Gezondheid en Maatschappij

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Gezondheid en maatschappij zijn niet van elkaar los te denken. Daarom leer je bij deze opleiding om met een sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar thema's als overgewicht, vergrijzing

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50018
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
en een gezonde leefomgeving.
Bij deze studie maak je gebruik van meerdere disciplines. Zo kun je maatschappelijke processen verklaren met behulp van sociologie. Je analyseert het gezondheidsgedrag van mensen met sociale psychologie en gezondheidswetenschappen. Dankzij jouw kennis van communicatiewetenschappen kun je optimaal samenwerken met verschillende partijen, en je leert economie om gezondheidsvraagstukken zo efficiënt mogelijk op te lossen. Zo kun je mensen op verschillende manieren stimuleren om een gezonde levensstijl aan te nemen.
BSc Gezondheid en Maatschappij | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
2019 : score 70

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

217 studenten volgen deze opleiding
92% daarvan is vrouw
47 eerstejaars gestart in 2017
91% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mercurius Wageningen
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Economie & Beleid, Gezondheid & Maatschappij, Management, Economics & Consumer Studies en Master Food Quality Management, Public Health and Society

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.14.1
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheid en Maatschappij aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 114 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 0
aantal eerstejaars 58 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 86% -
diploma binnen 4 jaar 83% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de bachelor Gezondheid en Maatschappij kun je in Wageningen diverse vervolg-masters volgen. In deze tweejarige masteropleidingen combineer je verdiepende vakken met een half jaar stage en een half jaar afstudeeronderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is in onze maatschappij een groeiende behoefte aan afgestudeerden van de opleiding Gezondheid en Maatschappij. Met je Master of Science op zak kun je gaan werken bij een overheid, zorginstellingen, Arbo-diensten, in nationale of internationale organisaties. Zoals het Rode Kruis of Oxfam Novib, of bij patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen, verzekeraars en gezondheidsbevorderende instituten zoals het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur jeugdgezondheidszorg

als adviseur Jeugdgezondheidszorg ben jij degene die ontwikkelingen in de jeugdgezondheid volgt en analyseert en vervolgens hiervoor beleidsvoorstellen ontwikkelt.

beleidsmedewerker
consultant
onderzoeker volksgezondheid

je werkt bij een (buitenlandse) universiteit of (inter)nationale onderzoeksinstelling als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker.

programmamanager
programme officer

je werkt voor de internationale organisatie Simavi en houdt je bezig met het ontwikkelen en opzetten van projecten op het gebied van gezondheid in Afrika.

projectleider
projectmedewerker preventie

als preventiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het preventieprogramma gericht op jeugd in een bepaalde stad.

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Lonneke Debets

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite