Biotechnologie

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de Bachelor of Science opleiding Biotechnologie leer je om biologische en technische processen te doorgronden en toepasbaar te maken op industrieel niveau.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56841
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Deze breed georiënteerde opleiding strekt zich uit van het modificeren van DNA (gentechnologie), tot het werken met bacteriën (microbiologie) en het ontwerpen van industriële installaties inclusief reactoren van wel 50 m3 (procestechnologie). Het is de kunst om deze vakgebieden met elkaar in contact te laten komen. Het studeren van deze veelzijdige opleiding vormt een ontdekkingsreis langs de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek.
Frisse Blik: op een baan na Biotechnologie | Wageningen University

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2020 : score 78

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
50% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, groepsopdracht, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
In het eerste jaar volg je basis vakken in alle biotechnologische deeldisciplines. Het tweede jaar bouwt hierop verder.
In deze twee jaren zijn er ook vakken over toepassingen, die mogelijk worden door de deeldisciplines te combineren. Er is ook een enkel moment waar je uit een reeks vakken kunt kiezen. In het derde jaar heb je veel ruimte voor individuele invulling en kies je een eigen richting en vakken. Ook is er een afsluitend groot afstudeerproject waarin je eigen onderzoek uitvoert.


exchange programs
  • European universities Erasmus exchange programme - Duitsland
    Erasmus contracts with a numer of European universities.
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
doelstelling
Van de afgestudeerden wordt verwacht dat zij in staat zijn:- de theoretische basiskennis van de biotechnologische kerndisciplines toe te passen:
- een volledig biotechnologisch product of productieproces uit te leggen: - laboratoriumtechnieken, analytische metingen, wiskundige, computationele en statistische methoden toe te passen: - (onder toezicht) een vooraf gedefinieerd biotechnologisch onderzoeksvraagstuk of ontwerpprobleem op te lossen.- een volledig biotechnologisch product of productieproces uit te leggen: - (onder begeleiding)  een onderzoeksplan waarin onderzoeksvraag, hypothese, experimentele opzet en data-analyse worden beschreven in relatie tot relevante literatuur uit te werken: - (onder begeleiding) eenvoudige wetenschappelijke experimenten uitvoeren, de hypothese testen en eigen experimentele data en gegevens uit de literatuur analyseren en interpreteren: - blijk geven van een academische houding: - mondeling en schriftelijk te communiceren over de resultaten van experimenten: - samen te werken in een multidisciplinair team: - (onder toezicht) te oordelen over de technologische, ethische, maatschappelijke en economische gevolgen van technologische veranderingen: - reflecteren (onder begeleiding) op persoonlijke kennis, vaardigheden, houdingen en functioneren


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gmet wiskunde B

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

367 studenten volgen deze opleiding
32% daarvan is vrouw
95 eerstejaars gestart in 2018
29% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

CODON
Biotechnologie

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lisa Pennemann
Maarten Lauwerijssen
werkzaam als Brouwerij Manager bij Heineken, Zwitserland
Ciska Dalm
bij Synthon

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.24.2
docenten4.04.0
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biotechnologie aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 144 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tweederde van de biotechnologen begint na de MSc vervolgens met een baan bij een onderzoeksinstelling, universiteit of R&D (Research en Development) afdeling van een bedrijf.
Eenderde begint op andere functies in het bedrijfsleven.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2155gemiddeld bruto maandloon
31%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
69%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
94%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiobased Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBioinformaticsgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ aanv. eisen
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering and Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
UUEnvironmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Quality Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (research) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
Wageningen UniversityMolecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityWater Technology (joint degree)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biotechnologisch analist
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
selecteur bloembollen
selecteur bloemen
selecteur groentezaden
selecteur landbouwgewassen
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite