Animal Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dierwetenschappen is de studie naar het biologisch functioneren van dieren in onze samenleving.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56849
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Deze dieren houden we voor onze voedselvoorziening, om ons gezelschap te houden, voor natuurbehoud of ter educatie en recreatie. Hoe kunnen deze dieren zich aanpassen aan hun omgeving en hoe maken we die omgeving zo optimaal mogelijk? Fundamentele biologische kennis van het dier is daarbij essentieel, maar ook maatschappelijke aspecten komen aan bod.
Frisse blik op een baan na Dierwetenschappen | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 76
  • Draag bij aan de ontwikkeling van duurzame en verantwoorde methoden om voor dieren te zorgen.
  • Het internationaal georienteerde programma daagt je uit om je horizon in het buitenland te verbreden.
  • Opleiding biedt een perfecte basis voor een hoge werkgelegenheid bij onderzoeksinstellingen, industrie, non-profitorganisaties of binnen de publieke sector.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Animal Management and Care (Dierhouderij)In deze major richt je je op het dier en de omgeving. Je leert over hoe dieren te huisvesten, te voeden, en je leert het gedrag te interpreteren. Dit alles om een gezonde leefomgeving te bevorderen voor de dieren om ons heen. Ook leer je over de duurzame ontwikkeling en de bedrijfsmatige kant van de dierhouderij. 

major Biological Functioning of Animals (Dierbiologie)In deze major heb je een microscoop nodig, en vaak geavanceerde moleculaire technieken om fysiologische processen te ontrafelen. We kijken diep in het dier op weefsel en zelfs op gen-niveau: waarom reageren dieren op een bepaalde stimulus anders dan hun (voor)ouders? Heeft dat te maken met een genetische recombinatie of is het een adaptieve respons (aangeleerd door de veranderende omgeving)?

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program BSc Honours programme

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + scheikunde
vwo E&Mscheikunde
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-paangevuld met wiskunde A of B en Scheikunde op VWO-6 niveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

324 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
89 eerstejaars gestart in 2017
84% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Animal Sciences aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 167 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De bachelor Dierwetenschappen leidt specifiek op voor de volgende masteropleidingen: MSc Animal Sciences of MSc Aquaculture and Marine Research Management. Doorstromen naar andere masterprogramma's is mogelijk, dit is afhankelijk van hoe je de vrije keuze ruimte in de bachelor invult.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de MSc Animal Sciences, vinden Dierwetenschappers vooral werk in het bedrijfsleven, bij onderzoeksinstellingen, de overheid of non-profit organisaties. Eén op de vijf afgestudeerden werkt in het bedrijfsleven in een technische, commerciële of leidinggevende functie. Tevens zijn er veel onderzoeksbanen bij bijvoorbeeld universiteiten of onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.
Bij overheden (provincies, landelijk, Europese Unie) werken Dierwetenschappers om bijvoorbeeld wetgeving te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2264gemiddeld bruto maandloon
56%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
51%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformaticsgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Quality Management+ 24 EC pre-master
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsvoorlichter agrarische bedrijfsvoering
beleidsmedewerker agrarische zaken
keurmeester paardenstamboek
keurmeester rundveestamboek
kwaliteitsmanager agrarische producten
landbouwconsulent
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Inge Palm

studieadviseur en voorlichter

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite