20 resultaten

Wageningen UniversityAgrotechnologie voltijd Wageningen
Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. Je ontwerpt innovatieve en duurzame technologie voor de productie van food, feed, flowers, fuel, fibres en meer.
Wageningen UniversityAnimal Sciences voltijd Wageningen
Animal Sciences is the study and exploration of biological functioning of animals in our society – animals that we care for and keep for food, as pets, for the preservation of nature or for educationa
Wageningen UniversityBachelor Honours Programme voltijd Wageningen
Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.
Wageningen UniversityBedrijfs- en Consumentenwetenschappen voltijd Wageningen
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen is een opleiding waarbij het spanningsveld tussen bedrijf en consument centraal staat.
Wageningen UniversityBiologie voltijd Wageningen
Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie studeren in Wageningen past bij jou als je een brede belangstelling hebt voor het hoe en waarom van het leven.
Wageningen UniversityBiotechnologie voltijd Wageningen
Bij de Bachelor of Science opleiding Biotechnologie leer je om biologische en technische processen te doorgronden en toepasbaar te maken op industrieel niveau.
Wageningen UniversityBos- en Natuurbeheer voltijd Wageningen
De Bachelor Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en het beheren van bos- en natuurgebieden, en over maatschappelijke aspecten van natuur.
Wageningen UniversityCommunicatie en Life Sciences voltijd Wageningen
Communicatie en Life Sciences in Wageningen is een unieke studie. In de bacheloropleiding leer je communicatie toe te passen op life science thema's.
Wageningen UniversityEconomie en Beleid voltijd Wageningen
De Bachelor Economie & Beleid (BEB) is een unieke studie waarin je wordt opgeleid tot volwaardig econoom die werkt aan uitdagende beleidsthema's als milieu, energie, internationale handel en voedsel.
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences voltijd Wageningen
Hoe kunnen we met 7 miljard mensen op aarde ons leefmilieu gezond houden? Dat leer je bij de interdisciplinaire opleiding Environmental Sciences.
Wageningen UniversityFood Technology voltijd Wageningen
De levensmiddelenindustrie is de grootste industrietak van ons land.
Wageningen UniversityGezondheid en Maatschappij voltijd Wageningen
Gezondheid en maatschappij zijn niet van elkaar los te denken. Daarom leer je bij deze opleiding om met een sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar thema's als overgewicht, vergrijzing en een gez
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management voltijd Wageningen
Droogte, erosie, overstromingen en slecht beheer van land en water bedreigen voedselproductie in grote delen van de wereld. In deze opleiding zoek je naar oplossingen voor die vraagstukken.
Wageningen UniversityInternationale Ontwikkelingsstudies voltijd Wageningen
De Bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd.
Wageningen UniversityLandschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning voltijd Wageningen
De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat over de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst.
Wageningen UniversityMoleculaire Levenswetenschappen voltijd Wageningen
Moleculaire levenswetenschappen liggen op het snijvlak van biologie, scheikunde en natuurkunde. Tijdens je studie bouw je een brede basis in deze vakgebieden op.
Wageningen UniversityPlantenwetenschappen voltijd Wageningen
PLANT, MENS EN INNOVATIE Binnen de biologie staan planten wereldwijd in de belangstelling. De komende jaren zal de wereldbevolking groeien tot 9 miljard. Iedereen moet over voldoende en gezonde voedin
Wageningen UniversitySoil, Water, Atmosphere voltijd Wageningen
In de Engelstalige bachelor Bodem, Water, Atmosfeer leer je over hydrologie, meteorologie en bodemkunde en de samenhang hiertussen.
Wageningen UniversityTourism voltijd Wageningen
De BSc Tourism is een volledig Engelstalige WO-bacheloropleiding. Het is een Joint Degree van Breda University of Applied Sciences en Wageningen University & Research.
Wageningen UniversityVoeding en Gezondheid voltijd Wageningen
Voeding en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Voedingskundigen willen de gezondheid van mensen handhaven of verbeteren door middel van gezonde voeding.