice for students who want to continue in academic science or work in a job where research skills are needed.

minor Individuen, Relaties en Organisaties

Deze minor heeft als doel je inzicht te geven in de belangrijkste theorieën op het gebied van de sociale en organisatiepsychologie en deze te betrekken op individuen,relaties en organisaties.

minor Klinische leerlijn

In de minor Klinische Leerlijn krijg je vakken aangeboden vanuit een klinisch, neuropsychologisch en ontwikkelingsperspectief.

Aan het eind van de minor kun je uitleggen hoe psychologisch (dis)functioneren van een persoon verklaard wordt vanuit deze drie perspectieven en ga je met de kennis en bijbehorende vaardigheden aan de slag tijdens praktische oefeningen in de werkgroepen.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
docenten
In het eerste bachelorjaar volg je in een vaste groep studenten en met een vaste docent de werkgroepen. Wekelijks zijn er werkgroepbijeenkomsten, waarbij je aan de slag gaat met de stof uit het hoorcollege. De docent van deze werkgroepen is je eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over studiegerelateerde zaken of problemen ervaart die invloed hebben op je functioneren.
studeren in het buitenland
Studenten kunnen in hun derde jaar een semester in het buitenland studeren, zij vullen hun minor dan met vakken van een buitenlandse universiteit. Ook is het mogelijk om tijdens de master een stage te lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC in het eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De uiterste datum voor aanmelden is 15 januari 2020.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pVoor aanmelders met een hbo-(propedeuse)diploma als vooropleiding, zonder wiskunde A, B of C op vwo-niveau geldt een aanvullende wiskunde-eis. De opleiding Psychologie biedt in het voorjaar van 2020 de gelegenheid om een wiskundetoets af te leggen. Met het slagen op die toets voldoe je aan de wiskunde-eis.
toelatingseisen

math test
alleen voor hbo-(propedeuse) studenten

vooropleiding
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Let wel op: Wiskunde speelt een belangrijke rol in deze opleiding, met name bij Statistiek. Een stevige basiskennis Wiskunde is dus vereist.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

885 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
282 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Suzanne

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/15 Amsterdam VU
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
390 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
758 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
7/15 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/15 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/15 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/15 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
12/15 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/15 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/15 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
550 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
15/15 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.43.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 318 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
In de bachelor leg je een stevige psychologie basis en met je diploma verdien je de titel Bachelor of Science (BSc). De meeste studenten kiezen ervoor om zich hierna verder te specialiseren middels een masteropleiding.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de masteropleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als klinisch psycholoog of klinisch neuro- of ontwikkelingspsycholoog in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aanverwante gebieden. Daar behandel, onderzoek of diagnosticeer je cliënten met psychische stoornissen en psychosociale problemen. Je kunt ook nog kiezen voor een vervolgopleiding.
Je kunt je ook specialiseren tot arbeids- en organisatiepsycholoog. Dan ga je aan de slag in personeels- of organisatieafdelingen van grote bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld als personeelsmanager of intern organisatieadviseur. Als sociaal psycholoog kun je ook terecht in communicatie- of adviesfuncties bij bedrijven en overheid. Denk aan rollen als coach, 'mediator' of beleids- en communicatieadviseur. Er bestaan ook drie research-masters die voorbereiden op een academische carrière.
beroepen:

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
TU DelftApplied Earth Sciences+ 120 EC pre-master
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehaviour Changegeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUCognitive Neuropsychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUPhilosophy, Bioethics and Healthgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische Neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische Psychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit Leiden(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Amsterdam VUSocial Psychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite