Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat over de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56848
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in stadvernieuwingsprojecten, de herbestemming en inrichting van militaire terreinen of de ontwikkeling van infrastructuur. Je hebt daarbij kennis nodig van ecologie, bodem, hydrologie, geografie en economie. Het landschap is ontstaan door natuurlijke invloeden, maar in grote delen van de wereld wordt het nu door mensenhanden vormgegeven.
BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
2019 : score 70

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Landscape architecture

De major landschapsarchitectuur richt zich op de vorm en betekenis van het landschap en het ontwerp van het landelijk en het stedelijk gebied. De beplantingsleer is hier een onderdeel van. .

Je maakt kennis met de grondslagen van de architectonische vormleer en de ontwerpmethodiek. Je leert in een reeks design studio's stap voor stap hoe je een landschapsarchitectonisch ontwerp maakt. Ook verdiep je je in de geschiedenis van kunst, architectuur en landschapsarchitectuur. Je sluit de Bacheloropleiding af met een individueel werkstuk, waarin je deze kennis toepast.

specialisatie Ruimtelijke planning

In de major ruimtelijke planning leer je hoe je goede plannen maakt voor je eigen leefomgeving. Daar komt meer bij kijken dan het tekenen van kaarten. .

Je combineert je kennis van het landschap met je kennis van mens en maatschappij om tot een resultaat te komen waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Communicatie en projectmanagement spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke planning.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + (aardrijkskunde of biologie)
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

243 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
71 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Genius Loci


Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 98 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 0
aantal eerstejaars 82 -
ervaren contacttijd per week 24-30 -
doorstroom naar tweede jaar 90% -
diploma binnen 4 jaar 46% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een bachelordiploma Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning ben je onvoorwaardelijk toelaatbaar tot vijf Wageningse Masteropleidingen. Via schakelprogramma's is in sommige gevallen doorstroming naar verschillende andere Wageningse Masteropleidingen mogelijk.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus zijn voor planologen en ontwerpers belangrijke werkgevers. Als je na je bachelor ook de master afrond kan je aan de slag bij grote, internationaal opererende bedrijven als Sweco Nederland en Antea Group of eenmansbedrijfjes op het gebied van landschapsarchitectuur. Ook vinden veel afgestudeerden werk bij landelijke, provinciale en gemeentelijke diensten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, groenbeheer en milieu.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2445gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
35%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityGeo-information Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environmentgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLeraar Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logistics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

andere functies

Afgestudeerden werken ook in informaticafuncties, als docent of voorlichter en in commerciële en technische functies.

beleids- of stafmedewerker

Je werkt bij een overheid of particuliere organisatie, waar je bezig bent met het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

landschapsarchitect
onderzoeker
planoloog, gebiedsontwikkelaar of ontwerper

Je werkt aan projecten ruimtelijke ordening bij bijvoorbeeld een gemeente.

projectleider of adviseur

Bij de overheid of een particuliere organisatie geef je leiding aan een reconstructieproject of je bent bezig met kennisoverdracht over stedelijke ontwikkeling.

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Hanneke Schavemaker MSc

Studieadviseur

Dr. Ir. Hetty van der Stoep

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite