Scheikunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Chemische kennis is onmisbaar in maatschappelijke thema's als duurzame energie, klimaatverandering en voedseltekorten.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55012
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Scheikunde studeren aan de universiteit is anders dan wat je gewend bent op het vwo. In de bacheloropleiding gebruik je moderne technieken en theorieën om de structuur en eigenschappen van moleculen en grotere biochemische systemen in levende cellen te begrijpen. Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren, maar ook computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en voorspellen. Met deze kennis kun je bestaande processen en materialen verbeteren. Je krijgt college van toponderzoekers in de volle breedte van de chemie en werkt mee aan vooruitstrevend onderzoek.

Waarom aan de Amsterdam VU?

De bacheloropleiding Scheikunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door onze krachten te bundelen bieden wij een opleiding die alle expertisegebieden binnen de scheikunde dekt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de diversiteit en mogelijkheden van scheikunde. Door het grote aanbod van vakken is er veel keuze, zowel in de breedte als in de diepte. Amsterdam biedt hiermee een zeer veelzijdige scheikundeopleiding.
In Amsterdam wordt in élk expertisegebied innovatief onderzoek gedaan. Hierdoor ben je vanaf het begin van je opleiding op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de chemie. Je hebt veel ruimte om je opleiding in te richten zoals jij dat wilt.

De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar word je begeleid door een ouderejaarsstudent, zodat de overgang naar de universiteit zo soepel mogelijk verloopt. De groepen waarin je werkt zijn klein en hecht.

Je leert veel over het (zelfstandig) uitvoeren van onderzoek. Al in je eerste jaar werk je in een groepje aan een zelfgekozen project. In het tweede jaar zijn er twee projectperiodes: één bij een onderzoeksgroep aan de UvA of VU en één waarbij je zelf kiest tussen een onderzoeksproject, een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven of een korte stage als leraar. Je sluit de bachelor af met een zelfstandig onderzoek bij een van onze onderzoeksgroepen, het AMC, het Nederlands Kanker Instituut (NKI) of in het bedrijfsleven. Je kunt je onderzoek ook in het buitenland uitvoeren.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwScheikunde is een voltijdstudie en vanaf het begin wordt een behoorlijke inspanning van je verwacht. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten (EC) en is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken. Een semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Alles bij elkaar ben je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig.
1e jaar In het eerste jaar volg je zes thema's waarin je de basis legt die iedere chemicus nodig heeft. Elk thema bestaat uit 3 tot 4 vakken waarbij alle theorie in samenhang met de toepassingen behandeld wordt, van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ook onmisbaar zijn natuurkunde en wiskunde. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je gaat proeven doen, nieuwe moleculen maken en analyses uitvoeren.
periode
12345
Bouwstenen van de chemie
6 EC
Practicum molecuul en leven
6 EC
Chemische reactiviteit en biomoleculen
6 EC
Chemie, energie en kinetiek
3 EC
Natuurkunde voor chemici
6 EC
Analytische chemie en spectroscopie
6 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je veel vrije keuzeruimte. Je gaat twee keer een maand aan de slag met een onderzoeksproject of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven van jouw keuze. Daarnaast kun je je ook een maand op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school.
3e jaar Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor. Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

minors

minor Energie en duurzaamheid

In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën.

minor Educatieve minor Scheikunde

Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage.

Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.

minor Conservering en restoratie

Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou.

Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.

minor Programmeren

In deze minor leer je hoe programma's kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen..

Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd:
  • het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline;
  • het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden;
  • het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline;
  • kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline;
  • het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken;
  • voorbereiding op een verdere studieloopbaan;
  • het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline.


studeren in het buitenland
Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. De faculteit ontvangt regelmatig buitenlandse onderzoekers uit vele landen. Tijdens de opleiding kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld via een stage, of via uitwisselingsprogramma's zoals Socrates of Erasmus.
De opleiding heeft buitenlandse contacten, met universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Scandinavië. Zowel in de bachelor- als in de masterfase kun je gebruikmaken van bestaande uitwisselingsprogramma's met buitenlandse universiteiten.

bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program Honours Programme

Naast je bachelor Scheikunde kun je het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC).

We stimuleren studenten met een hoog ambitieniveau. Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je op je bachelordiploma een honoursaantekening.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A + wiskunde B + natuurkundeaangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + scheikunde + natuurkunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pHierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands en Engels. Als je een hbo-propedeuse Chemie hebt vervalt de aanvullende eis Scheikunde. Vaak blijkt de opleiding voor hbo-propedeuse-studenten wel (te) zwaar.
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 1150studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

42 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2016
33% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Vereniging Chemie Studenten VU, VCSVU
De VCSVU (Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit) is opgericht op 1 oktober 1964. De vereniging is er om de studie zo aangenaam mogelijk te maken.
Naast de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens organiseert de VCSVU vele activiteiten waarbij zowel leden als niet leden aanwezig kunnen zijn. De boekverkopen worden aan het begin van elke periode georganiseerd. De leden krijgen een fikse korting op de studieboeken.

De VCSVU kent leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs. Direct nut van je lidmaatschap (€ 14,- voor je hele studieduur + € 1,- contributie per jaar) heb je door de boekverkopen. De verplichte studieboeken worden door de VCSVU met een aanzienlijke korting verkocht (32% voor Engelstalige boeken, tenminste 20% voor Nederlandstalige boeken), dankzij een contract met de VU Boekhandel en een subsidieregeling met de Afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Bij de eerste boekverkoop kun je je lidmaatschap dus al meteen terugverdienen. Bovendien geven we voor de leden een gratis tentamenbundel uit met oude tentamens, zodat je je gedegen kunt voorbereiden en weet wat je te wachten staat.

Zoals gezegd organiseert de VCSVU ook veel uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn excursies en borrels, al dan niet met een thema. De verschillende commissies dragen zorg voor het organiseren van deze gezellige activiteiten. Ben je benieuwd naar de eerstvolgende activiteit van de VCSVU. Raadpleeg dan de agenda. Niet onbelangrijk is ons verenigingsblad, de Papieren Binding , waarin naast verengingsnieuws ook een aantal wetenschappelijke artikelen wordt opgenomen.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Scheikunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
82 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/2 UvA
Scheikunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
45 eerstejaars
44% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.63.9
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 88 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de tweejarige master Chemistry. Ook heb je, mét bepaalde keuzevakken, toegang tot verschillende masters in Nederland en in het buitenland zoals Computational Science aan de UvA of Drug Discovery and Safety aan de VU.
Daarnaast kun je ook kiezen voor een andere carrière. De UvA biedt bij een groot aantal bètamasters professionele specialisaties aan. Deze focussen op andere vaardigheden dan onderzoek doen zoals wetenschapscommunicatie of het onderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de bachelor Scheikunde en een van de daarop aansluitende masters kun je terecht bij een groot aantal (semi-)overheidsinstellingen of bij een van de vele bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de chemie, biochemie of geneeskunde.
Afgestudeerde chemici vinden binnen een jaar een leuke en uitdagende baan. Hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt krijgen de hoogste salarissen in de chemische sector. Academici verdienen daar gemiddeld ruim 38.000 euro bruto per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. (Bron: nu.nl)

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeBiomedical Engineering+ aanv. eisen
TU DelftChemical Engineering+ aanv. eisen
Amsterdam VUChemistrygeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
TUeMedical Engineering+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNanoscience+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TUeLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 33 EC pre-master
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent scheikunde
projectleider
promovendus
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite