132 resultaten

Amsterdam VUAarde, Economie en Duurzaamheid voltijd Amsterdam
Bij Aarde, Economie en Duurzaamheid leer je denken als aardwetenschapper én econoom. Ga voor een duurzame toekomst!
Amsterdam VUAardwetenschappen voltijd Amsterdam
Vind je processen, zoals vulkanisme, klimaatverandering, aardbevingen en overstromingen boeiend? Wil jij weten hoe lang er nog schoon drinkwater is? Hoe het zit met de bodem onder onze voeten?
Amsterdam UVAActuarial Science voltijd Amsterdam
In Actuarial Science, you will learn to make the complex considerations involved in risk management.
Amsterdam UVAActuariële wetenschappen voltijd Amsterdam
Actuariële wetenschap zet mogelijke gebeurtenissen af tegen hun financiële risico's. Een actuaris berekent de verzekeringspremies van bijvoorbeeld brandschade, pensioenen en levensverzekeringen.
Amsterdam UVAAncient Studies voltijd Amsterdam
In today's world, which revolves around smartphones and likes, it is useful and insightful to look back on the world of antiquity, especially since the influence of antiquity continues to this day.
Amsterdam UVAArabische taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Het Arabisch wordt wereldwijd door 200 miljoen mensen gesproken. Met kennis van het Arabisch krijg je toegang tot de culturen en samenlevingen in het Midden-Oosten.
Amsterdam UVAArchaeology voltijd Amsterdam
In the Bachelor's programme Archaeology, you will study past societies – from the Celts and the Romans to the Middle Ages and beyond – and their importance in today's world.
Amsterdam VUArcheologie voltijd Amsterdam
Bij Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar wat je te weten kunt komen over vroegere culturen en hun omgeving.
Amsterdam UVAArcheologie en prehistorie voltijd Amsterdam
In de bachelor Archeologie onderzoek je materiële overblijfselen van samenlevingen uit het verleden. Wat zeggen ze ons over vroegere culturen? Theorie en praktijk gaan bij deze bachelor hand in hand.
Amsterdam VUArtificial Intelligence voltijd Amsterdam
Artificial Intelligence is de bachelor waarin je leert om kunstmatige intelligentie in te zetten om het dagelijks leven van mensen te verbeteren.
NyenrodeBachelor of Science in Business Administration voltijd Amsterdam
Do you have the ambition to play a leading role in tomorrow's business world? Then our three-year full-time academic Bachelor of Science in Business Administration could be for you!
Amsterdam VUBedrijfskunde voltijd Amsterdam
Bedrijfskunde aan de VU staat dicht bij de praktijk. Direct in het eerste jaar doe je een praktijkopdracht voor een onderneming en je krijgt regelmatig gastcolleges van sprekers uit het bedrijfsleven.
Amsterdam VUBestuurs- en Organisatiewetenschap voltijd Amsterdam
Hoe ga je als bedrijf om met de door de overheid gestelde klimaatdoelen? Hoe kun je in een organisatie de werkrelaties tussen collega's verbeteren?
Amsterdam UVABèta-gamma voltijd Amsterdam
Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie.
Amsterdam VUBewegingswetenschappen voltijd Amsterdam
Is bewegen altijd goed voor je gezondheid? Waarom bezwijken sporters soms onder druk? Verwonder je bij Bewegingswetenschappen over het menselijk bewegen en bewonder het vernuft van het lichaam.
Amsterdam VUBiologie voltijd Amsterdam
Bachelor Biologie aan de VU: Ontrafel Systeem Leven. Jouw topstart in life science met de best gewaardeerde biologiestudie van Nederland!
Amsterdam UVABiologie voltijd Amsterdam
Wat betekent klimaatverandering voor de planten en dieren in onze omgeving? Wat is het effect van de plasticsoep op de biodiversiteit in de oceanen en hoe ruimen we het op?
Amsterdam VUBiomedical Sciences voltijd Amsterdam
Hoe gebruikt je lichaam je voedsel voor energie? Wat gebeurt er precies in het immuunsysteem bij ziekte? Hoe onderzoek je nieuwe behandelmethodes voor een ziekte als kanker?
Amsterdam UVABiomedische wetenschappen voltijd Amsterdam
Hoe voorkom je obesitas? Is een erfelijke afwijking als taaislijmziekte te genezen? Zijn er met behulp van genetische data betere behandelmethodes te bedenken om kanker te bestrijden?
Amsterdam UVABusiness Administration voltijd Amsterdam
Een internationale, carrièregerichte opleiding waar je de ins & outs en het gebruik van bedrijfsprocessen als strategie, marketing, en human resources leert om zo een bedrijf te laten groeien.
Amsterdam VUBusiness Analytics voltijddeeltijd Amsterdam
Met Business Analytics kun je de kracht van data science, big data, statistiek, machine learning en wiskunde aanwenden om resultaten te optimaliseren en strategische doelstellingen te verwezenlijken.
Amsterdam UVACognition, Language and Communication voltijd Amsterdam
Ben je gefascineerd door cognitie en taal? Geboeid door vragen over de relatie tussen taal en denken, en taal en communicatie? Dan is de bachelor Cognition, language and communication iets voor jou!
Amsterdam VUCommunicatie- en Informatiewetenschappen voltijd Amsterdam
Als student Communicatie- en Informatiewetenschappen word jij de verbinder tussen taal en communicatie.
Amsterdam VUCommunicatiewetenschap voltijd Amsterdam
Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam leer je de wereld achter de vele verschillende vormen van communicatie te begrijpen.
Amsterdam UVACommunicatiewetenschap voltijd Amsterdam
In de bachelor Communicatiewetenschap houd je je bezig met de effecten van media en communicatie op mens en samenleving. Je bestudeert de productie, het gebruik en de effecten van media.
Amsterdam VUCommunication and Information Studies voltijd Amsterdam
The BA in Communication and Information Studies is a broad program that offers various insights on language, communication and media.
Amsterdam VUCommunication Science voltijd Amsterdam
Do social media influence how you vote? Does your Instagram account show the real you? During the Bachelor's in Communication Science, you learn about the world behind our many forms of communication.
Amsterdam UVACommunication Science voltijd Amsterdam
In the Communication Science Bachelor's programme, you will study the content, use and effects of media and communication.
Amsterdam VUComputer Science (Informatica) voltijd Amsterdam
Hoe voorkom je dat kinderen verkeerde sites bezoeken? Hoe bescherm je met gekoppelde databanken je privacy? De studie Informatica gaat over alles dat te maken heeft met onze digitale wereld
Amsterdam VUCriminologie voltijd Amsterdam
Wat beweegt een cybermisdadiger? Hoe moeten we omgaan met daders met een psychische stoornis? Wat kunnen we doen tegen de drugscriminaliteit?
Amsterdam UVACultural Anthropology and Development Sociology voltijd Amsterdam
In the Bachelor's in Cultural Anthropology and Development Sociology, you will learn to understand the role of culture in people's everyday lives.
Amsterdam VUCultural Anthropology and Development Sociology voltijd Amsterdam
VU Amsterdam's Bachelor's programme in Anthropology is rated the highest in the Netherlands, according to the Keuzegids Universiteiten 2019.
Amsterdam VUCulturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie voltijd Amsterdam
De bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de VU is de beste van Nederland volgens de keuzegids Universiteiten 2018.
Amsterdam UVACulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Amsterdam
In de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau.
Amsterdam UVACultuurwetenschappen voltijd Amsterdam
Een film, popsong, Vincent van Gogh of Carice van Houten: met kunst en cultuur kom je dagelijks in aanraking. Bij Cultuurwetenschappen bestudeer je de rol van kunst en cultuur in de samenleving.
Amsterdam UVADuitslandstudies voltijddeeltijd Amsterdam
Heb jij interesse voor Duitse literatuur, geschiedenis, taal en cultuur? Bij Duitslandstudies ontwikkel je je tot een academisch geschoolde Duitslanddeskundige met vloeiende beheersing van het Duits.
Amsterdam UVAEconometrics voltijd Amsterdam
Econometrics is about making the economy efficient. Econometrists predict the health of economic policy, analyze big data, or focus on optimizing logistic and operational processes.
Amsterdam UVAEconometrie voltijd Amsterdam
Econometrie vertelt het verhaal van de economie. Jouw analyses voorspellen het verloop van economisch beleid.
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research voltijd Amsterdam
Hoe berekent een vliegmaatschappij zijn ticketprijs? Hoe maak je efficiënte dienstroosters? Bij Econometrie en Operationele Research bestudeer je bedrijfsproblemen met behulp van wiskundige modellen.
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research: Econometrics and Data Science voltijd Amsterdam
In today's society, massive amounts of data are collected. But how is all that data used? And what are the ethics behind collecting and storing all this data?
Amsterdam UVAEconomics and Business Economics voltijd Amsterdam
Economics & Business Economics (Economie en Bedrijfskunde) gaat over het maken van keuzes. Je bestudeert de manier waarop individuen, bedrijven en overheden schaarse middelen inzetten en welk effect d
Amsterdam VUEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Amsterdam
Economie en Bedrijfseconomie aan de VU is een kleinschalige opleiding met veel interactie tussen docent en student. De Zuidas ligt om de hoek, docenten komen daar vandaan en brengen veel ervaring mee.
Amsterdam UVAEnglish Language and Culture voltijd Amsterdam
Studying exclusively in English, you explore the rich and diverse English-speaking world through its literary, linguistic and cultural heritages, from its origins to its global expansion and beyond.
Amsterdam UVAEuropean Studies voltijd Amsterdam
The UvA Bachelor's in European Studies is the ideal degree if you are looking for a BA that offers a broad introduction to the history, culture, politics, economics and law of contemporary Europe.
Amsterdam UVAEuropese studies voltijd Amsterdam
In de UvA-bachelor Europese studies bestudeer je de Europese Unie en de geschiedenis en cultuur van Europa en leer je ten minste één andere Europese taal. De studie wordt ook in het Engels aangeboden.
Amsterdam VUFarmaceutische Wetenschappen voltijd Amsterdam
Ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen: daar gaat het over bij Farmaceutische wetenschappen. Wil jij scheikunde, biologie en medische wetenschappen combineren?
Amsterdam UVAFilosofie voltijddeeltijd Amsterdam
De UvA heeft een lange traditie in het opleiden van filosofen. Jaarlijks starten er meer dan honderd studenten met de bachelor Filosofie. De opleiding is daarmee een van de grootste van Nederland.
Amsterdam VUFilosofie voltijd Amsterdam
Zit de wereld en onze werkelijkheid inderdaad zo in elkaar als we denken? Met Filosofie onderzoek je zelf de werkelijkheid, onze perspectieven daarop en onze plaats in de wereld.
Amsterdam UVAFiscaal recht voltijddeeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
Amsterdam UVAFiscale economie voltijd Amsterdam
Wat zou de overheid beginnen zonder belastingen? En de rest van de samenleving? Bij Fiscale Economie leer je alles over de afwegingen die moeten worden gemaakt bij de besteding van belastinggeld.
Amsterdam UVAFranse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Franse taal en cultuur aan de UvA biedt een wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en cultuur. Je leert de taal uitstekend beheersen en wordt een echte Frankrijkexpert!
Amsterdam UVAFuture Planet Studies voltijd Amsterdam
Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?
Amsterdam VUGeneeskunde voltijd Amsterdam
Opereren of niet? Wat is de beste keuze voor de patiënt? Bij Geneeskunde staat het functioneren van zowel de gezonde als de zieke mens centraal, en leer je luisteren naar het verhaal van de patiënt.
Amsterdam UVAGeneeskunde voltijd Amsterdam
Vanaf je eerste dag sta je tussen artsen, patiënten en onderzoekers: Geneeskunde studeer je middenin het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Amsterdam UVAGeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Geschiedenis aan de UvA is breed opgezet. Je krijgt een overzicht van de oude tot en met de nieuwste geschiedenis van Nederland en Europa, en een inleiding in de geschiedenis van Amerika.
Amsterdam VUGeschiedenis voltijd Amsterdam
Hoe rook de slag bij Waterloo? Welke porno keek Lodewijk XIV? Verdient Michiel de Ruyter nou een standbeeld of niet? Geschiedenis aan de VU is veel meer dan met je neus in de boeken zitten.
Amsterdam VUGezondheid en leven voltijd Amsterdam
Gezondheid van de mens: van molecuul tot maatschappij. Als je gezondheid en ziekte van alle kanten wilt begrijpen.
Amsterdam VUGezondheidswetenschappen voltijd Amsterdam
Verbeter de gezondheid van onze samenleving.
Amsterdam VUGriekse en Latijnse Taal en Cultuur voltijd Amsterdam
Wil jij ondergedompeld worden in de Griekse en Latijnse literatuur? Wil je je verdiepen in de grammatica van klassieke talen? Dan is de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur iets voor jou!
Amsterdam UVAGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur leer je de Griekse en Latijnse taal uitstekend beheersen en maak je grondige studie van de geschiedenis, archeologie en filosofie van de oudheid.
Amsterdam UVAHebreeuwse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Hebreeuws word je opgeleid tot hebraïst en deskundige op het gebied van Joodse Studies. Je leert de taal lezen en spreken en krijgt toegang tot eeuwenoude Hebreeuwse bronnen.
Amsterdam VUHistory and International Studies voltijd Amsterdam
Understand today's world by studying the past! History and International Studies at the Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam UVAInformatica voltijd Amsterdam
Iedereen komt dagelijks in aanraking met informatica. Ontwikkelingen gaan razendsnel en de samenleving wordt steeds afhankelijker van goed werkende systemen. Er is dus veel behoefte aan informatici.
Amsterdam UVAInformatiekunde voltijd Amsterdam
Hoe haal je uit Google-resultaten de juiste informatie? Hoe zorg je er voor dat een app intuïtief werkt? Hoe implementeer je succesvol een nieuw ICT-systeem bij een bedrijf?
Amsterdam UVAInterdisciplinaire sociale wetenschap voltijd Amsterdam
De brede bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) leert je verschillende invalshoeken combineren en dwarsverbanden leggen om maatschappelijke problemen te analyseren.
Amsterdam VUInternational Business Administration voltijd Amsterdam
Are you curious about other cultures? Looking to create a platform for your future business success? At the heart of business is people.
Amsterdam UVAItalië studies voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië en zijn positie binnen Europa. Je combineert een vloeiende beheersing van het Italiaans met gedegen kennis van het land.
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
De opleiding Kunstgeschiedenis aan de UvA vind je midden in 17de-eeuws Amsterdam: met zijn grachtengordel, talloze musea, markante gebouwen en monumenten dé perfecte locatie voor deze studie.
Amsterdam UVAKunstmatige intelligentie voltijd Amsterdam
Zelfsturende auto's, Siri en filmsuggesties in Netflix: kunstmatige intelligentie is overal. Steeds vaker worden computers ingezet bij het nemen van beslissingen of het uitvoeren van taken.
Amsterdam VULaw in Society voltijd Amsterdam
De bacheloropleiding Law in Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.
Amsterdam UVALiberal Arts and Sciences (joint degree) voltijd Amsterdam
De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam bieden samen het programma aan van Amsterdam University College (AUC).
Amsterdam VULiberal Arts and Sciences (joint degree) voltijd Amsterdam
De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam bieden samen het programma aan van Amsterdam University College (AUC).
Amsterdam UVALinguistics voltijd Amsterdam
Our capacity to use language makes us human beings unique as a species. If language fascinates you, you would like to know more about it, you are bound to enjoy a BA programme in linguistics.
Amsterdam UVALiterary Studies: Literary and Cultural Analysis voltijddeeltijd Amsterdam
Literary and Cultural Analysis is the ideal BA for students with a keen interest in contemporary culture, literature and the arts, as well as a fascination for philosophical and political questions.
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving: Engels voltijd Amsterdam
In de opleiding "Literatuur en Samenleving: Engels" bestudeer je de Engelstalige literatuur op een eigentijdse manier. De opleiding wordt volledig in het Engels gedoceerd.
Amsterdam VUMathematics (Wiskunde) voltijddeeltijd Amsterdam
In deze Engelstalige bachelor word je continu uitgedaagd en leg je een stevige basis in zuivere én toegepaste wiskunde. Je volgt colleges met studenten uit allerlei verschillende landen en culturen.
Amsterdam VUMechanical Engineering voltijd Amsterdam
Universiteit TwenteMechanical Engineering (locatie Vrije Universiteit) voltijd Amsterdam
Met deze unieke bachelor studeer je Mechanical Engineering in Amsterdam, terwijl je profiteert van de kleinschaligheid, de persoonlijke aandacht en de technische expertise waar de UT om bekend staat.
Amsterdam UVAMedia and Culture voltijd Amsterdam
The Bachelor's in Media and Culture at the UvA trains students to position themselves more critically within rapidly changing global media landscape.
Amsterdam UVAMedia and Information voltijd Amsterdam
The Bachelor's in Media and Information is dedicated to the exploration of New Media and the pervasive production, distribution and use of information in today's society.
Amsterdam UVAMedia en cultuur voltijd Amsterdam
In de bachelor Media en cultuur bestudeer je de invloed van televisie en andere media vanuit een culturele invalshoek. Je bestudeert de mediaobjecten zelf, maar ook de makers en gebruikers ervan.
Amsterdam VUMedia, Kunst, Design en Architectuur voltijd Amsterdam
Ga je graag naar culturele events, tentoonstellingen en musea, en ben je gefascineerd door (de invloed van), media, kunst, design en architectuur? Dan is dit wellicht de opleiding voor jou!
Amsterdam UVAMedische informatiekunde voltijd Amsterdam
Om de informatievoorziening in de medische wereld in goede banen te leiden, zijn mensen nodig met kennis van geneeskunde en informatiekunde.
Amsterdam VUMedische Natuurwetenschappen voltijd Amsterdam
De smartphone als diagnosetool, op afstand bestuurbare pacemakers en 3-D geprinte organen: de ontwikkelingen in de medische wereld gaan razendsnel. Ontdek de toekomst van hightech gezondheidszorg!
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudies voltijd Amsterdam
De UvA bachelors Arabische taal en cultuur en Hebreeuwse taal en cultuur bieden samen het bachelorprogramma Midden-Oostenstudies aan. Je wordt een Midden-Oostendeskundige met een brede oriëntatie.
Amsterdam UVAMuziekwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Muziekwetenschap bestudeer je de geschiedenis en de culturele en cognitieve functies van jazz, pop, wereldmuziek en westerse klassieke muziek. Dit onderwijsaanbod is uniek in Nederland.
Amsterdam VUNatuur- en Sterrenkunde voltijd Amsterdam
Deze joint degree bachelor is de breedste Natuur- en Sterrenkunde-opleiding van Nederland door de samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam UVANatuurkunde (Natuur- en sterrenkunde) voltijd Amsterdam
Hoe werkt de wereld op (sub)atomaire schaal, de quantumwereld? Wat is donkere materie? Wil jij je bezig houden met de grote uitdagingen van het moderne natuurkundig en sterrenkundig onderzoek?
Amsterdam UVANederlandse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Als neerlandicus kun je goed uitleggen hoe taal functioneert, hoe cultuur bijdraagt aan de samenleving en hoe communicatie werkt. En als die niet werkt, weet een neerlandicus wat er moet veranderen.
Amsterdam UVANieuwgriekse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Griekenland is een land van eeuwenoude tradities, van poëzie en levendige politieke discussies. Een land tussen Oost en West met een veelbewogen geschiedenis.
Amsterdam VUNotarieel Recht voltijd Amsterdam
Mag je een huis kopen met crimineel geld? Wat is de beste juridisch-fiscale structuur voor een Nederlandse onderneming met meerdere vestigingen in het buitenland?
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen voltijd Amsterdam
Bij Onderwijswetenschappen bestudeer je hoe mensen leren en hoe je leerprocessen kunt verbeteren en stimuleren, aansluitend op maatschappelijke ontwikkelingen.
Amsterdam VUOudheidwetenschappen voltijd Amsterdam
Gefascineerd door de wereld van de Oudheid? Meer te weten komen over contacten en confrontaties tussen Babyloniërs, Grieken, Perzen, Romeinen en Syriërs? Welkom bij Oudheidwetenschappen!
Amsterdam UVAOudheidwetenschappen voltijd Amsterdam
In de bachelor Oudheidwetenschappen bestudeer je de wereld van de Babyloniërs, Grieken, Perzen, Romeinen en Syriërs en leer je veel over de doorwerking van de Oudheid op de wereld van vandaag.
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen voltijd Amsterdam
Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en de invloed van de omgeving daarbij.
Amsterdam VUPedagogische wetenschappen voltijd Amsterdam
Het grootbrengen van kinderen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo?
Amsterdam VUPhilosophy voltijd Amsterdam
Amsterdam VUPhilosophy, Politics and Economics voltijd Amsterdam
This unique 3-year Philosophy, Politics and Economics Bachelor's degree programme at VU Amsterdam will prepare you for future leadership positions in business, politics, academia, and beyond.
Amsterdam UVAPolitical Science voltijd Amsterdam
The Bachelor's in Political Science studies urgent issues that the world faces, including migration and economic crises, terrorist threats, rising populism and xenophobia, and polarisation in society.
Amsterdam VUPolitical Science: Global Politics voltijd Amsterdam
What are the effects of Brexit on the EU? How does fake news influence the political debate? Is the USA still the leading world power, or is it ceding its position to China?
Amsterdam VUPoliticologie voltijd Amsterdam
De opleiding is kleinschalig en persoonlijk met betrokken docenten en een actieve studenten community.
Amsterdam UVAPoliticologie voltijd Amsterdam
In de Bachelor Politicologie onderzoek je de machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen en de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen.
Amsterdam UVAPolitics, Psychology, Law and Economics voltijd Amsterdam
The Bachelor's in Politics, Psychology, Law and Economics offers you a combination of broad, yet integrated knowledge and skills, as well as specialised knowledge of one of these four disciplines.
Amsterdam UVAPsychobiologie voltijd Amsterdam
Waarom is het niet slim om een nacht door te leren voor je examen? Kun je persoonlijkheid terugvinden in je brein? Dit soort vragen leer je beantwoorden via onderzoek en theorie bij Psychobiologie.
Amsterdam VUPsychologie voltijd Amsterdam
Kies je voor de VU-bachelor Psychologie, dan leer je op wetenschappelijke wijze kijken naar menselijk gedrag. Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.
Amsterdam UVAPsychologie voltijd Amsterdam
Doen, denken en voelen: als student Psychologie bestudeer je alle facetten van de mens - de algemene kenmerken, maar ook de onderlinge verschillen.
Amsterdam VUPsychology voltijd Amsterdam
Psychology at VU Amsterdam focuses on the intersection between health, behavioural patterns and ways of thinking. How do these differ from one person to the next, and how we can influence them?
Amsterdam VURechtsgeleerdheid voltijd Amsterdam
Hoe kan Holleeder aansprakelijk worden gesteld voor dingen die anderen in zijn opdracht hebben gedaan? Werkt een verbod op motorclubs wel?
Amsterdam UVARechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
Amsterdam UVAReligiewetenschappen voltijddeeltijd Amsterdam
In de UvA-bachelor Religiewetenschappen bestudeer je het verschijnsel religie in de westerse cultuur. De open en wetenschappelijke benadering van godsdienst en levensbeschouwing is hier kenmerkend.
Amsterdam UVARussische en Slavische studies voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Russische en Slavische studies word je een expert op het gebied van de taal, cultuur en maatschappij van Oost-Europa. Hierna ben je breed inzetbaar op de internationale arbeidsmarkt.
Amsterdam UVAScandinavië studies voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Scandinavië studies​ specialiseer je je in de Deense, Noorse of Zweedse taal, cultuur, geschiedenis én actualiteit. Je wordt een echte Scandinavië-specialist.
Amsterdam UVAScheikunde voltijd Amsterdam
Hoe kan de efficiëntie van zonnecellen worden vergroot? Kunnen we CO2 omzetten naar bruikbare grondstoffen? Is het mogelijk betaalbare bio-plastics te maken die 'gewone' plastics kunnen vervangen?
Amsterdam VUScheikunde voltijd Amsterdam
Tijdens de bachelor Scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, bestudeer je alle richtingen van de chemie. Voor jou kent de scheikunde straks geen geheimen meer.
Amsterdam VUScience, Business & Innovation voltijd Amsterdam
Bij Science, Business & Innovation leer je om met een wetenschappelijke, maatschappelijke, en economische bril naar de wereld te kijken, en zo te werken aan slimme en innovatieve oplossingen.
Amsterdam UVASign Language Linguistics voltijddeeltijd Amsterdam
The Bachelor's programme Sign Language Linguistics is meant for students with a broad interest in languages and in sign languages specifically, and want to acquire at least one sign language themself.
Amsterdam UVASociale geografie en Planologie voltijd Amsterdam
Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus.
Amsterdam UVASociologie voltijd Amsterdam
Sociologen komen door het stellen van de juiste vragen tot vernieuwende analyses en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Amsterdam VUSociologie voltijd Amsterdam
Tijdens de bachelor Sociologie aan de VU duik je in actuele vraagstukken over mens en maatschappij én leer je hiervoor oplossingen bedenken. Sociologie op de VU is kleinschalig en persoonlijk.
Amsterdam UVASociology voltijd Amsterdam
Sociologists look beyond the issues of the day. Every day, you read about social tension and change, and the Bachelor's degree programme in Sociology will help you understand and explain these issues.
Amsterdam UVASpaanse en Latijns-Amerikaanse studies voltijd Amsterdam
In de UvA-bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies leer je de Spaanse taal uitstekend beheersen en word je een expert in de veelbewogen geschiedenis en cultuur van Spanje en Latijns-Amerika.
Amsterdam UVATaal en communicatie (Nederlands) voltijd Amsterdam
De UvA-bachelor Taal en communicatie is met ingang van het studiejaar 2020-2021 volledig geïntegreerd binnen de bachelor Nederlandse taal en cultuur.
Amsterdam UVATandheelkunde voltijd Amsterdam
De mond lijkt een klein deel van ons lichaam, maar het kan grote gevolgen hebben als de mondgezondheid niet in orde is. De behandeling van een ongezonde mond moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Amsterdam VUTandheelkunde voltijd Amsterdam
De mond lijkt een klein deel van ons lichaam, maar het kan grote gevolgen hebben als de mondgezondheid niet in orde is. De behandeling van een ongezonde mond moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Amsterdam UVATheaterwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
De UvA-bachelor Theaterwetenschap richt zich op onderzoek naar theater in Europa, de Verenigde Staten en het Nederlandse taalgebied. Je bestudeert het theater uit vroegere eeuwen, en modern theater.
PTHUTheologie (joint degree PthU/VU) voltijd Amsterdam
De PThU en de VU scholen theologen in de protestantse traditie van theologiebeoefening, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen religie en maatschappelijke en culturele contexten.
Amsterdam VUTheologie (joint degree) voltijddeeltijd Amsterdam
Wat staat er in de Bijbel? Wat betekent geloof in God? Bij de opleiding Theologie houd je je bezig met kennis en geloof, en met de manier waarop religie de maatschappij vormt en andersom.
Amsterdam VUTheology and Religious Studies: Religious Studies voltijd Amsterdam
In the Bachelor of Theology and Religious Studies programme at Vrije Universiteit Amsterdam, you will investigate religious and social themes and gain a solid foundation in the principles of religions
Amsterdam VUTheology and Religious Studies: Theology voltijd Amsterdam
Theology and Religious Studies: Theology aan de VU is een eigentijdse wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich grondig willen verdiepen in de theologie van de christelijke traditie.
Amsterdam VUUniversitaire Pabo voltijd Amsterdam
Deze vierjarige VU-opleiding is een combinatie van Pedagogische Wetenschappen en de Pabo.
Amsterdam UVAUniversitaire Pabo van Amsterdam voltijd Amsterdam
Bij de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) leer je lesgeven in het basisonderwijs in Amsterdam en andere grote steden. Wij bieden een uitdagend, geïntegreerd programma met een sterke koppeling tus
Amsterdam UVAWiskunde voltijd Amsterdam
Wiskunde op de middelbare school is een fractie van de wiskunde die je dagelijks tegenkomt.